Население по възрастови групи


2.3. Население по възрастови групи
Дял на населението на възраст 0-14 години
Географска единица Период от време
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ЕС (28 държави) 16.4 16.3 16.0 15.9 15.8 15.7 15.7b 15.7b 15.7b 15.6 15.6bep 15.6bep
Европейски съюз (27 страни) 16.4 16.3 16.1 15.9 15.8 15.7 15.7b 15.7b 15.7b 15.6 15.6bep 15.6bep
Еврозона (19 страни) 16.0 15.8 15.7 15.6 15.5 15.5 15.4 15.4b 15.4b 15.3 15.3bp 15.3bep
Еврозона (18 страни) 15.8 15.7 15.6 15.5 15.4 15.4 15.4 15.4b 15.4b 15.3 15.3bp 15.2bep
Белгия 17.3 17.2 17.1 17.0 16.9 16.9 16.9 17.0b 17.0 17.0 17.0 17.0
България 14.1 13.7 13.4 13.2 13.1 13.1 13.2 13.2 13.4 13.6 13.7 13.9
Чехия 15.2 14.9 14.6 14.4 14.2 14.2 14.3 14.5 14.7 14.8 15.0 15.2
Дания 18.9 18.8 18.7 18.6 18.4 18.3 18.1 17.9 17.7 17.4 17.2 17.0
Германия 14.7 14.5 14.1 13.9 13.7 13.6 13.5 13.6b 13.4 13.1 13.2b 13.2
Естония 15.8 15.4 15.0 14.9 14.8 14.9 15.1 15.3 15.5 15.7 15.8 16.0
Ирландия 20.9 20.7 20.5 20.3 20.4 20.6 21.0 21.3 21.6 21.9 22.0p 22.1p
Гърция 15.3 15.1 14.9 14.7 14.6 14.6 14.6 14.6 14.7 14.7 14.6 14.5
Испания 14.5 14.5 14.5 14.6 14.6 14.8 14.9 15.0 15.1 15.2 15.2 15.2
Франция 18.8 18.7 18.5 18.5 18.5 18.5 18.6 18.6 18.6b 18.6 18.6p 18.6bp
Франция (метрополия) 18.5 18.4 18.3 18.3 18.3 18.3 18.4 18.4 18.4 18.4 : :
Хърватия 16.1 15.9 15.8 15.6 15.5 15.4 15.4 15.3 15.1 14.9 14.8 14.7
Италия 14.2 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.0 14.0 13.9 13.8
Кипър 20.4 19.9 19.4 18.9 18.2 17.7 17.2 16.8 16.5 16.4 16.3 16.4
Латвия 15.5 15.0 14.5 14.2 14.0 14.1 14.2 14.2 14.3 14.4 14.7 15.0
Литва 17.6 17.1 16.6 16.0 15.5 15.1 15.0 14.9 14.8 14.7 14.6 14.6
Люксембург 18.7 18.6 18.4 18.3 18.2 18.0 17.7 17.6 17.1b 17.0 16.8 16.7
Унгария 15.9 15.6 15.4 15.2 15.0 14.9 14.7 14.6 14.5b 14.4 14.4 14.5
Малта 18.2 17.6 17.1 16.6 16.1 15.6 15.3 15.0 14.8 14.6 14.4 14.3
Нидерландия 18.5 18.5 18.3 18.1 17.9 17.7 17.6 17.5 17.3 17.2 16.9 16.7
Австрия 16.3 16.1 15.9 15.6 15.4 15.1 14.9 14.7 14.6 14.4 14.3 14.3
Полша 17.2 16.7 16.2 15.8 15.5 15.3 15.3b 15.3 15.1 15.1 15.0 15.0
Португалия 16.0 16.0 15.9 15.7 15.6 15.4 15.3 15.1 14.9 14.8 14.6 14.4e
Румъния 17.5 17.5 16.9 16.9 16.3 15.8 15.8 15.8 15.8 15.7 15.5e 15.5e
Словения 14.6 14.4 14.1 14.0 13.9b 14.0 14.0 14.2 14.3 14.5 14.6 14.8
Словакия 17.6 17.1 16.7 16.2 15.9 15.6 15.5 15.4 15.4 15.4 15.3 15.3
Финландия 17.6 17.5 17.3 17.1 16.9 16.7 16.6 16.5 16.5 16.4 16.4 16.4
Швеция 17.8 17.6 17.3 17.0 16.8 16.7 16.6 16.6 16.7 16.9 17.1 17.3
Великобритания 18.3 18.1 18.0 17.8 17.7 17.7 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.7e
Исландия 22.6 22.3 21.8 21.3 20.9 20.8 20.9 20.9 20.7 20.7 20.5 20.4
Лихтенщайн 18.0 17.6 17.4 17.1 16.8 16.4 16.4 16.0 15.8 15.5 15.2 15.1
Норвегия 19.9 19.7 19.5 19.4 19.2 19.0 18.9 18.7 18.5 18.4 18.2 18.0
Швейцария 16.5 16.3 16.0 15.8 15.5 15.3 15.2 15.1b 15.0 14.9 14.9 14.9
Черна гора 21.0 20.8 20.4 20.1 19.8 19.6 19.5 19.2 19.0 18.8 18.6 18.5
Бивша Югославска Република Македония 20.5 20.0 19.5 18.9 18.5 18.1 17.7 17.5 17.2 17.0 16.9 16.8
Албания 27.3 26.5 25.7 24.9 : : : : : : 19.2e 18.6
Сърбия 15.9 15.8 15.7 15.6 15.4 15.3 15.2 14.4b 14.4 14.4 14.3 14.4
Турция 27.9 27.5 27.0 26.6 26.4 26.3 26.0 25.6 25.3 24.9 24.6 24.3
Андора 14.9 14.8 15.1 14.9 14.6 14.5 14.5 15.5 15.5 15.5 : :
Беларус : : 15.2 14.9 14.7 14.6 : 14.9 15.1 15.4 15.7 16.0
Молдова : : 18.3 18.2 17.6 17.1 16.7 16.4 16.2 16.1 16.0 16.0
Русия : : 14.9 14.7 14.7 14.9 15.1 15.2 : : 16.3 :
Сан Марино : : : : : : : : 15.2 15.1 : :
Украйна : : 14.5 14.2 14.1 14.1 14.2 14.2 14.4 14.6 14.8 15.1
Армения : : 20.6 19.7 19.0 18.6 18.3 : : : : 19.4
Азарбайджан : : 24.5 23.8 23.2 22.6 22.6 22.3 22.2 22.3 22.4 22.4
Грузия : : 18.4 17.7 17.2 17.1 17.1 17.0 16.9 : 17.1 17.4

