Статистика на селското и горското стопанство

ОБЛАСТ 4. СТАТИСТИКА НА СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
Тема Дата Период
Тема 4.1. Цени и икономически сметки в селското стопанство
Икономически сметки за селското стопанство съгласно Регламент(ЕС) №138/2004 12 февруари 2016 г. 2015 г. - втора оценка
14 октомври 2016 г. 2014 г. - окончателни данни, 2015 г. - предварителни данни
19 декември 2016 г. 2016 г. - първа оценка
Индекси на цените в селското стопанство 23 февруари 2016 г. IV тримесечие 2015 г.
20 май 2016 г. I тримесечие 2016 г.
23 август 2016 г. II тримесечие 2016 г.
23 ноември 2016 г. III тримесечие 2016 г.
Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство 22 април 2016 г. 2015 г.
Регионални икономически сметки за селското стопанство 14 октомври 2016 г. 2014 г. - окончателни данни