Хармонизиран коефициент на безработица по пол - общо


2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
Общо
Проценти of active population
Географска единица Период от време
II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 2018M01
Еврозона (променящ се състав) 9.5 9.4 9.2 9.2 9.1 9.0 9.0 8.9 8.8 8.7 8.7 :
Еврозона (19 страни) 9.5 9.4 9.2 9.2 9.1 9.0 9.0 8.9 8.8 8.7 8.7 :
Еврозона (18 страни) 9.5 9.4 9.2 9.2 9.1 9.1 9.0 8.9 8.8 8.8 8.7 :
ЕС (28 държави) 8.0 7.9 7.8 7.7 7.6 7.6 7.5 7.5 7.4 7.3 7.3 :
Европейски съюз (27 страни) 8.0 7.9 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5 7.5 7.4 7.3 7.3 :
Белгия 7.7 7.6 7.4 7.3 7.2 7.2 7.1 7.0 6.8 6.7 6.6 :
България 6.5 6.4 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.1 :
Чехия 3.3 3.2 3.3 3.0 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6 2.4 2.3 :
Дания 6.1 5.9 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.7 5.6 5.5 5.6 :
Германия 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 :
Естония 5.5 5.5 6.3 6.9 6.5 6.0 5.4 5.8 5.2 5.4 : :
Ирландия 7.2 7.0 6.7 6.7 6.6 6.7 6.7 6.7 6.5 6.4 6.2 :
Гърция 22.5 22.1 21.8 21.7 21.3 21.0 20.8 20.9 20.9 20.9 : :
Испания 18.2 18.0 17.6 17.3 17.0 16.9 16.8 16.7 16.7 16.6 16.4 :
Франция 9.6 9.6 9.5 9.5 9.5 9.7 9.7 9.5 9.4 9.3 9.2 :
Хърватия 12.0 11.8 11.4 11.1 11.0 10.9 10.9 10.7 10.5 10.3 10.0 :
Италия 11.5 11.5 11.2 11.3 11.1 11.3 11.1 11.1 11.0 10.9 10.8 :
Кипър 12.2 12.0 11.7 11.5 11.1 10.6 10.5 10.4 10.4 10.9 11.1 :
Латвия 9.0 8.7 8.7 8.9 9.0 8.9 8.7 8.4 8.2 8.1 8.1 :
Литва 7.9 8.1 7.4 7.0 7.0 6.8 6.8 7.0 7.1 7.0 7.1 :
Люксембург 5.9 5.8 5.7 5.7 5.7 5.8 5.7 5.7 5.6 5.5 5.6 :
Унгария 4.3 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4.1 4.0 3.9 : :
Малта 4.2 4.2 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 3.9 3.6 3.6 3.6 :
Нидерландия 5.3 5.1 5.1 5.1 4.9 4.8 4.7 4.7 4.5 4.4 4.4 4.2
Австрия 5.8 5.7 5.6 5.4 5.4 5.4 5.5 5.4 5.4 5.4 5.3 :
Полша 5.2 5.1 5.1 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 :
Португалия 9.9 9.8 9.5 9.2 9.1 8.9 8.7 8.5 8.4 8.1 7.8 :
Румъния 5.3 5.3 4.8 5.2 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9 4.7 4.6 :
Словения 7.3 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.5 6.4 6.2 :
Словакия 8.6 8.5 8.5 8.4 8.1 8.1 8.0 7.8 7.7 7.5 7.4 :
Финландия 8.8 8.8 8.8 8.7 8.7 8.7 8.6 8.6 8.6 8.7 8.7 :
Швеция 6.8 6.4 6.7 6.8 6.5 7.1 6.6 6.7 6.7 6.4 6.5 6.5
Великобритания 4.5 4.5 4.4 4.4 4.3 4.2 4.2 4.2 4.3 : : :
Исландия 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 2.9 2.9 2.9 :
Норвегия 4.3 4.5 4.5 4.3 4.3 4.2 4.1 4.0 4.0 4.1 : :
Турция 11.6 11.4 11.2 11.1 10.9 11.0 10.7 10.8 10.5 : : :
САЩ 4.7 4.5 4.4 4.3 4.3 4.3 4.4 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1
Япония 2.8 2.8 2.8 3.1 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.8 :

База данни на Евростат
2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
: = Липсват данни/ няма налични данни
Последно извличане - 17.02.2018 12:03