База данни на Евростат
2.3. Население по възрастови групи
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
Последно извличане - 21.01.2017 12:03

Диаграма


2.3. Население по възрастови групи
Дял на населението на възраст 15-24 години
Географска единица Период от време
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ЕС (28 държави) 12.9 12.8 12.6 12.5 12.4 12.2 12.0b 11.8b 11.7b 11.5 11.3bep 11.2bep
Европейски съюз (27 страни) 12.9 12.8 12.6 12.5 12.4 12.2 12.0b 11.8b 11.7b 11.5 11.3bep 11.2bep
Еврозона (19 страни) 12.2 12.1 12.0 11.9 11.8 11.6 11.5 11.3b 11.2b 11.0 10.9bp 10.8bep
Еврозона (18 страни) 12.1 12.0 11.9 11.7 11.6 11.5 11.3 11.2b 11.0b 10.9 10.8bp 10.7bep
Белгия 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1b 12.1 12.0 11.9 11.8
България 13.5 13.4 13.3 13.1 12.8 12.5 12.2 11.8 11.4 10.9 10.4 10.0
Чехия 13.7 13.3 13.1 12.9 12.8 12.7 12.4 12.0 11.5 11.1 10.7 10.3
Дания 11.0 11.0 11.2 11.4 11.7 12.0 12.2 12.5 12.7 12.8 12.9 12.9
Германия 11.7 11.7 11.8 11.7 11.6 11.4 11.3 11.1b 11.0 10.9 10.8b 10.7
Естония 14.7 14.8 14.8 14.7 14.5 14.0 13.5 13.0 12.5 11.8 11.2 10.5
Ирландия 15.8 15.4 15.1 15.1 15.0 14.5 13.7 12.9 12.2 11.7 11.4p 11.2p
Гърция 13.3 13.0 12.6 12.3 11.9 11.5 11.2 10.9 10.7 10.6 10.4 10.2
Испания 12.7 12.3 11.8 11.5 11.2 10.9 10.6 10.3 10.0 9.9 9.7 9.6
Франция 13.0 13.1 13.0 12.9 12.7 12.6 12.4 12.3 12.1b 12.0 11.9p 11.8bp
Франция (метрополия) 13.0 13.0 13.0 12.8 12.6 12.5 12.4 12.3 12.1 11.9 : :
Хърватия 12.9 12.8 12.6 12.5 12.3 12.2 12.0 11.8 11.8 11.7 11.7 11.6
Италия 10.6 10.4 10.2 10.1 10.1 10.1 10.0 10.0 10.0 9.9 9.8 9.8
Кипър 15.8 15.9 16.0 16.0 16.2 16.2 16.1 16.0 15.5 15.0 14.3 14.1
Латвия 15.4 15.6 15.6 15.6 15.4 14.9 14.1 13.4 12.7 12.0 11.3 10.7
Литва 14.8 14.8 14.7 14.8 14.9 14.9 14.6 14.2 13.9 13.5 13.3 12.9
Люксембург 11.6 11.7 11.8 11.8 11.8 11.8 11.9 11.9 12.1b 12.2 12.0 12.0
Унгария 13.4 13.1 12.9 12.8 12.7 12.6 12.5 12.3 12.2b 12.1 11.9 11.6
Малта 14.7 14.5 14.3 14.2 14.0 13.9 13.8 13.5 13.3 13.2 12.9 12.5
