A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Документи за промяна

Идентификационен код Вид Име Транслитерация Институция, издала документа Номер Дата на издаване на документа Дата на влизане в сила на документа Брой на "Държавен вестник" Дата на издаване на вестника
201 1689 Служебен документ Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г. Demographic statistics for population as of 31.12.2009 Национален статистически институт \ 31/12/2009 31/12/2009
202 1670 Решение Решение 322 на Общински съвет Първомай от 23.12.2009 г. Decision №322/23.12.2009 of the Municipality council Parvomay Общински съвет Първомай 322 23/12/2009 16/03/2010 20 12/03/2010
203 1674 Решение Решение 127 на Общински съвет Девин от 07.12.2009 г. Decision №127/07.12.2009 of the Municipality council Devin Общински съвет Девин 127 07/12/2009 19/03/2010 22 19/03/2010
204 1502 Решение Решение 926 на МС от 03.12.2009 г. Decision №926/03.12.2009 of the Council of ministers Министерски съвет 926 03/12/2009 11/12/2009 98 11/12/2009
205 1500 Указ Указ 348 на Президента на Републиката от 14.10.2009 г. Decree №348/14.10.2009 of the President of the Republic of Bulgaria Президент на Републиката 348 14/10/2009 31/10/2009 85 27/10/2009
206 1611 Решение Решение 28-354 на Общински съвет Провадия от 29.07.2009 г. Decision №28-354/29.07.2009 of the Municipality council Provadia Общински съвет Провадия 28-354 29/07/2009 16/02/2010 13 16/02/2010
207 1501 Решение Решение 628 на МС от 20.07.2009 г. Decision №628/20.07.2009 of the Council of ministers Министерски съвет 628 20/07/2009 31/10/2009
208 1720 Закон З-н за преброяването на населението и жилищния фонд в Р България през 2011 година от 15.05.2009 Law for taking the census of the population and the housing fund in the Republic of Bulgaria in 2011 (15.05.2009) Народно събрание \ 15/05/2009 30/05/2009 39 26/05/2009
209 1494 Решение Решение 58 на МС от 02.02.2009 г. Decision №58/02.02.2009 of the Council of ministers Министерски съвет 58 02/02/2009 14/02/2009 11 10/02/2009
210 1496 Заповед Заповед РД-02-14-115 на МРРБ от 30.01.2009 г. Ordinance №РД-02-14-115/30.01.2009 of the Ministry of Regional Development and Public Works Министерство на регионалното развитие и благоустройството РД-02-14-115 30/01/2009 20/02/2009 14 20/02/2009
211 1493 Решение Решение 4 на МС от 10.01.2009 г. Decision №4/10.01.2009 of the Council of ministers Министерски съвет 4 10/01/2009 20/01/2009 5 20/01/2009
212 1497 Служебен документ Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г. Demographic statistics for population as of 31.12.2008 Национален статистически институт \ 31/12/2008 31/12/2008
213 1495 Заповед Заповед РД 07-421 на НСИ от 11.12.2008 г. Ordinance №РД 07-421/11.12.2008 of the NSI Национален статистически институт РД 07-421 11/12/2008 11/02/2009 11 10/02/2009
214 1488 Указ Указ 262 на Президента на Републиката от 16.09.2008 г. Decree №262/16.09.2008 of the President of the Republic of Bulgaria Президент на Републиката 262 16/09/2008 30/09/2008 84 26/09/2008
215 1490 Указ Указ 264 на Президента на Републиката от 16.09.2008 г. Decree №264/16.09.2008 of the President of the Republic of Bulgaria Президент на Републиката 264 16/09/2008 30/09/2008 84 26/09/2008
216 1489 Указ Указ 263 на Президента на Републиката от 16.09.2008 г. Decree №263/16.09.2008 of the President of the Republic of Bulgaria Президент на Републиката 263 16/09/2008 30/09/2008 84 26/09/2008
217 1486 Решение Решение 145 на Общински съвет Тунджа от 29.07.2008 г. Decision №145/29.07.2008 of the Municipality council Tundzha Общински съвет Тунджа 145 29/07/2008 19/08/2008 73 19/08/2008
218 1487 Решение Решение 125 на Общински съвет Шумен от 29.05.2008 г. Decision №125/29.05.2008 of the Municipality council Shumen Общински съвет Шумен 125 29/05/2008 25/07/2008 66 25/07/2008
219 1481 Указ Указ 172 на Президента на Републиката от 23.05.2008 г. Decree №172/23.05.2008 of the President of the Republic of Bulgaria Президент на Републиката 172 23/05/2008 07/06/2008 51 03/06/2008
220 1483 Закон Закон за регионалното развитие от 15.05.2008 г. Law for the regional development (15.05.2008) Народно събрание \ 15/05/2008 31/08/2008 50 30/05/2008