Публикации

сряда, 22 юли 2015 - 16:50
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) електронна публикация Бюджети на домакинствата в Република България 2014.
сряда, 22 юли 2015 - 16:50
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Пътнотранспортни произшествия в Република България 2014, съвместно издание на Министерството на вътрешните работи и Националния статистически институт.
 
Публикацията съдържа таблици с годишна информация за регистрираните пътнотранспортни произшествия, убитите и ранените лица в страната през 2014 г., разпределени по:
- области и общини
понеделник, 20 юли 2015 - 17:11
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) електронна публикация Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2003 - 2014 година.
четвъртък, 16 юли 2015 - 12:03
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Русе, предлагат на вниманието на потребителите на статистическа информация електронната публикация Население и демографски процеси в област Русе през 2014 година (на български език).

Изданието съдържа богата информация, свързана с демографските събития в област Русе през 2014 г. и последните десет години. Включени са данни за броя и структурата на населението по основни признаци; отразено е и неговото естествено и механично движение.

сряда, 8 юли 2015 - 12:23
Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация  Заетост и безработица - годишни данни 2014.
Публикацията съдържа средногодишни данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Основните дефиниции са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.
 
Изданието съдържа:
сряда, 24 юни 2015 - 10:02

По случай 135-годишнината от създаването на статистическата институция в България НСИ предлага на своите потребители един различен, шеговит и самоироничен поглед към статистиката и статистиците. Надяваме се нашата колекция от анекдоти, афоризми и сентенции да бъде за Вас приятно четиво и повод за размисъл. 

сряда, 10 юни 2015 - 16:58
Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2015 на английски език.

Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2010 - 2014 година.

вторник, 2 юни 2015 - 16:05
Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2015 на български език.

Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2010 - 2014 година.

вторник, 26 май 2015 - 15:23
Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2015. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.                                                                                                    

Страници