Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, май 2014 година

Публикувано на: 30.06.2014 - 11:00
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2014 г. е с 0.1% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 0.7%. Общият индекс на цените на производител нараства с 0.3% спрямо предходния месец, а спрямо май 2013 г. е регистриран спад от 0.9%.
 
Прессъобщение