Очаквана продължителност на живота, по пол


2.5. Очаквана продължителност на живота, по пол
Общо
Year
Географска единица Период от време
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ЕС (28 държави) 77.7 78.4 78.5 78.9 79.1 79.4 79.6 79.9b 80.2b 80.3b 80.5ep 80.9bep
Европейски съюз (27 страни) 77.8 78.4 78.5 79.0 79.2 79.4 79.7 80.0b 80.3b 80.3b 80.6ep 80.9bep
Еврозона (19 страни) 78.9 79.6 79.6 80.1 80.3 80.5 80.8 81.1 81.3b 81.3b 81.6p 82.0bep
Еврозона (18 страни) 78.9 79.7 79.7 80.3 80.4 80.6 80.8 81.1 81.4b 81.4b 81.7p 82.1bep
Белгия 78.3 79.0 79.1 79.5 79.9 79.8 80.1 80.3 80.7b 80.5 80.7 81.4
България 72.3 72.5 72.5 72.7 73.0 73.3 73.7 73.8 74.2 74.4 74.9 74.5
Чехия 75.3 75.9 76.1 76.7 77.0 77.3 77.4 77.7 78.0 78.1 78.3 78.9
Дания 77.4 77.8 78.3 78.4 78.4 78.8 79.0 79.3 79.9 80.2 80.4 80.7
Германия 78.6 79.3 79.4 79.9 80.1 80.2 80.3 80.5 80.6b 80.7 80.6 81.2
Естония 71.9 72.4 73.0 73.2 73.2 74.4 75.3 76.0 76.6 76.7 77.5 77.4
Ирландия 78.2 78.6 79.0 79.3 79.7 80.2 80.2 80.8 80.9 80.9 81.1p 81.4p
Гърция 79.3 79.4 79.6 79.9 79.7 80.2 80.4 80.6 80.8 80.7 81.4 81.5
Испания 79.7 80.4 80.3 81.1 81.1 81.5 81.9 82.4 82.6 82.5 83.2 83.3
Франция 79.3 80.3 80.3 80.9 81.3 81.4 81.5 81.8 82.3 82.1b 82.4 82.8bp
Франция (метрополия) 79.3 80.4 80.4 81.0 81.3 81.4 81.6 81.9 82.3 82.1 : :
Хърватия 74.6 75.4 75.3 75.9 75.8 76.0 76.3 76.7 77.2 77.3 77.8 77.9
Италия 80.1 80.9 80.9 81.4 81.6 81.7 81.8 82.2 82.4 82.4 82.9 83.2
Кипър 79.0 79.1 78.7 80.1 79.8 80.6 81.0 81.5 81.2 81.1 82.5 82.8
Латвия 70.6 70.9 70.6 70.6 70.8 72.1 72.8 73.1 73.9 74.1 74.3 74.5
Литва 72.0 72.0 71.2 71.0 70.7 71.7 72.9 73.3 73.7 74.1 74.1 74.7
Люксембург 77.9 79.2 79.6 79.4 79.5 80.7 80.8 80.8 81.1 81.5b 81.9 82.3
Унгария 72.6 73.0 73.0 73.5 73.6 74.2 74.4 74.7 75.1 75.3b 75.8 76.0
Малта 78.7 79.4 79.4 79.5 79.9 79.7 80.4 81.5 80.9 80.9 81.9 82.1
Нидерландия 78.7 79.3 79.6 80.0 80.4 80.5 80.9 81.0 81.3 81.2 81.4 81.8
Австрия 78.8 79.3 79.5 80.1 80.3 80.6 80.5 80.7 81.1 81.1 81.3 81.6
Полша 74.7 74.9 75.0 75.3 75.4 75.6 75.9 76.4b 76.8 76.9 77.1 77.8
Португалия 77.5 78.4 78.2 79.0 79.3 79.5 79.7 80.1 80.7 80.6 80.9 81.3e
Румъния 71.0 71.4 71.9 72.5 73.1 73.5 73.7 73.7 74.4 74.4 75.2e 75.0e
