Публикации

сряда, 13 май 2015 - 15:50
Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 82-рото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2009 - 2013 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

четвъртък, 30 април 2015 - 11:40
Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация Околна среда 2013 (на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2013 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2009 - 2013 година.
Информацията е систематизирана в следните раздели:
• Емисии на вредни вещества в атмосферата
сряда, 22 април 2015 - 13:45

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 1 за 2015 г. на списание „Статистика” е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:

понеделник, 20 април 2015 - 14:44
Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Русе, предлагат на вниманието на потребителите на статистическа информация електронната публикация Русе 2014 (само на български език).
сряда, 25 февруари 2015 - 14:06

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация „Енергийни баланси 2013”. Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от регулярни изследвания на Националния статистически институт, свързани с енергийната статистика, за периода 2007 - 2013 година.

сряда, 18 февруари 2015 - 15:38

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

петък, 30 януари 2015 - 14:20
Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2014 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.
Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.
 
Публикуваните данни са систематизирани, както следва:
понеделник, 19 януари 2015 - 14:36

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 4 за 2014 г. на списание „Статистика” излезе от печат. В печатното издание на бр. 4/2014 Редколегията на списанието представя  избрани статии, публикувани в трите броя на списанието през 2014 г. в електронен вид. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:

сряда, 14 януари 2015 - 14:20

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 3 за 2014 г. на списание „Статистика” е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:

Страници