Нидерландия 11.9 12.0 12.0 12.0 12.1 12.2 12.2 12.3 12.2 12.2 12.2 12.2
Австрия 12.2 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.2 12.2 12.1 12.1 11.9 11.7
Полша 16.7 16.5 16.2 15.9 15.5 14.9 14.2b 13.7 13.3 12.8 12.4 11.9
Португалия 12.9 12.4 12.1 11.8 11.5 11.2 11.0 10.9 10.8 10.7 10.7 10.7e
Румъния 15.4 15.4 14.5 14.4 13.5 12.5 12.4 12.3 12.2 11.8 11.4e 11.1e
Словения 13.8 13.4 13.1 12.7 12.2b 12.0 11.6 11.2 10.9 10.5 10.1 9.8
Словакия 16.4 16.1 15.8 15.5 15.2 14.9 14.5 14.0 13.5 13.0 12.6 12.2
Финландия 12.5 12.4 12.5 12.5 12.4 12.4 12.3 12.3 12.2 12.2 12.0 11.9
Швеция 12.0 12.2 12.4 12.7 13.0 13.2 13.3 13.3 13.1 12.9 12.6 12.3
Великобритания 12.8 12.9 13.0 13.1 13.2 13.1 13.1 13.1 13.0 12.9 12.7 12.6e
Исландия 14.8 14.7 14.6 14.5 14.7 14.8 14.7 14.7 14.8 14.7 14.5 14.3
Лихтенщайн 12.4 12.5 12.3 12.3 12.2 12.2 12.0 12.1 12.1 12.1 11.9 11.7
Норвегия 12.1 12.2 12.4 12.5 12.7 12.8 12.9 13.1 13.1 13.2 13.1 13.0
Швейцария 11.7 11.8 11.8 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9b 11.8 11.7 11.6 11.4
Черна гора 15.0 14.9 14.8 14.7 14.6 14.4 14.2 14.0 13.9 13.6 13.4 13.3
Бивша Югославска Република Македония 16.2 16.2 16.1 16.0 15.9 15.7 15.5 15.2 15.0 14.6 14.2 13.8
Албания 18.3 18.7 19.1 19.3 : : : : : : 16.8e 16.6
Сърбия 13.3 13.2 13.1 12.9 12.7 12.5 12.3 11.9b 11.7 11.5 11.3 11.1
Турция 18.9 18.7 18.4 18.1 17.6 17.4 17.2 17.0 16.8 16.6 16.6 16.5
Андора 10.6 10.8 10.8 10.7 10.5 10.2 9.8 9.8 9.8 10.0 : :
Беларус : : 16.5 16.3 16.0 15.5 : 14.2 13.6 12.9 12.2 11.6
Молдова : : 19.5 19.1 19.0 18.8 18.4 17.8 17.0 16.2 15.3 14.5
Русия : : 17.0 16.7 16.2 15.4 14.6 14.4 : : 11.8 :
Сан Марино : : : : : : : : 8.9 8.9 : :
Украйна : : 15.8 15.6 15.4 14.9 14.3 13.7 13.0 12.4 11.8 11.3
Армения : : 19.4 19.6 19.5 19.2 18.7 : : : : 14.8
Азарбайджан : : 20.6 20.8 20.8 20.7 20.5 20.0 19.4 18.6 17.8 17.0
Грузия : : 16.4 16.6 16.6 16.3 15.9 15.4 15.0 : 13.9 13.8

База данни на Евростат
2.3. Население по възрастови групи
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
Последно извличане - 21.01.2017 12:03