Словения 76.4 77.2 77.5 78.3 78.4 79.1b 79.4 79.8 80.1 80.3 80.5 81.2
Словакия 73.8 74.2 74.1 74.5 74.6 74.9 75.3 75.6 76.1 76.3 76.6 77.0
Финландия 78.6 79.0 79.1 79.5 79.6 79.9 80.1 80.2 80.6 80.7 81.1 81.3
Швеция 80.3 80.7 80.7 81.0 81.1 81.3 81.5 81.6 81.9 81.8 82.0 82.3
Великобритания 78.4 79.0 79.2 79.5 79.7 79.8 80.4 80.6 81.0 81.0 81.1e 81.4e
Исландия 81.0 81.1 81.5 81.2 81.5 81.6 81.8 81.9 82.4 83.0 82.1 82.9
Лихтенщайн 80.1 82.0 80.7 81.0 81.4 82.9 81.7 81.8 81.9 82.5 82.5 82.1
Норвегия 79.6 80.1 80.3 80.6 80.6 80.8 81.0 81.2 81.4 81.5 81.8 82.2
Швейцария 80.7 81.3 81.5 81.8 82.0 82.3 82.3 82.7 82.8b 82.8 82.9 83.3
Черна гора : : 74.0 73.9 74.4 75.2 75.2 76.1 76.1 76.3 76.5 76.5
Бивша Югославска Република Македония 73.2 73.6 73.7 73.9 73.8 74.4 74.4 75.0 75.1 74.9 75.5 75.5
Албания : : : : : : : : : : : 78.3e
Сърбия 72.5 72.7 72.8 73.4 73.7 73.9 74.0 74.4 74.6b 74.9 75.3 75.4
Турция : : : : : : 76.0 76.8 77.1 77.6 78.2 78.1
Беларус : : : : : : : : 70.7 72.3 72.7 73.3
Молдова : : : 68.5 68.9 69.3 69.4 69.1 71.0 71.0 : :
Русия : : : 66.6 67.5 67.9 68.7 68.9 : : : :
Украйна : : : 67.9 67.6 68.0 : 70.3 71.1 71.2 : 71.8
Армения : : : 72.9 73.6 73.6 73.7 : : : : :
Азарбайджан : : : 72.8 72.8 73.6 73.8 73.6 : 74.1 74.7 74.8
Грузия : : : 74.2 74.9 74.0 73.3 74.5 74.5 : : 74.1

База данни на Евростат
2.5. Очаквана продължителност на живота, по пол
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
Последно извличане - 22.02.2017 12:03

Диаграма
2.5. Очаквана продължителност на живота, по пол
Мъже
Year
Географска единица Период от време
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ЕС (28 държави) 74.6 75.2 75.4 75.8 76.0 76.3 76.6 76.9b 77.3b 77.4b 77.7ep 78.1bep
Европейски съюз (27 страни) 74.6 75.2 75.4 75.8 76.1 76.3 76.6 77.0b 77.3b 77.4b 77.7ep 78.1bep
Еврозона (19 страни) 75.7 76.4 76.5 77.0 77.3 77.5 77.8 78.1 78.4b 78.5b 78.8p 79.2bep
Еврозона (18 страни) 75.8 76.5 76.7 77.2 77.4 77.7 77.9 78.2 78.5b 78.6b 78.9p 79.3bep
Белгия 75.3 76.0 76.2 76.6 77.1 76.9 77.3 77.5 78.0b 77.8 78.1 78.8
България 68.9 69.0 69.0 69.2 69.5 69.8 70.2 70.3 70.7 70.9 71.3 71.1
Чехия 72.0 72.5 72.9 73.5 73.8 74.1 74.3 74.5 74.8 75.1 75.2 75.8
