A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Документи за промяна

Идентификационен код Вид Име Транслитерация Институция, издала документа Номер Дата на издаване на документа Дата на влизане в сила на документа Брой на "Държавен вестник" Дата на издаване на вестника
161 1724 Решение Решение 976 на Общински съвет Шумен от 16.09.2011 г. Decision №976/16.09.2011 of the Municipality council Shumen Общински съвет Шумен 976 16/09/2011 08/11/2011 88 08/11/2011
162 1717 Решение Решение 1328 на Общински съвет Русе от 16.09.2011 г. Decision №1328/16.09.2011 of the Municipality council Ruse Общински съвет Русе 1328 16/09/2011 07/10/2011 78 07/10/2011
163 1721 Решение Решение 58 на Общински съвет Хитрино от 16.09.2011 г. Decision №58/16.09.2011 of the Municipality council Hitrino Общински съвет Хитрино 58 16/09/2011 21/10/2011 82 21/10/2011
164 1722 Решение Решение 639 на Общински съвет Стражица от 14.09.2011 г. Decision №639/14.09.2011 of the Municipality council Strazhitsa Общински съвет Стражица 639 14/09/2011 21/10/2011 82 21/10/2011
165 1719 Решение Решение 887 на Общински съвет Нови пазар от 12.09.2011 г. Decision №887/12.09.2011 of the Municipality council Novi pazar Общински съвет Нови пазар 887 12/09/2011 14/10/2011 80 14/10/2011
166 1730 Решение Решение 389 на Общински съвет Ябланица от 07.09.2011 г. Decision №389/07.09.2011 of the Municipality council Yablanitsa Общински съвет Ябланица 389 07/09/2011 25/11/2011 93 25/11/2011
167 1727 Решение Решение 12-221 на Общински съвет Суворово от 06.09.2011 г. Decision №12-221/06.09.2011 of the Municipality council Suvorovo Общински съвет Суворово 12-221 06/09/2011 22/11/2011 92 22/11/2011
168 1725 Решение Решение 7-1 на Общински съвет Върбица от 01.09.2011 г. Decision №7-1/01.09.2011 of the Municipality council Varbitsa Общински съвет Върбица 7-1 01/09/2011 15/11/2011 90 15/11/2011
169 1716 Решение Решение 516 на Общински съвет Ценово от 31.08.2011 г. Decision №516/31.08.2011 of the Municipality council Tsenovo Общински съвет Ценово 516 31/08/2011 04/10/2011 77 04/10/2011
170 1714 Решение Решение 1052 на Общински съвет Раднево от 25.08.2011 г. Decision №1052/25.08.2011 of the Municipality council Radnevo Общински съвет Раднево 1052 25/08/2011 21/09/2011 74 21/09/2011
171 1749 Решение Решение 1263 на Общински съвет Вълчи дол от 24.08.2011 г. Decision №1263/24.08.2011 of the Municipality council Valchi dol Общински съвет Вълчи дол 1263 24/08/2011 09/12/2011 97 09/12/2011
172 1731 Решение Решение 363 на Общински съвет Смядово от 24.08.2011 г. Decision №363/24.08.2011 of the Municipality council Smyadovo Общински съвет Смядово 363 24/08/2011 02/12/2011 95 02/12/2011
173 1715 Решение Решение 731 на Общински съвет Ветово от 23.08.2011 г. Decision №731/23.08.2011 of the Municipality council Vetovo Общински съвет Ветово 731 23/08/2011 04/10/2011 77 04/10/2011
174 1713 Решение Решение 614 на Общински съвет Велики Преслав от 23.08.2011 г. Decision №614/23.08.2011 of the Municipality council Veliki Preslav Общински съвет Велики Преслав 614 23/08/2011 20/09/2011 73 20/09/2011
175 1708 Решение Решение 546 на Общински съвет Кубрат от 12.08.2011 г. Decision №546/12.08.2011 of the Municipality council Kubrat Общински съвет Кубрат 546 12/08/2011 02/09/2011 68 02/09/2011
176 1710 Решение Решение 1115 на Общински съвет Тетевен от 10.08.2011 г. Decision №1115/10.08.2011 of the Municipality council Teteven Общински съвет Тетевен 1115 10/08/2011 08/09/2011 69 08/09/2011
177 1706 Решение Решение 44.12 на Общински съвет Аксаково от 27.07.2011 г. Decision №44.12/27.07.2011 of the Municipality council Aksakovo Общински съвет Аксаково 44.12 27/07/2011 02/09/2011 68 02/09/2011
178 1707 Решение Решение 542 на Общински съвет Борово от 27.07.2011 г. Decision №542/27.07.2011 of the Municipality council Borovo Общински съвет Борово 542 27/07/2011 02/09/2011 68 02/09/2011
179 1709 Решение Решение 990 на Общински съвет Разград от 26.07.2011 г. Decision №990/26.07.2011 of the Municipality council Razgrad Общински съвет Разград 990 26/07/2011 08/09/2011 69 08/09/2011
180 1712 Решение Решение 1019 на Общински съвет Две могили от 25.07.2011 г. Decision №1019/25.07.2011 of the Municipality council Dve mogili Общински съвет Две могили 1019 25/07/2011 13/09/2011 71 13/09/2011