Хармонизиран коефициент на безработица по пол - общо


2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
Общо
Проценти of active population
Географска единица Период от време
VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 2018M01 2018M02 2018M03 2018M04 2018M05 2018M06 2018M07
Еврозона (променящ се състав) 9.0 8.9 8.8 8.7 8.7 8.7 8.6 8.5 8.4 8.3 8.3 :
Еврозона (19 страни) 9.0 8.9 8.8 8.7 8.7 8.7 8.6 8.5 8.4 8.3 8.3 :
Еврозона (18 страни) 9.0 8.9 8.8 8.7 8.7 8.7 8.6 8.5 8.4 8.3 8.3 :
ЕС (28 държави) 7.5 7.5 7.4 7.3 7.3 7.2 7.1 7.1 7.0 6.9 6.9 :
Европейски съюз (27 страни) 7.5 7.5 7.4 7.3 7.2 7.2 7.1 7.1 7.0 6.9 6.9 :
Белгия 7.1 6.8 6.6 6.3 6.2 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0 :
България 6.2 6.1 5.9 5.8 5.7 5.6 5.4 5.2 5.0 4.9 4.8 :
Чехия 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2 2.3 2.3 2.4 :
Дания 5.7 5.6 5.5 5.3 5.3 5.0 5.0 4.9 5.2 5.1 5.0 :
Германия 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 :
Естония 5.7 6.1 5.5 5.5 5.5 6.3 6.2 5.5 5.0 4.9 : :
Ирландия 6.7 6.6 6.5 6.3 6.2 6.0 5.8 5.6 5.4 5.2 5.1 :
Гърция 20.8 20.8 21.0 21.1 20.8 20.7 20.7 20.0 20.0 19.5 : :
Испания 16.8 16.7 16.6 16.6 16.5 16.4 16.3 16.0 15.6 15.4 15.2 :
Франция 9.6 9.4 9.3 9.1 9.2 9.2 9.3 9.2 9.2 9.2 9.2 :
Хърватия 10.9 10.6 10.3 10.1 9.9 9.7 9.5 9.3 9.1 9.1 9.2 :
Италия 11.2 11.1 11.1 11.1 10.9 11.1 11.0 11.0 11.0 10.7 10.9 :
Кипър 10.4 10.2 10.1 10.4 10.4 9.9 9.4 9.0 8.6 8.3 8.2 :
Латвия 8.6 8.4 8.3 8.3 8.2 8.1 7.8 7.6 7.5 7.4 7.4 :
Литва 6.8 6.9 6.7 6.7 6.8 6.4 6.3 6.5 6.9 6.8 6.8 :
Люксембург 5.5 5.5 5.3 5.3 5.4 5.3 5.3 5.3 5.2 5.2 5.2 :
Унгария 4.1 4.0 3.9 3.9 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 : :
Малта 4.7 4.7 4.5 4.5 4.6 4.4 4.4 4.3 4.0 3.9 3.9 :
Нидерландия 4.7 4.7 4.5 4.4 4.4 4.2 4.1 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8
Австрия 5.5 5.4 5.4 5.4 5.4 5.2 5.0 4.9 4.8 4.6 4.7 :
Полша 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.2 4.0 3.9 3.9 3.8 3.7 :
Португалия 8.8 8.5 8.4 8.1 7.9 7.9 7.6 7.5 7.1 7.0 6.7 :
Румъния 4.9 4.8 4.7 4.8 4.6 4.5 4.5 4.4 4.6 4.6 4.5 :
Словения 6.6 6.4 6.0 5.8 5.6 5.6 5.6 5.5 5.6 5.6 5.6 :
Словакия 7.9 7.8 7.7 7.6 7.4 7.3 7.1 7.0 6.9 6.9 6.9 :
Финландия 8.4 8.4 8.3 8.3 8.2 8.1 8.0 7.8 7.7 7.6 7.6 7.6
Швеция 6.6 6.7 6.6 6.4 6.5 6.5 5.9 6.2 6.3 6.1 6.3 :
Великобритания 4.3 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1 4.0 : :
Исландия 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 : :
Норвегия 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9 3.7 3.8 : :
Турция 10.7 10.6 10.3 10.1 9.9 9.9 9.9 9.9 10.2 : : :
САЩ 4.4 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 3.9 3.8 4.0 :
Япония 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.4 2.5 2.5 2.5 2.2 2.4 :

База данни на Евростат
2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
: = Липсват данни/ няма налични данни
Последно извличане - 23.08.2018 12:03

