Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2013 година

Публикувано на: 17.03.2014 - 11:00
През 2013 г. коефициентът на безработица е 12.9%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 59.5%.
 
Прессъобщение
Статистическа област