Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в промишлеността, август 2009 г.

Публикувано на: 29.09.2009 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през август 2009 г. намалява с 0.3% спрямо предходния месец и с 9.8% в сравнение със същия месец на 2008 година. Общият индекс на цени на производител през август 2009 г. нараства с 0.2% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година намалява с 10.8%.

Прессъобщение