Диаграма


2.3. Население по възрастови групи
Дял на населението на възраст 25-49 години
Географска единица Период от време
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ЕС (28 държави) 36.5 36.4 36.3 36.2 36.1 35.9 35.7b 35.4b 35.2b 35.0 34.7bep 34.4bep
Европейски съюз (27 страни) 36.5 36.4 36.4 36.2 36.1 35.9 35.7b 35.4b 35.2b 35.0 34.7bep 34.4bep
Еврозона (19 страни) 36.9 36.8 36.7 36.6 36.5 36.2 35.9 35.6b 35.2b 34.9 34.5bp 34.0bep
Еврозона (18 страни) 36.7 36.6 36.5 36.4 36.2 36.0 35.7 35.3b 35.0b 34.7 34.3bp 33.8bep
Белгия 36.0 35.8 35.6 35.4 35.1 34.9 34.6 34.4b 34.1 33.9 33.6 33.3
България 35.1 35.2 35.2 35.1 35.1 35.1 35.1 35.0 35.1 35.1 35.2 35.3
Чехия 36.7 36.9 36.9 36.9 36.9 37.0 37.1 37.2 37.2 37.3 37.1 37.0
Дания 35.7 35.4 35.1 34.7 34.4 34.0 33.7 33.4 33.1 32.8 32.5 32.3
Германия 36.9 36.7 36.5 36.3 36.0 35.7 35.3 34.6b 34.2 34.1 33.5b 33.1
Естония 35.3 35.2 35.1 35.0 34.9 34.8 34.7 34.6 34.4 34.5 34.7 34.8
Ирландия 37.0 37.4 38.0 38.4 38.5 38.5 38.3 38.4 38.1 37.7 37.3p 36.8p
Гърция 36.6 36.8 37.0 37.1 37.2 37.1 37.0 36.7 36.3 35.9 35.5 35.1
Испания 39.8 40.3 40.6 40.7 40.8 40.6 40.3 39.9 39.5 38.9 38.2 37.5
Франция 34.7 34.4 34.2 34.0 33.8 33.5 33.2 33.0 32.8b 32.5 32.3p 32.0bp
Франция (метрополия) 34.7 34.3 34.1 33.9 33.7 33.5 33.2 32.9 32.7 32.5 : :
Хърватия 35.2 35.0 34.9 34.7 34.7 34.5 34.4 34.2 34.0 33.8 33.7 33.5
Италия 37.5 37.5 37.3 37.1 36.9 36.7 36.3 36.0 35.7 35.3 35.0 34.5
Кипър 35.7 35.8 36.0 36.1 36.3 36.5 36.7 36.9 37.5 37.6 37.5 36.9
Латвия 35.1 35.1 35.1 35.0 35.0 34.9 34.7 34.5 34.4 34.4 34.4 34.3
Литва 35.8 35.8 35.7 35.7 35.5 35.3 34.9 34.1 33.6 33.3 33.1 32.9
Люксембург 39.2 38.9 38.8 38.8 38.7 38.7 38.6 38.5 38.5b 38.5 38.4 38.3
Унгария 36.1 36.0 35.8 35.7 35.7 35.7 35.8 35.9 35.4b 35.5 35.6 35.7
Малта 34.9 34.9 34.6 34.5 34.5 34.4 34.3 34.0 33.9 33.8 33.9 34.1
Нидерландия 37.3 36.8 36.5 36.1 35.6 35.2 34.8 34.4 33.9 33.5 33.1 32.7
Австрия 37.9 37.8 37.7 37.6 37.4 37.2 36.9 36.5 36.2 35.8 35.5 35.1
Полша 36.1 36.1 36.0 36.0 36.0 36.1 35.9b 36.0 36.1 36.3 36.4 36.5
Португалия 36.8 36.9 37.0 37.0 36.9 36.7 36.6 36.2 35.8 35.4 34.9 34.5e
Румъния 36.2 36.2 36.0 36.0 35.8 35.6 35.6 35.7 35.8 36.3 36.8e 37.1e
Словения 38.2 38.0 38.0 37.8 37.6b 37.6 37.5 37.2 36.8 36.6 36.3 35.9
Словакия 37.6 37.8 37.8 37.8 37.9 37.9 38.0 38.1 38.2 38.2 38.2 38.1
Финландия 33.9 33.5 33.2 32.9 32.7 32.5 32.3 32.1 31.9 31.6 31.5 31.3
Швеция 33.6 33.4 33.3 33.2 33.0 32.9 32.9 32.8 32.8 32.8 32.8 32.7
Великобритания 35.3 35.3 35.3 35.3 35.2 35.1 34.9 34.7 34.4 34.2 33.9 33.6e
Исландия 35.8 35.7 36.0 36.3 36.4 36.0 35.2 34.6 34.1 33.8 33.7 33.6
Лихтенщайн 40.1 39.7 39.4 39.0 38.6 38.1 37.6 37.1 36.6 36.1 35.8 35.2
Норвегия 35.7 35.5 35.2 35.0 34.9 34.8 34.7 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6
Швейцария 37.7 37.6 37.4 37.2 37.2 37.1 37.0 36.8b 36.7 36.4 36.2 35.9
Черна гора 35.6 35.4 35.3 35.2 35.2 35.0 34.9 34.9 34.8 34.8 34.7 34.5
Бивша Югославска Република Македония 36.7 36.7 36.8 36.9 37.0 37.1 37.1 37.2 37.2 37.4 37.5 37.4
Албания 33.8 33.7 33.7 33.7 : : : : : : 33.2e 33.2
Сърбия 34.4 34.1 34.0 33.9 34.0 34.0 34.1 33.8b 33.8 33.8 33.8 33.8
Турция 35.9 36.2 36.5 36.8 37.0 37.3 37.3 37.3 37.5 37.4 37.4 37.2
Андора 45.4 46.1 46.1 46.0 45.9 45.7 44.9 43.9 43.9 43.2 : :
Беларус : : 37.7 37.6 37.6 37.6 : 36.9 36.9 36.8 36.8 36.8
Молдова : : 36.9 36.6 36.7 36.8 37.0 37.3 37.6 38.1 38.6 39.1
Русия : : 37.7 37.6 37.6 37.7 37.7 37.1 : : 37.4 :
Сан Марино : : : : : : : : 38.8 38.1 : :
Украйна : : 36.4 36.4 36.5 36.6 36.8 36.8 37.0 37.1 37.2 37.3
Армения : : 36.7 36.8 36.9 36.9 36.8 : : : : 35.9
Азарбайджан : : 38.5 38.5 38.5 38.4 38.6 38.5 38.5 38.6 38.6 38.7
Грузия : : 36.2 36.1 36.1 36.0 36.1 36.0 36.1 : 35.9 35.8