Дания 75.0 75.4 76.0 76.1 76.2 76.5 76.9 77.2 77.8 78.1 78.3 78.7
Германия 75.8 76.5 76.7 77.2 77.4 77.6 77.8 78.0 77.9b 78.1 78.1 78.7
Естония 66.4 66.7 67.6 67.6 67.5 68.9 70.0 70.9 71.4 71.4 72.8 72.4
Ирландия 75.7 76.1 76.7 76.9 77.3 77.9 77.8 78.5 78.6 78.7 79.0p 79.3p
Гърция 76.6 76.6 76.8 77.1 76.9 77.5 77.5 78.0 78.0 78.0 78.7 78.9
Испания 76.4 77.0 77.0 77.8 77.9 78.3 78.8 79.2 79.5 79.5 80.2 80.4
Франция 75.7 76.7 76.7 77.3 77.6 77.8 78.0 78.2 78.7 78.7b 79.0 79.5bp
Франция (метрополия) 75.8 76.7 76.8 77.4 77.6 77.9 78.0 78.3 78.8 78.7 : :
Хърватия 71.0 71.8 71.7 72.4 72.2 72.3 72.8 73.4 73.8 73.9 74.5 74.7
Италия 77.3 78.0 78.1 78.6 78.8 78.9 79.1 79.5 79.7 79.8 80.3 80.7
Кипър 76.8 76.5 76.5 78.1 77.6 78.2 78.5 79.2 79.3 78.9 80.1 80.9
Латвия 65.3 65.6 64.9 65.0 65.3 66.5 67.5 67.9 68.6 68.9 69.3 69.1
Литва 66.4 66.2 65.2 65.0 64.5 65.9 67.1 67.6 68.1 68.4 68.5 69.2
Люксембург 74.8 76.0 76.7 76.8 76.7 78.1 78.1 77.9 78.5 79.1b 79.8 79.4
Унгария 68.4 68.7 68.7 69.2 69.4 70.0 70.3 70.7 71.2 71.6b 72.2 72.3
Малта 76.4 77.4 77.3 77.0 77.5 77.1 77.9 79.3 78.6 78.6 79.6 79.8
Нидерландия 76.3 76.9 77.2 77.7 78.1 78.4 78.7 78.9 79.4 79.3 79.5 80.0
Австрия 75.9 76.4 76.6 77.1 77.4 77.7 77.6 77.8 78.3 78.4 78.6 79.1
Полша 70.5 70.6 70.8 70.9 71.0 71.3 71.5 72.2b 72.5 72.6 73.0 73.7
Португалия 74.2 75.0 74.9 75.5 75.9 76.2 76.5 76.8 77.3 77.3 77.6 78.0e
Румъния 67.4 67.8 68.4 69.0 69.5 69.7 69.8 70.0 70.8 70.9 71.6e 71.4e
Словения 72.5 73.5 73.9 74.5 74.6 75.5b 75.9 76.4 76.8 77.1 77.2 78.2
Словакия 69.8 70.3 70.2 70.4 70.6 70.9 71.4 71.8 72.3 72.5 72.9 73.3
Финландия 75.1 75.4 75.6 75.9 76.0 76.5 76.6 76.9 77.3 77.7 78.0 78.4
Швеция 78.0 78.4 78.5 78.8 79.0 79.2 79.4 79.6 79.9 79.9 80.2 80.4
Великобритания 76.2 76.8 77.0 77.3 77.6 77.7 78.3 78.6 79.0 79.1 79.2e 79.5e
Исландия 79.5 78.9 79.6 79.5 79.6 80.0 79.8 79.8 80.7 81.6 80.5 81.3
Лихтенщайн 78.4 78.6 77.4 78.9 79.1 80.0 79.5 79.5 79.5 79.7 80.7 81.0
Норвегия 77.1 77.6 77.8 78.2 78.3 78.4 78.7 79.0 79.1 79.5 79.8 80.1
Швейцария 78.0 78.6 78.7 79.2 79.5 79.8 79.9 80.3 80.5b 80.6 80.7 81.1
Черна гора : : 71.3 71.4 71.9 72.6 72.9 73.6 73.3 74.2 74.1 74.1
