Премини към основното съдържание

Формуляр "Движение на дълготрайни материални активи с екологично предназначение през 2020 година"

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляр „Движение на дълготрайни материални активи с екологично предназначение”.

Статистическото изследване Дълготрайни материални активи с екологично предназначение (ДМА-ЕП) през 2020 година се провежда в съответствие с Националната статистическа програма за 2021 г., приета с Решение № 17 на Министерски съвет на 11.01.2021 г. (обн., ДВ, бр. 4 от 15.01.2021 г.) под № 179.

Отчетът се съставя от фирми, поделения на фирми, стопански организации, общински администрации, министерства, ведомства и други, които:/div>
• имат налични съоръжения, инсталации и оборудване, влизащи в състава на ДМА - ЕП
• имат въведени /придобити/ през годината ДМА- ЕП
 
Има възможност отчетът да бъде представен в отдел „Статистически изследвания” на ТСБ по един от следните начини:
• Чрез формуляр и указания на хартиен носител
• Чрез попълване на електронен формуляр (в offline режим) и изпращането му по електронна поща

Попълнените електронни или хартиени формуляри трябва да изпратите на Отдел „Статистически изследвания„ /бивше ТСБ/ във Вашата област в срок до 28 май 2021 година.

За въпроси, свързани с използването на електронния формуляр в Excel – Виолета Костадинова, тел. 02/9857/585

За въпроси с методологията на изследването – Ивайло Рангелов, тел. 02/9857/642

Отговорници по отдели „Статистически изследвания” в съответната област:

Област

№ ОСИ
ОСИ - област
Теле-фонен
код на
града
Име и фамилия
Тел.№
адрес на
електронна поща
01
01
ОСИ Благоевград
073
Валентина Миджова
0738896516/
0877904428
02
02
ОСИ Бургас
056
Жана Недева
056/851939
03
03
ОСИ Варна
052
Милена Испанска
Даниела Георгиева
052/575213
052/575242
 
04
04
ОСИ Велико Търново
062
Кристина Бейска
062/61 45 21
05
05
ОСИ Видин
094
Юлия Петрова
094/609275
06
06
ОСИ Враца
092
Кети Иванова
092/668680
07
07
ОСИ Габрово
066
Марияна Драганова
066/819 737
09
08
ОСИ Кърджали
0361
Марияна Павлова
0361/67047
10
09
ОСИ Кюстендил
078
Роза Ризова
078/55 96 47
11
10
ОСИ Ловеч
068
Рени Минкова
068/686074
12
11
ОСИ Монтана
096
Маргарита Езекиева
096/391828
13
12
ОСИ Пазарджик
034
Мариела Кочева
034402737
14
13
ОСИ Перник
076
Лилия Никифорова
076/688 659
15
14
ОСИ Плевен
064
Теодора Ранкова
064/890419
16
15
ОСИ Пловдив
032
Марина Бейчева
032/658730
17
16
ОСИ Разград
084
Радостина Петкова
084/616115
18
17
ОСИ Русе
082
Ирина Коларова
082/811 423
19
18
ОСИ Силистра
086
Добромира Йовчева
086/818 319
20
19
ОСИ Сливен
044
Радка Монева
044/613435
21
20
ОСИ Смолян
0301
Димка Дариткова
0301/67414
22
21
ОСИ София-град
02
Мирослава Биримирска
02/9857 501
23
22
ОСИ София-област
02
Цветанка Попова
02/9857636
24
23
ОСИ Стара Загора
042
Петър Петров
Румен Славов Христислава
Димитрова Ивелина Недева
042/619425
042/619435
042/619419
042/619436
08
24
ОСИ Добрич
058
Жени Вълчева
058/655314
25
25
ОСИ Търговище
0601
Диян Дянков
0601/ 694 31
26
26
ОСИ Хасково
038
Тонка Тончева
038/608 853
27
27
ОСИ Шумен
054
Мария Божинова-Борисова
054/850621
28
28
ОСИ Ямбол
046
Красимира Георгиева
046 686317