Премини към основното съдържание

Формуляр "Разходи за опазване и възстановяване на околната среда през 2020 година"

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляр „Разходи за опазване и възстановяване на околната среда през 2020” и „Указания и номенклатури”.

Наблюдението е изчерпателно и се провежда в съответствие с Националната статистическа програма за 2021 година.

Отчетът се попълва от фирми, общински администрации, научни институти, фондации, министерства, агенции и техните структурни поделения и други организации и ведомства, които през отчетната година са изразходвали средства за:
•  ново строителство;
•  реконструкция;
•  поддържане и експлоатация на ДМА - ЕП;
•  мероприятия за околната среда
 
Има възможност отчетът да бъде представен в отдел „Статистически изследвания” ОСИ /бивше ТСБ/ по един от следните начини:
•  Чрез формуляр и указания на хартиен носител
•  Чрез попълване на електронен формуляр (в offline режим) и изпращането му по електронна поща

Попълнените електронни или хартиени формуляри трябва да изпратите на Отдел „Статистически изследвания” ОСИ /бивше ТСБ/ във Вашата област в срок до 28 май 2021 година.

За въпроси, свързани с използването на електронния формуляр в Excel – Виолета Костадинова, тел. 02/9857/585

Отговорници по отдели „Статистически изследвания” ОСИ в съответната област:

Област

№ ОСИ
ОСИ - област
тел.код
на града
Име и фамилия
Тел.№
адрес електр.поща
01
01
ОСИ Благоевград
073
Валентина Миджова
0877904428
8896516
02
02
ОСИ Бургас
056
Дечка Славчева
851941
03
03
ОСИ Варна
052
Милена Испанска
Даниела Георгиева
575228
575242
04
04
ОСИ Велико Търново
062
Кристина Бейска
614521
05
05
ОСИ Видин
094
Юлия Петрова
609275
06
06
ОСИ Враца
092
Кети Иванова
668680
07
07
ОСИ Габрово
066
Марияна Драганова
819737
09
08
ОСИ Кърджали
0361
Марияна Павлова
67047
10
09
ОСИ Кюстендил
078
Роза Ризова
559647
11
10
ОСИ Ловеч
068
Рени Минкова
686074
12
11
ОСИ Монтана
096
Маргарита Езекиева
391828
13
12
ОСИ Пазарджик
034
Мариела Кочева
402737
14
13
ОСИ Перник
076
Рая Стоева
688 666
15
14
ОСИ Плевен
064
Теодора Ранкова
890419
16
15
ОСИ Пловдив
032
Марина Бейчева
032/658730
17
16
ОСИ Разград
084
Радостина Петкова
616129
18
17
ОСИ Русе
082
Наталия Георгиева
811422
19
18
ОСИ Силистра
086
Добромира Йовчева
 086/818 319
20
19
ОСИ Сливен
044
Добринка Паскова
613420
21
20
ОСИ Смолян
0301
Димка Дариткова
67414
22
21
ОСИ София-град
02
Галина Боянова, Румяна Борисова
02/9857 674,
02/9857 472
23
22
ОСИ София-област
02
Цветанка Попова
9857 636
24
23
ОСИ Стара Загора
042
Петър Петров
619425
08
24
ОСИ Добрич
058
Жени Вълчева
655314
25
25
ОСИ Търговище
0601
Диян Дянков
69431
26
26
ОСИ Хасково
038
Тонка Тончева
608853
27
27
ОСИ Шумен
054
Мария Божинова-Борисова
850621
28
28
ОСИ Ямбол
046
Красимира Георгиева
686317