Статистика на селското и горското стопанство


ОБЛАСТ 4. СТАТИСТИКА НА СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
Тема Дата Период
Тема 4.1. Цени и икономически сметки в селското стопанство
Икономически сметки за селското стопанство съгласно Регламент(ЕС) №138/2004 17 февруари 2017 г. 2016 г. - втора оценка
18 октомври 2017 г. 2015 г. - окончателни данни, 2016 г. - предварителни данни
19 декември 2017 г. 2017 г. - първа оценка
Индекси на цените в селското стопанство 27 февруари 2017 г. IV тримесечие 2016 г., 2016 г.
29 май 2017 г. I тримесечие 2017 г.
25 август 2017 г. II тримесечие 2017 г.
27 ноември 2017 г. III тримесечие 2017 г., 2017 г. - оценка
Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство 24 април 2017 г. 2016 г.
Регионални икономически сметки за селското стопанство 18 октомври 2017 г. 2015 г. - окончателни данни