Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в промишлеността, януари 2012 година

Публикувано на: 29.02.2012 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през януари 2012 г. е с 1.7% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е отчетено увеличение с 5.3%. Общият индекс на цени на производител нараства с 2.4% спрямо предходния месец, а спрямо януари 2011 г. е регистрирано увеличение с 4.8%.

Прессъобщение