База данни на Евростат
2.3. Население по възрастови групи
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
Последно извличане - 21.01.2017 12:03

Диаграма


2.3. Население по възрастови групи
Дял на населението на възраст 50-64 години
Географска единица Период от време
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ЕС (28 държави) 17.9 18.0 18.2 18.4 18.7 18.9 19.2b 19.5b 19.6b 19.7 19.9bep 20.0bep
Европейски съюз (27 страни) 17.8 18.0 18.2 18.4 18.6 18.9 19.1b 19.4b 19.6b 19.7 19.8bep 20.0bep
Еврозона (19 страни) 17.8 17.9 18.0 18.2 18.4 18.6 18.9 19.3b 19.6b 19.8 20.0bp 20.3bep
Еврозона (18 страни) 17.7 17.8 17.9 18.0 18.3 18.5 18.8 19.2b 19.4b 19.6 19.9bp 20.1bep
Белгия 17.5 17.7 18.1 18.5 18.8 19.0 19.3 19.4b 19.4 19.5 19.7 19.8
България 20.0 20.3 20.6 20.9 21.1 21.3 21.4 21.5 21.3 21.2 21.1 20.9
Чехия 20.4 20.9 21.1 21.3 21.4 21.2 20.9 20.8 20.4 20.0 19.8 19.7
Дания 19.6 19.7 19.9 20.0 19.9 19.8 19.6 19.4 19.2 19.1 19.1 19.2
Германия 18.7 18.5 18.4 18.4 18.6 18.9 19.3 20.1b 20.7 21.1 21.7b 22.0
Естония 17.9 18.0 18.2 18.2 18.4 18.8 19.2 19.6 19.9 20.0 20.0 19.9
Ирландия 15.2 15.4 15.4 15.4 15.4 15.5 15.8 16.0 16.2 16.4 16.7p 16.9p
Гърция 16.8 16.9 17.0 17.3 17.7 18.0 18.3 18.5 18.6 18.8 19.0 19.2
Испания 16.1 16.4 16.5 16.7 16.9 17.1 17.4 17.7 18.0 18.4 18.7 19.2
Франция 17.3 17.6 17.9 18.3 18.6 18.9 19.1 19.4 19.4b 19.3 19.3p 19.2bp
Франция (метрополия) 17.4 17.7 18.0 18.4 18.8 19.0 19.2 19.5 19.5 19.4 : :
Хърватия 18.7 18.9 19.2 19.5 19.7 20.0 20.5 21.0 21.2 21.3 21.4 21.4
Италия 18.6 18.5 18.5 18.6 18.7 18.9 19.1 19.5 19.5 19.7 19.9 20.2
Кипър 16.1 16.3 16.5 16.7 16.9 17.2 17.4 17.6 17.7 17.9 18.1 18.0
Латвия 17.8 17.7 17.8 17.8 17.9 18.3 18.8 19.5 20.0 20.4 20.6 20.6
Литва 16.3 16.5 16.7 16.9 17.1 17.5 18.2 19.0 19.7 20.2 20.6 20.8
Люксембург 16.5 16.7 16.9 17.1 17.3 17.5 17.8 18.1 18.2b 18.4 18.7 18.9
Унгария 19.1 19.7 20.1 20.4 20.4 20.5 20.3 20.4 21.0b 20.8 20.5 20.3
