Качество, ИКТ, статистическа инфраструктура и други дейности


ОБЛАСТ 6. КАЧЕСТВО, ИКТ, СТАТИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Тема на изследването Дата Период, за който се отнасят данните Начин на предоставяне
Интернет Прес-съобщение
Тема 6.1. Управление на качеството
Удовлетвореност на потребителите от предоставените статистически информационни продукти и услуги 31 януари 2018 г. 2017 г.
Тема 6.6. Други дейности
Кризисни събития 31 август 2018 г. 2017 г. - предварителни данни
30 ноември 2018 г. 2017 г. - окончателни данни