Диаграма

2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
Мъже
Проценти of active population
Географска единица Период от време
II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 2018M01
Еврозона (променящ се състав) 9.1 9.0 8.9 8.8 8.7 8.7 8.7 8.6 8.5 8.4 8.4 :
Еврозона (19 страни) 9.1 9.0 8.9 8.8 8.7 8.7 8.7 8.6 8.5 8.4 8.4 :
Еврозона (18 страни) 9.1 9.0 8.9 8.8 8.7 8.7 8.7 8.6 8.5 8.4 8.4 :
ЕС (28 държави) 7.8 7.7 7.6 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2 7.1 7.1 :
Европейски съюз (27 страни) 7.8 7.7 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2 7.1 7.1 :
Белгия 7.4 7.3 7.3 7.3 7.3 7.5 7.5 7.4 7.2 7.0 6.9 :
България 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.4 6.4 6.5 6.4 :
Чехия 2.6 2.3 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.0 2.0 :
Дания 6.0 5.8 5.6 5.5 5.5 5.6 5.7 5.4 5.4 5.3 5.4 :
Германия 4.3 4.3 4.2 4.2 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 :
Естония 5.5 5.7 6.7 7.6 7.6 6.9 6.2 6.6 5.3 5.5 : :
Ирландия 7.4 7.3 7.3 7.3 7.2 7.1 7.0 6.9 6.8 6.7 6.6 :
Гърция 18.9 18.5 18.2 18.1 17.9 17.5 17.2 17.1 17.1 17.1 : :
Испания 16.7 16.4 16.0 15.7 15.4 15.3 15.2 15.1 15.1 15.0 14.9 :
Франция 9.6 9.5 9.5 9.5 9.6 9.8 9.9 9.7 9.5 9.4 9.4 :
Хърватия 11.0 10.7 10.5 10.2 10.1 10.0 10.0 9.8 9.6 9.5 9.1 :
Италия 10.5 10.7 10.3 10.5 10.3 10.4 10.3 10.2 10.2 10.1 10.0 :
Кипър 12.1 11.8 11.4 11.0 10.6 10.4 10.3 10.3 10.3 10.8 10.9 :
Латвия 10.1 9.9 10.0 10.3 10.2 9.8 9.3 9.0 8.8 8.8 9.0 :
Литва 9.8 10.1 9.1 8.6 8.7 8.2 8.1 8.3 8.4 8.4 8.5 :
Люксембург 6.1 6.0 5.9 5.9 5.9 6.0 5.9 5.9 5.7 5.7 5.8 :
Унгария 4.1 4.1 4.0 3.9 3.9 3.9 3.8 3.6 3.6 3.4 : :
Малта 4.0 4.1 4.0 3.9 3.9 3.8 3.9 3.8 3.6 3.6 3.6 :
Нидерландия 4.9 4.8 4.6 4.6 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 4.1 4.0
Австрия 6.3 6.3 6.1 5.8 5.7 5.8 5.9 5.8 5.9 5.8 5.6 :
Полша 5.2 5.1 5.1 5.1 5.0 4.9 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 :
Португалия 9.6 9.5 9.2 8.7 8.6 8.4 8.1 7.9 7.8 7.8 7.4 :
Румъния 5.9 5.9 5.5 6.1 5.9 5.7 5.6 5.6 5.7 5.6 5.4 :
Словения 6.8 6.2 5.9 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7 5.4 5.4 5.2 :
Словакия 8.4 8.3 8.3 8.3 8.0 8.0 7.9 7.8 7.6 7.5 7.4 :
Финландия 9.1 9.1 9.1 9.0 8.9 8.9 8.8 8.8 8.8 8.9 9.0 :
Швеция 7.3 6.6 7.2 7.0 6.7 7.2 6.9 6.9 7.1 6.7 6.3 6.6
Великобритания 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.3 4.3 : : :
Исландия 3.0 2.9 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 2.9 :
Норвегия 4.7 4.8 4.9 4.7 4.7 4.5 4.5 4.4 4.5 4.6 : :
Турция : : : : : : : : : : : :
САЩ 4.7 4.6 4.4 4.2 4.4 4.4 4.5 4.2 4.2 4.2 4.1 4.3
Япония 3.0 2.8 2.9 3.2 2.9 3.1 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 :

База данни на Евростат
2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
: = Липсват данни/ няма налични данни
Последно извличане - 17.02.2018 12:03

