Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, август 2012 година

Публикувано на: 28.09.2012 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през август 2012 г. е с 1.4% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е отчетено увеличение със 7.1%. Общият индекс на цени на производител нараства с 1.5% спрямо предходния месец, а спрямо август 2011 г. е регистрирано увеличение с 6.1%.

Прессъобщение