Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в промишлеността, април 2009 г.

Публикувано на: 29.05.2009 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през април 2009 г. намалява с 0.8% спрямо предходния месец и с 2.3% в сравнение със същия месец на 2008 година. Общият индекс на цени на производител през април 2009 г. е с 0.6% под равнището на предходния месец намалява, спрямо април 2008 г. намалява с 6.1%.

Прессъобщение