Диаграма

2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
Жени
Проценти of active population
Географска единица Период от време
II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 2018M01
Еврозона (променящ се състав) 9.9 9.8 9.6 9.6 9.4 9.4 9.3 9.3 9.2 9.1 9.0 :
Еврозона (19 страни) 9.9 9.8 9.6 9.6 9.4 9.4 9.3 9.3 9.2 9.1 9.0 :
Еврозона (18 страни) 9.9 9.8 9.7 9.6 9.5 9.5 9.4 9.3 9.2 9.2 9.0 :
ЕС (28 държави) 8.3 8.2 8.0 8.0 7.8 7.9 7.8 7.7 7.7 7.6 7.5 :
Европейски съюз (27 страни) 8.2 8.1 8.0 7.9 7.8 7.8 7.8 7.7 7.6 7.6 7.5 :
Белгия 8.1 8.0 7.7 7.3 7.0 6.8 6.6 6.5 6.4 6.3 6.3 :
България 6.6 6.3 5.9 5.7 5.7 5.9 6.0 5.9 5.9 5.9 5.8 :
Чехия 4.2 4.4 4.3 3.7 3.5 3.4 3.3 3.3 3.1 2.9 2.8 :
Дания 6.2 5.9 5.8 6.0 6.0 6.0 5.9 5.9 5.8 5.6 5.7 :
Германия 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.2 :
Естония 5.5 5.2 5.8 6.2 5.5 5.0 4.5 4.9 5.0 5.2 : :
Ирландия 7.1 6.7 6.1 5.9 5.9 6.3 6.2 6.3 6.2 6.0 5.8 :
Гърция 27.0 26.5 26.2 26.1 25.6 25.3 25.2 25.6 25.6 25.8 : :
Испания 20.0 19.8 19.4 19.1 18.9 18.7 18.7 18.5 18.5 18.4 18.2 :
Франция 9.7 9.7 9.5 9.5 9.4 9.4 9.4 9.3 9.2 9.1 9.1 :
Хърватия 13.2 13.0 12.6 12.2 12.0 12.0 11.9 11.6 11.4 11.3 11.1 :
Италия 12.8 12.7 12.5 12.4 12.2 12.6 12.3 12.3 12.1 12.1 11.8 :
Кипър 12.4 12.2 12.2 12.0 11.5 10.9 10.7 10.5 10.6 11.1 11.3 :
Латвия 7.9 7.6 7.4 7.4 7.8 8.0 8.0 7.8 7.6 7.4 7.2 :
Литва 6.1 6.2 5.6 5.4 5.4 5.5 5.5 5.7 5.8 5.6 5.7 :
Люксембург 5.7 5.7 5.5 5.4 5.4 5.5 5.5 5.5 5.3 5.3 5.4 :
Унгария 4.5 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8 4.6 4.6 4.4 4.5 : :
Малта 4.7 4.5 4.3 4.3 4.2 4.2 4.1 4.0 3.6 3.6 3.7 :
Нидерландия 5.7 5.5 5.6 5.6 5.4 5.2 5.1 5.1 4.7 4.7 4.7 4.5
Австрия 5.1 5.1 5.1 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.8 4.9 5.0 :
Полша 5.3 5.2 5.1 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7 4.7 4.6 4.5 :
Португалия 10.2 10.1 9.9 9.7 9.6 9.4 9.4 9.1 9.0 8.4 8.1 :
Румъния 4.6 4.5 3.8 3.9 3.7 4.0 4.1 3.8 3.8 3.7 3.6 :
Словения 7.8 7.7 7.7 7.7 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.6 7.3 :
Словакия 8.9 8.7 8.6 8.5 8.3 8.2 8.1 7.9 7.7 7.6 7.4 :
Финландия 8.5 8.4 8.5 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 :
Швеция 6.3 6.1 6.3 6.5 6.2 6.9 6.2 6.6 6.3 6.2 6.7 6.5
Великобритания 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.1 4.2 : : :
Исландия 2.7 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 :
Норвегия 3.9 4.0 4.1 3.9 3.8 3.7 3.7 3.5 3.5 3.6 : :
Турция : : : : : : : : : : : :
САЩ 4.6 4.3 4.4 4.3 4.3 4.3 4.4 4.2 3.9 4.1 4.0 4.0
Япония 2.7 2.7 2.6 2.9 2.7 2.5 2.5 2.7 2.6 2.5 2.7 :

База данни на Евростат
2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
: = Липсват данни/ няма налични данни
Последно извличане - 17.02.2018 12:03

Диаграма

Страници