Премини към основното съдържание

Пазарни консултации

С Постановление на Министерският съвет № 332 от 13 декември 2019 г. е приет график за задълженията на възложителите да прилагат Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). В сила от 1 януари 2020 г. НСИ използва ЦАИС ЕОП, които се намира на следния интернет адрес: https://app.eop.bg/.