Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в промишлеността, април 2011 година

Публикувано на: 30.05.2011 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през април 2011 г. е с 0.6% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е очетено увеличение с 10.7%. Общият индекс на цени на производител нараства с 1.3% спрямо предходния месец, а спрямо април 2010 г. е регистрирано увеличение с 12.5%.

Прессъобщение