Диаграма

2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
Мъже
Проценти of active population
Географска единица Период от време
VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 2018M01 2018M02 2018M03 2018M04 2018M05 2018M06 2018M07
Еврозона (променящ се състав) 8.7 8.5 8.4 8.3 8.3 8.3 8.2 8.1 8.0 7.9 7.9 :
Еврозона (19 страни) 8.7 8.5 8.4 8.3 8.3 8.3 8.2 8.1 8.0 7.9 7.9 :
Еврозона (18 страни) 8.7 8.5 8.4 8.3 8.3 8.3 8.2 8.1 8.0 7.9 7.9 :
ЕС (28 държави) 7.3 7.3 7.2 7.1 7.0 7.0 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7 :
Европейски съюз (27 страни) 7.3 7.2 7.1 7.1 7.0 7.0 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7 :
Белгия 7.5 7.1 6.6 6.3 6.2 6.4 6.4 6.4 6.4 6.3 6.3 :
България 6.6 6.3 6.0 5.9 6.0 6.0 5.9 5.8 5.5 5.3 5.2 :
Чехия 2.3 2.2 2.1 1.9 1.9 1.8 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 :
Дания 5.6 5.3 5.2 5.1 5.0 4.6 4.6 4.6 4.9 4.9 4.8 :
Германия 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 :
Естония 6.7 7.1 5.8 5.8 5.5 6.3 6.4 5.8 5.3 5.1 : :
Ирландия 7.0 7.0 6.9 6.7 6.5 6.2 5.9 5.7 5.4 5.2 5.1 :
Гърция 17.4 17.1 17.2 17.2 16.7 16.7 16.5 16.3 16.4 15.8 : :
Испания 15.2 15.2 15.1 15.0 14.9 14.8 14.7 14.5 14.1 13.8 13.6 :
Франция 9.8 9.6 9.3 9.0 9.0 9.1 9.1 9.1 9.0 9.0 9.1 :
Хърватия 10.2 10.0 9.7 9.6 9.3 9.1 8.9 8.7 8.6 8.6 8.8 :
Италия 10.3 10.2 10.2 10.2 10.1 10.2 10.3 10.0 10.1 9.8 10.1 :
Кипър 10.0 10.0 10.1 10.6 10.8 9.8 9.0 8.6 8.1 7.8 7.6 :
Латвия 9.4 9.1 9.1 9.1 9.2 9.0 8.6 8.3 7.9 7.8 7.7 :
Литва 8.1 8.2 8.0 8.0 8.0 7.4 7.3 7.5 7.9 7.8 7.8 :
Люксембург 5.4 5.4 5.2 5.2 5.2 5.0 5.2 5.1 5.1 5.0 5.0 :
Унгария 3.7 3.6 3.6 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.5 : :
Малта 4.7 4.7 4.5 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.2 4.1 4.1 :
Нидерландия 4.4 4.3 4.2 4.1 4.1 4.0 3.8 3.8 3.8 3.7 3.8 3.8
Австрия 5.9 5.9 5.9 5.8 5.7 5.4 5.1 5.1 5.0 4.8 4.9 :
Полша 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.1 3.9 3.8 3.6 3.5 3.5 :
Португалия 8.1 8.0 7.9 7.8 7.6 7.5 7.4 7.3 7.0 6.6 6.3 :
Румъния 5.5 5.5 5.3 5.3 5.1 5.0 5.0 4.8 5.1 5.0 4.9 :
Словения 5.5 5.5 5.1 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.8 4.9 4.9 :
Словакия 7.7 7.6 7.4 7.2 7.0 6.9 6.8 6.6 6.5 6.4 6.3 :
Финландия 8.6 8.6 8.6 8.5 8.4 8.3 8.1 7.9 7.8 7.7 7.7 7.7
Швеция 6.8 6.9 7.0 6.6 6.4 6.6 6.2 6.1 6.5 6.7 6.1 :
Великобритания 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.0 : :
Исландия 2.8 2.8 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 : :
Норвегия 4.5 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 4.2 4.2 4.0 4.1 : :
Турция : : : : : : : : : : : :
САЩ 4.5 4.2 4.2 4.2 4.1 4.3 4.2 4.1 4.1 3.9 4.1 :
Япония 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.5 2.6 2.7 2.8 2.4 2.6 :

База данни на Евростат
2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
: = Липсват данни/ няма налични данни
Последно извличане - 23.08.2018 12:03

