Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в промишлеността, януари 2011 година

Публикувано на: 28.02.2011 - 11:00

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2011 г. е с 0.5% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е отчетено увеличение с 11.1%. Общият индекс на цените на производител нараства с 1.7% спрямо предходния месец, а спрямо януaри 2010 г. е регистрирано увеличение с 12.1%.

Прессъобщение