Статистика на селското и горското стопанство


ОБЛАСТ 4. СТАТИСТИКА НА СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
Тема на изследването Дата Период, за който се отнасят данните Начин на предоставяне
Интернет Прес-съобщение
Тема 4.1. Цени и икономически сметки в селското стопанство
Икономически сметки за селското стопанство 16 февруари 2018 г. 2017 г. - втора оценка
18 октомври 2018 г. 2016 г. - окончателни данни,
2017 г. - предварителни данни
19 декември 2018 г. 2018 г. - първа оценка
Индекси на цените в селското стопанство 27 февруари 2018 г. IV тримесечие 2017 г.,
2017 г.
29 май 2018 г. I тримесечие 2018 г.
24 август 2018 г. II тримесечие 2018 г.
27 ноември 2018 г. III тримесечие 2018 г.,
2018 г. - оценка
Цени на производител в селското стопанство 27 февруари 2018 г. IV тримесечие 2016 г., 2016 г.
29 май 2018 г. I тримесечие 2018 г.
24 август 2018 г. II тримесечие 2018 г.
27 ноември 2018 г. III тримесечие 2018 г., 2018 г. - оценка
Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство 24 април 2018 г. 2017 г.
Регионални икономически сметки за селското стопанство 18 октомври 2018 г. 2016 г. - окончателни данни
Тема 4.2. Статистика на горското стопанство
Цени на производител в горското стопанство 27 февруари 2018 г. IV тримесечие 2016 г., 2016 г.
29 май 2018 г. I тримесечие 2018 г.
24 август 2018 г. II тримесечие 2018 г.
27 ноември 2018 г. III тримесечие 2018 г., 2018 г. - оценка