Бивша Югославска Република Македония 70.9 71.5 71.6 71.7 71.8 72.4 72.3 72.9 73.1 73.0 73.4 73.5
Албания : : : : : : : : : : : 76.4e
Сърбия 69.9 70.0 70.2 70.8 70.9 71.3 71.4 71.8 72.0b 72.3 72.6 72.8
Турция : : : : : : 73.3 74.2 74.4 74.8 75.4 75.4
Беларус : : : : : : : : 64.7 66.6 67.3 67.8
Молдова : : : 64.7 65.1 65.5 65.3 64.9 66.9 67.0 : :
Русия : : : 60.4 61.4 61.8 62.8 63.0 : : : :
Украйна : : : 62.3 61.8 62.3 : 65.2 66.0 66.1 : 66.6
Армения : : : 69.7 70.3 70.2 70.5 : : : : :
Азарбайджан : : : 70.1 70.1 71.1 71.4 71.2 : 71.6 72.1 72.2
Грузия : : : 69.7 70.3 69.0 68.9 70.0 70.1 : : 69.9

База данни на Евростат
2.5. Очаквана продължителност на живота, по пол
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
Последно извличане - 22.02.2017 12:03

Диаграма
2.5. Очаквана продължителност на живота, по пол
Жени
Year
Географска единица Период от време
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ЕС (28 държави) 80.8 81.5 81.5 82.0 82.2 82.3 82.6 82.8b 83.1b 83.0b 83.3ep 83.6bep
Европейски съюз (27 страни) 80.8 81.5 81.5 82.0 82.2 82.4 82.6 82.9b 83.1b 83.1b 83.3ep 83.7bep
Еврозона (19 страни) 81.9 82.6 82.6 83.1 83.3 83.4 83.6 83.9 84.1b 84.0b 84.3p 84.7bep
Еврозона (18 страни) 81.9 82.6 82.7 83.2 83.4 83.5 83.7 83.9 84.2b 84.1b 84.3p 84.7bep
Белгия 81.1 81.9 81.9 82.3 82.6 82.6 82.8 83.0 83.3b 83.1 83.2 83.9
България 75.9 76.2 76.2 76.3 76.6 77.0 77.4 77.4 77.8 77.9 78.6 78.0
Чехия 78.6 79.1 79.2 79.9 80.2 80.5 80.5 80.9 81.1 81.2 81.3 82.0
Дания 79.8 80.2 80.5 80.7 80.6 81.0 81.1 81.4 81.9 82.1 82.4 82.8
Германия 81.3 81.9 82.0 82.4 82.7 82.7 82.8 83.0 83.1b 83.1 83.0 83.6
Естония 77.2 78.0 78.2 78.6 78.9 79.5 80.3 80.8 81.3 81.5 81.7 81.9
Ирландия 80.7 81.1 81.3 81.7 82.1 82.4 82.7 83.1 83.0 83.1 83.1p 83.5p
Гърция 82.0 82.2 82.5 82.7 82.5 83.0 83.3 83.3 83.6 83.4 84.0 84.1
Испания 83.0 83.7 83.6 84.4 84.4 84.6 85.0 85.5 85.6 85.5 86.1 86.2
Франция 82.7 83.8 83.8 84.5 84.8 84.8 85.0 85.3 85.7 85.4b 85.6 86.0bp
Франция (метрополия) 82.8 83.9 83.9 84.5 84.8 84.8 85.0 85.3 85.7 85.4 : :
Хърватия 78.1 78.8 78.8 79.3 79.2 79.7 79.7 79.9 80.4 80.6 81.0 81.0
Италия 82.8 83.7 83.6 84.1 84.2 84.2 84.3 84.7 84.8 84.8 85.2 85.6
Кипър 81.2 81.8 80.8 82.0 82.1 82.9 83.5 83.9 83.1 83.4 85.0 84.7
