Премини към основното съдържание

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставена за управление на НСИ, представляваща пет броя самостоятелни обекта в сграда с обща площ от 88,87 кв. м., находящи се в сградата на НСИ