Малта 19.2 19.6 20.2 20.9 21.6 21.8 21.7 21.8 21.6 21.3 20.9 20.6
Нидерландия 18.4 18.7 19.0 19.4 19.7 19.9 20.1 20.4 20.3 20.3 20.4 20.5
Австрия 18.1 17.8 17.6 17.6 17.8 18.0 18.3 18.9 19.4 19.7 20.0 20.4
Полша 17.0 17.6 18.2 18.9 19.6 20.2 21.0b 21.4 21.5 21.4 21.3 21.1
Португалия 17.3 17.5 17.8 18.0 18.3 18.6 18.8 19.1 19.4 19.8 20.0 20.2e
Румъния 16.8 16.8 17.9 17.9 18.9 20.0 20.0 20.1 20.0 20.0 19.8e 19.3e
Словения 18.4 18.8 19.2 19.6 19.9b 20.0 20.3 20.9 21.2 21.4 21.5 21.6
Словакия 16.8 17.4 17.9 18.4 18.9 19.3 19.6 19.9 20.2 20.3 20.3 20.4
Финландия 20.4 20.7 21.1 21.1 21.5 21.6 21.7 21.6 21.3 21.0 20.7 20.5
Швеция 19.5 19.6 19.7 19.7 19.6 19.4 19.1 18.8 18.5 18.3 18.1 18.1
Великобритания 17.6 17.7 17.8 17.9 18.0 18.0 18.1 18.2 18.2 18.1 18.2 18.4e
Исландия 15.0 15.5 15.9 16.3 16.5 16.7 17.1 17.5 17.7 17.9 18.1 18.2
Лихтенщайн 18.7 19.1 19.4 19.7 20.1 20.4 20.5 20.9 21.1 21.4 21.6 22.0
Норвегия 17.6 17.9 18.2 18.5 18.6 18.7 18.6 18.5 18.3 18.2 18.2 18.2
Швейцария 18.4 18.5 18.8 18.9 19.0 19.0 19.1 19.2b 19.4 19.5 19.7 20.0
Черна гора 16.2 16.4 16.7 17.1 17.5 18.0 18.5 19.1 19.4 19.7 19.9 20.0
Бивша Югославска Република Македония 15.9 16.2 16.6 17.0 17.3 17.6 18.0 18.4 18.8 19.0 19.1 19.3
Албания 12.5 12.7 13.0 13.3 : : : : : : 18.8e 19.2
Сърбия 19.3 19.7 20.0 20.4 20.7 21.0 21.4 22.7b 22.8 22.8 22.6 22.3
Турция 10.7 11.0 11.3 11.6 11.9 12.2 12.4 12.8 13.1 13.5 13.8 14.1
Андора 16.5 16.4 16.3 16.6 17.0 17.4 18.0 18.2 18.2 18.7 : :
Беларус : : 16.1 16.6 17.2 18.2 : 20.1 20.7 21.1 21.4 21.4
Молдова : : 15.5 15.9 16.4 17.0 17.8 18.5 19.2 19.7 20.0 20.1
Русия : : 16.6 17.0 17.7 18.7 19.7 20.5 : : 21.4 :
Сан Марино : : : : : : : : 19.6 20.0 : :
Украйна : : 17.2 17.4 17.8 18.5 19.1 19.9 20.4 20.7 20.9 20.8
Армения : : 12.5 13.1 13.8 14.9 16.0 : : : : 19.2
Азарбайджан : : 9.3 9.8 10.5 11.5 12.4 13.4 14.1 14.8 15.4 15.9
Грузия : : 14.7 14.9 15.4 16.2 17.0 17.7 18.3 : 19.1 19.0

