Публикации

събота, 12 декември 2015 - 09:35
Знаете ли, че…

Трима от всеки четирима души съставят 75% от населението.

Многократните раждания са много по-често срещани в големите фамилии.

Статистически е доказано, че възрастта се предава по наследство.

На последното първенство по сумо са участвали 100 тона спортисти.

Според статистиката женените мъже живеят по-дълго от ергените. Но от друга страна, женените мъже са много по-съгласни да умрат.

петък, 27 ноември 2015 - 15:55
Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 4 за 2015 г. на списание „Статистика” е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:
 
• 135 години българска статистика
• Статистически изследвания и анализи
• Историческо развитие на статистическата теория и практика
четвъртък, 22 октомври 2015 - 16:00
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2014.

Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2014 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

сряда, 21 октомври 2015 - 11:41
Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 3 за 2015 г. на списание „Статистика” е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:
 
•  135 години българска статистика
•  Статистически изследвания и анализи
•  Информации, рецензии, консултации.
сряда, 14 октомври 2015 - 15:53
Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2014 е на разположение на потребителите на статистическа информация на интернет страницата на НСИ.
петък, 25 септември 2015 - 15:46
Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация новото електронно издание на публикацията Книгоиздаване и печат 2014.
сряда, 26 август 2015 - 16:38
Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация годишната двуезична (на български и английски език) електронна публикация Образование в Република България 2015.

Публикацията съдържа основни данни от провежданите пет ежегодни изчерпателни статистически изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в България за периода 2010/2011 - 2014/2015 учебна година.

сряда, 26 август 2015 - 10:50
Националният статистически институт представя на вниманието на своите потребители Каталог на статистическите издания 2016.
четвъртък, 20 август 2015 - 09:14

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 2 за 2015 г. на списание „Статистика” е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:

Страници