Премини към основното съдържание

България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2014 година (предварителни оценки)

Публикувано на: 05.12.2014 - 14:20
Брутният вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2014 г. се увеличава с 0.3% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.4%.
 
Прессъобщение