Диаграма

2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
Жени
Проценти of active population
Географска единица Период от време
VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 2018M01 2018M02 2018M03 2018M04 2018M05 2018M06 2018M07
Еврозона (променящ се състав) 9.3 9.3 9.2 9.1 9.1 9.1 9.0 8.9 8.8 8.7 8.7 :
Еврозона (19 страни) 9.3 9.3 9.2 9.1 9.1 9.1 9.0 8.9 8.8 8.7 8.7 :
Еврозона (18 страни) 9.4 9.3 9.3 9.2 9.1 9.1 9.0 8.9 8.8 8.7 8.7 :
ЕС (28 държави) 7.8 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5 7.4 7.4 7.3 7.2 7.2 :
Европейски съюз (27 страни) 7.7 7.7 7.6 7.6 7.6 7.5 7.4 7.3 7.3 7.2 7.2 :
Белгия 6.7 6.5 6.5 6.3 6.1 5.9 5.7 5.6 5.6 5.6 5.6 :
България 5.8 5.8 5.7 5.6 5.4 5.0 4.7 4.6 4.5 4.4 4.4 :
Чехия 3.3 3.2 3.0 3.0 2.9 3.0 2.9 2.8 2.9 2.9 2.9 :
Дания 5.9 5.9 5.8 5.6 5.6 5.4 5.5 5.3 5.5 5.3 5.3 :
Германия 3.3 3.3 3.3 3.2 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 :
Естония 4.6 5.1 5.2 5.3 5.6 6.3 6.0 5.2 4.7 4.8 : :
Ирландия 6.3 6.2 6.1 5.9 5.9 5.8 5.7 5.5 5.3 5.2 5.2 :
Гърция 25.1 25.6 25.8 25.9 26.0 25.8 26.1 24.7 24.5 24.1 : :
Испания 18.7 18.5 18.4 18.4 18.3 18.3 18.1 17.7 17.4 17.2 17.0 :
Франция 9.4 9.3 9.3 9.3 9.3 9.4 9.4 9.4 9.3 9.3 9.3 :
Хърватия 11.6 11.2 10.9 10.8 10.6 10.4 10.2 10.0 9.8 9.6 9.6 :
Италия 12.4 12.3 12.3 12.2 12.0 12.3 12.0 12.4 12.3 11.9 12.1 :
Кипър 10.8 10.4 10.1 10.2 10.1 10.0 9.8 9.5 9.1 8.9 8.8 :
Латвия 8.0 7.8 7.6 7.5 7.2 7.2 7.0 7.0 7.0 7.0 7.1 :
Литва 5.5 5.6 5.4 5.4 5.7 5.3 5.3 5.5 5.8 5.8 5.7 :
Люксембург 5.7 5.6 5.4 5.4 5.5 5.5 5.4 5.5 5.4 5.4 5.4 :
Унгария 4.6 4.6 4.4 4.5 4.3 4.3 4.1 4.1 4.0 3.8 : :
Малта 4.5 4.7 4.5 4.6 4.6 4.3 4.2 4.1 3.8 3.6 3.6 :
Нидерландия 5.1 5.1 4.7 4.7 4.7 4.5 4.3 4.1 4.0 4.0 4.0 3.9
Австрия 5.0 4.9 4.8 5.0 5.0 4.9 4.8 4.8 4.6 4.5 4.6 :
Полша 4.8 4.7 4.7 4.6 4.5 4.3 4.2 4.1 4.1 4.1 4.0 :
Португалия 9.4 9.1 9.0 8.4 8.3 8.2 7.8 7.6 7.3 7.4 7.2 :
Румъния 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 3.8 3.9 4.0 4.1 4.0 :
Словения 7.8 7.4 7.0 6.6 6.4 6.4 6.4 6.3 6.4 6.5 6.5 :
Словакия 8.1 8.1 8.1 8.0 7.9 7.7 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5 :
Финландия 8.2 8.2 8.1 8.1 8.0 8.0 7.9 7.8 7.6 7.5 7.4 7.4
Швеция 6.3 6.5 6.2 6.2 6.6 6.4 5.6 6.3 6.1 5.4 6.5 :
Великобритания 4.2 4.1 4.2 4.3 4.3 4.2 4.1 4.0 4.0 4.0 : :
Исландия 2.6 2.7 2.7 2.8 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 : :
Норвегия 3.7 3.6 3.5 3.6 3.6 3.6 3.5 3.5 3.4 3.5 : :
Турция : : : : : : : : : : : :
САЩ 4.4 4.2 3.9 4.1 4.0 4.0 4.1 4.0 3.7 3.6 4.0 :
Япония 2.5 2.7 2.6 2.5 2.7 2.2 2.3 2.3 2.1 2.0 2.2 :

База данни на Евростат
2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
: = Липсват данни/ няма налични данни
Последно извличане - 23.08.2018 12:03

Диаграма

Страници