Премини към основното съдържание

Формуляр "Отчет за отпадъците от икономическа дейност за 2020 година"

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляр „Отчет за отпадъците от дейността през 2020 година”.

Наблюдението е извадково и се провежда съгласно Националната статистическа програма за 2021 година. Всички отчетни единици, попаднали в извадката, се уведомяват от териториалните статистически бюра на НСИ. В един отчет се попълват данни за отпадъците за едно населено място, където се осъществява дейността. Ако предприятието извършва дейност в няколко населени места, то следва да се попълни отделен отчет за всяко едно населено място.

Електронната версия на отчета OID2020.zip съдържа формуляр за въвеждане на данни (OID2020.xls) и инструкция за стартиране с макроси в различните версии на  EXCEL (START_Ex_2020.doc). Електронната версия се запазва в директория и се разархивира. Данните се въвеждат във файл OID2020.xls, който съдържа отчетни таблици, указание и всички необходими номенклатури, разположени в отделни страници. С Бутон "Формиране файл за НСИ" в стр. „Начало“ се приключва въвеждането на данните, ако няма регистрирани грешки и непълноти в стр. ERRORS. Създаденият изходен файл за НСИ е с име „OID2020_EKATE_EIK.xls”, където ЕКАТЕ е код на населеното място, а ЕИК е кода по Булстат.

Има възможност формулярът да бъде попълнен на хартиен носител. Списъкът на отпадъците може да намерите тук.

Попълнените електронни или хартиени формуляри трябва да се изпратят на съответния  областен Отдел «Статистически изследвания» в срок до 28 Май 2021 година. За контакти при възникнали въпроси използвайте посочените телефони.

№ ОСИ

ОСИ - област
Отговорници   в ОСИ
Телефон
Електронна поща за изпращане на файловете с данни в ОСИ
1
ОСИ Благоевград
Анка Димитрова
073/8896534;
073/8896535;
0877364074
2
ОСИ Бургас
Дарина Александрова
056/851928
3
ОСИ Варна
Николинка Савова Виолета Първанова
052/575252
052/575231
4
ОСИ Велико Търново
Атанаска Добрева
062/ 61 45 32
5
ОСИ Видин
Таня  Йорданова
094/609271
6
ОСИ Враца
Валентина Маринова
092/668678
7
ОСИ Габрово
Силвана Стоянова
066/819 746
8
ОСИ Кърджали
Иван Златилов
0361/67037
9
ОСИ Кюстендил
Гергана Христова
078 /55 96 63
10
ОСИ Ловеч
Даниела Цветкова
068/686073
11
ОСИ Монтана
Маргарита Езекиева
096/391828
12
ОСИ Пазарджик
Теодора Шуманова
034/402728
13
ОСИ Перник
Вероника Йорданова
 076/688 656
14
ОСИ Плевен
Калина Янкова
064/890 423
15
ОСИ Пловдив
Мариана Стойчева
032/658737
16
ОСИ Разград
Гергана Костова
084/616130
17
ОСИ Русе
Галина Лазарова
082/811 424
18
ОСИ Силистра
Николай Йорданов
086/818 320
19
ОСИ Сливен
Анна Попова
044/613431
20
ОСИ Смолян
Георги Присадов
0301/67432
21
ОСИ София-град
Надя Сергиева
02/9857479
22
ОСИ София-област
Любов Йовинска
02/9857579
23
ОСИ Стара Загора
Петър Петров
042/619425
24
ОСИ Добрич
Марияна Вълчева
058/655313
25
ОСИ Търговище
Людмила Милева
0601/ 694 30
26
ОСИ Хасково
Мария Митева
038/608 875
27
ОСИ Шумен
Мирослав Малчев
054/850614
28
ОСИ Ямбол
Ваня Лазарова-Христова
46 686 316