База данни на Евростат
2.3. Население по възрастови групи
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
Последно извличане - 21.01.2017 12:03

Диаграма


2.3. Население по възрастови групи
Дял на населението на възраст 65-79 години
Географска единица Период от време
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ЕС (28 държави) 12.5 12.6 12.7 12.7 12.7 12.7 12.8b 12.8b 12.9b 13.1 13.4bep 13.6bep
Европейски съюз (27 страни) 12.5 12.6 12.6 12.7 12.7 12.7 12.8b 12.8b 12.9b 13.1 13.4bep 13.6bep
Еврозона (19 страни) 12.9 13.1 13.2 13.2 13.2 13.2 13.3 13.2b 13.3b 13.5 13.8bp 13.9bep
Еврозона (18 страни) 12.9 13.0 13.1 13.1 13.1 13.1 13.2 13.2b 13.3b 13.4 13.7bp 13.9bep
Белгия 13.0 12.9 12.8 12.5 12.4 12.3 12.2 12.1b 12.2 12.3 12.5 12.6
България 14.3 14.2 14.2 14.1 14.1 14.2 14.3 14.4 14.7 14.9 15.1 15.4
Чехия 11.1 11.0 11.1 11.2 11.3 11.5 11.7 11.9 12.4 12.9 13.4 13.9
Дания 10.9 10.9 11.1 11.2 11.5 11.8 12.2 12.7 13.2 13.7 14.1 14.3
Германия 13.8 14.3 14.8 15.2 15.3 15.4 15.6 15.4b 15.4 15.3 15.5b 15.4
Естония 13.2 13.4 13.6 13.8 13.8 13.5 13.3 13.1 13.2 13.3 13.5 13.8
Ирландия 8.5 8.5 8.3 8.2 8.2 8.3 8.5 8.7 9.0 9.3 9.6p 9.9p
Гърция 14.2 14.3 14.3 14.2 14.1 14.1 14.0 14.1 14.2 14.4 14.5 14.6
Испания 12.7 12.4 12.3 12.1 11.9 11.9 11.9 12.0 12.1 12.2 12.4 12.6
Франция 11.9 11.8 11.7 11.5 11.5 11.4 11.4 11.4 11.6b 11.9 12.3p 12.6bp
Франция (метрополия) 12.0 12.0 11.9 11.7 11.6 11.5 11.5 11.5 11.7 12.0 : :
Хърватия 14.3 14.4 14.5 14.4 14.5 14.4 14.2 13.8 13.8 13.9 14.0 14.2
Италия 14.5 14.6 14.8 14.8 14.7 14.7 14.7 14.5 14.7 14.9 15.0 15.2
Кипър 9.3 9.4 9.5 9.5 9.6 9.6 9.7 9.8 9.9 10.3 10.8 11.4
Латвия 13.4 13.6 13.8 14.0 14.0 14.0 14.1 14.1 14.1 14.1 14.3 14.5
Литва 12.6 12.8 13.1 13.3 13.4 13.4 13.3 13.5 13.5 13.4 13.5 13.6
Люксембург 10.9 10.9 10.8 10.7 10.6 10.4 10.3 10.1 10.1b 10.1 10.1 10.2
Унгария 12.3 12.3 12.3 12.3 12.5 12.5 12.7 12.7 12.9b 13.1 13.4 13.7
Малта 10.3 10.4 10.8 10.8 10.7 11.0 11.6 12.2 12.8 13.4 14.0 14.5
Нидерландия 10.4 10.5 10.7 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 12.1 12.6 13.1 13.4
Австрия 11.4 11.7 12.1 12.4 12.6 12.7 12.9 12.8 12.8 13.1 13.3 13.5
Полша 10.6 10.6 10.6 10.6 10.5 10.3 10.3b 10.1 10.3 10.6 11.0 11.4
Португалия 13.2 13.3 13.3 13.3 13.4 13.5 13.6 13.8 13.9 14.1 14.3 14.6e
Румъния 12.1 12.1 12.2 12.2 12.4 12.6 12.6 12.5 12.5 12.5 12.6e 12.9e
Словения 12.2 12.3 12.4 12.5 12.7b 12.7 12.6 12.4 12.5 12.6 12.8 13.1
Словакия 9.3 9.3 9.4 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10.1 10.5 10.9
Финландия 11.8 12.0 12.0 12.3 12.2 12.3 12.4 12.7 13.3 13.8 14.4 14.9
Швеция 11.9 11.9 11.9 12.0 12.2 12.4 12.8 13.2 13.6 13.9 14.3 14.5
Великобритания 11.6 11.6 11.5 11.5 11.5 11.6 11.7 11.9 12.1 12.5 12.8 13.0e
Исландия 8.8 8.7 8.6 8.4 8.4 8.4 8.7 8.9 9.1 9.3 9.6 9.9
Лихтенщайн 8.1 8.3 8.7 8.9 9.3 9.8 10.3 10.7 11.2 11.7 12.2 12.6
Норвегия 10.2 10.1 10.1 10.0 10.0 10.1 10.3 10.6 11.0 11.3 11.6 11.9
Швейцария 11.4 11.4 11.5 11.6 11.7 11.9 12.0 12.2b 12.4 12.5 12.7 12.8
Черна гора 10.6 10.8 11.0 11.0 11.0 10.8 10.7 10.4 10.5 10.6 10.7 10.9
Бивша Югославска Република Македония 9.3 9.4 9.6 9.6 9.7 9.8 9.8 9.8 9.8 10.0 10.2 10.4
Албания 6.8 7.0 7.3 7.4 : : : : : : 9.9e 10.2
Сърбия 14.7 14.6 14.5 14.4 14.2 13.9 13.6 13.8b 13.7 13.8 14.1 14.3
Турция : : : : 5.9 5.7 5.8 5.9 5.9 6.0 6.0 6.3
Андора 9.1 8.5 8.3 8.2 8.2 8.3 8.7 8.6 8.6 8.6 : :
Беларус : : 12.1 12.0 11.7 11.1 : 10.5 10.3 10.3 10.4 10.7
Молдова : : 8.3 8.5 8.5 8.3 8.2 8.0 7.9 7.8 7.9 8.2
Русия : : 11.8 11.7 11.3 10.6 10.1 9.8 : : 10.1 :
Сан Марино : : : : : : : : 12.4 12.5 : :
Украйна : : 13.5 13.5 13.2 12.7 12.3 11.8 11.7 11.7 11.9 12.2
Армения : : 9.6 9.5 9.3 8.9 8.4 : : : : 8.3
Азарбайджан : : 6.3 6.2 6.1 5.7 5.0 4.8 4.7 4.7 4.7 4.8
Грузия : : 12.2 12.3 12.1 11.4 10.9 10.4 10.3 : 10.3 10.3

