Инвестиции


 • Чуждестранни преки инвестиции
  • Годишни данни
   • Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12 по икономически дейности
   • Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12 по статистически райони и области
 • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
  • Тримесечни данни
   • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически дейности
  • Годишни данни
   • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически дейности
   • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи по статистически райони
 • Чуждестранни преки инвестиции
 • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
 • Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация едно от основните си издания - "Статистически справочник на Република България 2008" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
  В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2004 - 2007 година.

Страници