Качество, ИКТ, статистическа инфраструктура и други дейности

ОБЛАСТ 6. КАЧЕСТВО, ИКТ, СТАТИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Тема Дата Период
Тема 6.1. Управление на качеството
Удовлетвореност на потребителите от предоставените статистически информационни продукти и услуги 29 януари 2016 г. 2015 г.
Тема 6.6. Други дейности
Кризисни събития 31 август 2016 г. 2015 г. - предварителни данни
30 ноември 2016 г. 2015 г. - окончателни данни