A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Документи за промяна

Идентификационен код Вид Име Транслитерация Институция, издала документа Номер Дата на издаване на документа Дата на влизане в сила на документа Брой на "Държавен вестник" Дата на издаване на вестника
181 1712 Решение Решение 1019 на Общински съвет Две могили от 25.07.2011 г. Decision №1019/25.07.2011 of the Municipality council Dve mogili Общински съвет Две могили 1019 25/07/2011 13/09/2011 71 13/09/2011
182 1705 Решение Решение 740 на Общински съвет Куклен от 29.06.2011 г. Decision №740/29.06.2011 of the Municipality council Kuklen Общински съвет Куклен 740 29/06/2011 22/07/2011 56 22/07/2011
183 1833 Закон Изборен кодекс от 02.06.2011 г. Народно събрание \ 02/06/2011 23/10/2011 45 14/06/2011
184 1704 Решение Решение 446 на Общински съвет Роман от 20.05.2011 г. Decision №446/20.05.2011 of the Municipality council Roman Общински съвет Роман 446 20/05/2011 21/06/2011 47 21/06/2011
185 1702 Решение Решение 137 на МС от 11.03.2011 г. Decision №137/11.03.2011 of the Council of ministers Министерски съвет 137 11/03/2011 18/03/2011 22 18/03/2011
186 1703 Служебен документ Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г. Demographic statistics for population as of 31.12.2010 Национален статистически институт \ 31/12/2010 31/12/2010
187 1697 Решение Решение 486 на Общински съвет Царево от 02.09.2010 г. Decision №486/02.09.2010 of the Municipality council Tsarevo Общински съвет Царево 486 02/09/2010 30/10/2010 84 26/10/2010
188 1695 Решение Решение 484 на Общински съвет Царево от 02.09.2010 г. Decision №484/02.09.2010 of the Municipality council Tsarevo Общински съвет Царево 484 02/09/2010 30/10/2010 84 26/10/2010
189 1698 Решение Решение 487 на Общински съвет Царево от 02.09.2010 г. Decision №487/02.09.2010 of the Municipality council Tsarevo Общински съвет Царево 487 02/09/2010 30/10/2010 84 26/10/2010
190 1700 Решение Решение 489 на Общински съвет Царево от 02.09.2010 г. Decision №489/02.09.2010 of the Municipality council Tsarevo Общински съвет Царево 489 02/09/2010 30/10/2010 84 26/10/2010
191 1696 Решение Решение 485 на Общински съвет Царево от 02.09.2010 г. Decision №485/02.09.2010 of the Municipality council Tsarevo Общински съвет Царево 485 02/09/2010 30/10/2010 84 26/10/2010
192 1699 Решение Решение 488 на Общински съвет Царево от 02.09.2010 г. Decision №488/02.09.2010 of the Municipality council Tsarevo Общински съвет Царево 488 02/09/2010 30/10/2010 84 26/10/2010
193 1694 Решение Решение 453 на Общински съвет Крумовград от 27.05.2010 г. Decision №453/27.05.2010 of the Municipality council Krumovgrad Общински съвет Крумовград 453 27/05/2010 03/09/2010 69 13/09/2010
194 1678 Указ Указ 121 на Президент на Републиката от 10.05.2010 г. Decree №121/10.05.2010 of the President of the Republic of Bulgaria Президент на Републиката 121 10/05/2010 24/05/2010 38 21/05/2010
195 1691 Решение Решение 270 на МС от 30.04.2010 г. Decision №270/30.04.2010 of the Council of ministers Министерски съвет 270 30/04/2010 24/05/2010
196 1688 Решение Решение 457 - І на Общински съвет Троян от 29.04.2010 г. Decision №457 - І/29.04.2010 of the Municipality council Troyan Общински съвет Троян 457 - І 29/04/2010 28/05/2010 40 28/05/2010
197 1690 Решение Решение 422 на Общински съвет Смолян от 24.04.2010 г. Decision №422/24.04.2010 of the Municipality council Smolyan Общински съвет Смолян 422 24/04/2010 25/06/2010 48 25/06/2010
198 1677 Решение Решение 021 на Общински съвет Севлиево от 24.02.2010 г. Decision №021/24.02.2010 of the Municipality council Sevlievo Общински съвет Севлиево 021 24/02/2010 04/05/2010 34 04/05/2010
199 1676 Решение Решение 569 на Общински съвет Шумен от 24.02.2010 г. Decision №569/24.02.2010 of the Municipality council Shumen Общински съвет Шумен 569 24/02/2010 26/03/2010 24 26/03/2010
200 1671 Решение Решение 294 на Общински съвет Летница от 29.01.2010 г. Decision №294/29.01.2010 of the Municipality council Letnitsa Общински съвет Летница 294 29/01/2010 20/02/2010 13 16/02/2010