Латвия 75.7 76.0 76.3 76.1 76.2 77.5 77.7 78.0 78.8 78.9 78.9 79.4
Литва 77.7 77.7 77.4 77.1 77.2 77.6 78.7 78.9 79.3 79.6 79.6 80.1
Люксембург 80.8 82.4 82.3 81.9 82.2 83.1 83.3 83.5 83.6 83.8b 83.9 85.2
Унгария 76.7 77.2 77.2 77.8 77.8 78.3 78.4 78.6 78.7 78.7b 79.1 79.4
Малта 80.8 81.2 81.4 82.0 82.2 82.3 82.7 83.6 83.0 83.0 84.0 84.2
Нидерландия 81.0 81.5 81.7 82.0 82.5 82.5 82.9 83.0 83.1 83.0 83.2 83.5
Австрия 81.5 82.1 82.2 82.8 83.1 83.3 83.2 83.5 83.8 83.6 83.8 84.0
Полша 78.8 79.2 79.3 79.7 79.8 80.0 80.1 80.7b 81.1 81.1 81.2 81.7
Португалия 80.8 81.8 81.5 82.5 82.5 82.7 82.8 83.2 83.8 83.6 84.0 84.4e
Румъния 74.8 75.1 75.4 76.1 76.8 77.5 77.7 77.7 78.2 78.1 78.7e 78.7e
Словения 80.3 80.8 80.9 82.0 82.0 82.6b 82.7 83.1 83.3 83.3 83.6 84.1
Словакия 77.7 78.0 78.1 78.4 78.4 79.0 79.1 79.3 79.8 79.9 80.1 80.5
Финландия 81.9 82.5 82.5 83.1 83.1 83.3 83.5 83.5 83.8 83.7 84.1 84.1
Швеция 82.5 82.8 82.9 83.1 83.1 83.3 83.5 83.6 83.8 83.6 83.8 84.2
Великобритания 80.5 81.1 81.3 81.6 81.8 81.8 82.4 82.6 83.0 82.8 82.9e 83.2e
Исландия 82.5 83.2 83.5 82.9 83.4 83.3 83.8 84.1 84.1 84.3 83.7 84.5
Лихтенщайн 81.6 85.1 84.1 83.1 83.6 85.5 83.6 84.3 84.2 85.2 83.9 83.2
Норвегия 82.1 82.5 82.7 82.9 82.9 83.2 83.2 83.3 83.6 83.5 83.8 84.2
Швейцария 83.2 83.8 84.0 84.2 84.4 84.6 84.6 84.9 85.0b 84.9 85.0 85.4
Черна гора : : 76.8 76.4 76.9 77.8 77.5 78.5 78.8 78.3 79.0 78.9
Бивша Югославска Република Македония 75.7 75.8 75.9 76.2 75.9 76.5 76.7 77.2 77.2 76.9 77.5 77.5
Албания : : : : : : : : : : : 80.3e
Сърбия 75.1 75.5 75.6 76.1 76.5 76.6 76.7 77.0 77.2b 77.5 77.9 78.0
Турция : : : : : : 78.8 79.4 79.8 80.5 81.1 80.9
Беларус : : : : : : : : 76.9 77.8 78.0 78.6
Молдова : : : 72.4 72.7 73.2 73.6 73.5 75.0 74.9 : :
Русия : : : 73.2 73.9 74.2 74.7 74.9 : : : :
Украйна : : : 73.8 73.7 73.9 : 75.3 76.0 76.1 : 76.7
Армения : : : 76.0 76.8 76.7 76.7 : : : : :
Азарбайджан : : : 75.4 75.5 76.3 76.3 76.0 : 76.6 77.1 77.3
Грузия : : : 78.4 79.3 78.8 77.5 78.8 78.6 : : 78.2

База данни на Евростат
2.5. Очаквана продължителност на живота, по пол
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
Последно извличане - 22.02.2017 12:03

Диаграма
Страници