Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, ноември 2013 година

Публикувано на: 30.12.2013 - 11:00
Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през ноември 2013 г. е на равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 4.0%. Общият индекс на цени на производител нараства с 0.1% спрямо предходния месец, а спрямо ноември 2012 г. е регистриран спад от 3.7%.
 
Прессъобщение