База данни на Евростат
2.3. Население по възрастови групи
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
Последно извличане - 21.01.2017 12:03

Диаграма


2.3. Население по възрастови групи
Дял на населението на възраст 80 и повече години
Географска единица Период от време
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ЕС (28 държави) 3.9 4.0 4.1 4.3 4.4 4.5 4.7b 4.8b 4.9b 5.1 5.1bep 5.3bep
Европейски съюз (27 страни) 3.9 4.0 4.1 4.3 4.4 4.6 4.7b 4.8b 4.9b 5.1 5.1bep 5.3bep
Еврозона (19 страни) 4.1 4.3 4.4 4.6 4.7 4.9 5.0 5.2b 5.3b 5.4 5.5bp 5.7bep
Еврозона (18 страни) 4.1 4.3 4.4 4.6 4.7 4.8 5.0 5.1b 5.3b 5.4 5.5bp 5.7bep
Белгия 4.1 4.3 4.4 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0b 5.2 5.3 5.3 5.4
България 3.0 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.3 4.4 4.6
Чехия 2.9 3.0 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.9 4.0
Дания 4.0 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2
Германия 4.2 4.3 4.5 4.6 4.8 5.0 5.1 5.2b 5.3 5.4 5.4b 5.6
Естония 3.0 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 5.0
Ирландия 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 2.9 2.9 3.0p 3.1p
Гърция 3.8 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 5.2 5.4 5.7 6.0 6.3
Испания 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9
Франция 4.3 4.5 4.6 4.8 4.9 5.1 5.2 5.4 5.5b 5.6 5.7p 5.8bp
Франция (метрополия) 4.3 4.5 4.7 4.9 5.0 5.2 5.3 5.5 5.6 5.7 : :
Хърватия 2.8 2.9 3.1 3.2 3.4 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7
Италия 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.6 5.8 6.0 6.2 6.3 6.4 6.5
Кипър 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 3.1 3.2
Латвия 2.9 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.3 4.5 4.7 4.8 4.9
Литва 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.1 4.4 4.6 4.8 5.0 5.1
Люксембург 3.1 3.2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.9b 3.9 3.9 4.0
Унгария 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.1 4.0b 4.1 4.2 4.2
Малта 2.7 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.3 3.5 3.6 3.7 3.9 4.0
Нидерландия 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.3
Австрия 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0
Полша 2.4 2.5 2.7 2.9 3.0 3.1 3.3b 3.5 3.6 3.8 3.9 4.0
Португалия 3.8 3.9 4.0 4.2 4.3 4.5 4.6 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7e
Румъния 2.0 2.1 2.5 2.5 3.0 3.6 3.6 3.6 3.6 3.8 4.0e 4.1e
Словения 2.9 3.0 3.2 3.4 3.6b 3.8 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.8
Словакия 2.3 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 3.0 3.0 3.1
Финландия 3.7 3.9 4.0 4.2 4.3 4.5 4.6 4.8 4.9 5.0 5.0 5.1
Швеция 5.3 5.4 5.4 5.4 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.2 5.2 5.1
Великобритания 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.7 4.8e
Исландия 3.0 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6 3.7
Лихтенщайн 2.7 2.9 2.9 3.0 3.1 3.1 3.2 3.2 3.1 3.2 3.3 3.4
Норвегия 4.6 4.6 4.7 4.7 4.6 4.6 4.5 4.5 4.4 4.4 4.3 4.3
Швейцария 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.7 4.8 4.7b 4.8 4.9 4.9 5.0
Черна гора 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 2.1 2.2 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7
Бивша Югославска Република Македония 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 2.1 2.2
Албания 1.3 1.3 1.4 1.4 : : : : : : 2.2e 2.2
Сърбия 2.3 2.5 2.7 2.8 3.0 3.2 3.4 3.4b 3.6 3.8 4.0 4.1
Турция : : : : 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
Андора 3.6 3.5 3.5 3.6 3.8 4.0 4.2 4.0 4.0 4.0 : :
Беларус : : 2.5 2.6 2.8 3.0 : 3.3 3.4 3.5 3.5 3.5
Молдова : : 1.5 1.8 1.8 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2
Русия : : 2.2 2.3 2.5 2.7 2.8 2.9 : : 3.0 :
Сан Марино : : : : : : : : 5.2 5.3 : :
Украйна : : 2.7 2.9 3.1 3.2 3.4 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4
Армения : : 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 : : : : 2.4
Азарбайджан : : 0.8 0.9 0.9 1.0 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2
Грузия : : 2.1 2.3 2.6 2.9 3.1 3.4 3.4 : 3.6 3.6

База данни на Евростат
2.3. Население по възрастови групи
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
Последно извличане - 21.01.2017 12:03

Диаграма


Страници