Oбщини

Забележка: На основание Указ 1 от 05.01.1999 год. за утвърждаване границите, административните центрове на областите и общини, включени в тях и по решение на постояннодействащата междуведомствена работна група за поддържането на Националния регистър на населените места (НРНМ) наименованието на община Добрич с идентификационен код DOB15 е променено в НРНМ и ЕКАТТЕ на Добрич-селска.

Филтри за търсене

Код на общината Код на общинския център Име на общинския център Име на общината Транслитерация NUTS1 NUTS2 NUTS3 Категория на общината Код на документа
81
GAB12
23947
гр. Дряново, общ. Дряново, обл. Габрово
Дряново
Dryanovo
BG3
BG32
BG322
3
1896
82
SLS10
24030
гр. Дулово, общ. Дулово, обл. Силистра
Дулово
Dulovo
BG3
BG32
BG325
3
1896
83
KNL48
68789
гр. Дупница, общ. Дупница, обл. Кюстендил
Дупница
Dupnitsa
BG4
BG41
BG415
2
1896
84
VAR16
24565
гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна
Дългопол
Dalgopol
BG3
BG33
BG331
4
1896
85
VTR13
27190
гр. Елена, общ. Елена, обл. Велико Търново
Елена
Elena
BG3
BG32
BG321
3
1896
86
SFO17
27303
гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. София
Елин Пелин
Elin Pelin
BG4
BG41
BG412
3
1896
87
JAM07
27382
гр. Елхово, общ. Елхово, обл. Ямбол
Елхово
Elhovo
BG3
BG34
BG343
3
1896
88
SFO18
27632
гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. София
Етрополе
Etropole
BG4
BG41
BG412
3
1896
89
RAZ11
30065
гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград
Завет
Zavet
BG3
BG32
BG324
4
1825
90
PER19
30778
гр. Земен, общ. Земен, обл. Перник
Земен
Zemen
BG4
BG41
BG414
4
1896
91
VTR14
30962
гр. Златарица, общ. Златарица, обл. Велико Търново
Златарица
Zlataritsa
BG3
BG32
BG321
5
1896
92
SFO47
31044
гр. Златица, общ. Златица, обл. София
Златица
Zlatitsa
BG4
BG41
BG412
3
1896
93
SML11
31111
гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян
Златоград
Zlatograd
BG4
BG42
BG424
3
1896
94
HKV11
32024
гр. Ивайловград, общ. Ивайловград, обл. Хасково
Ивайловград
Ivaylovgrad
BG4
BG42
BG422
3
1896
95
RSE13
32095
с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе
Иваново
Ivanovo
BG3
BG32
BG323
4
1896
96
PVN23
55782
гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен
Искър
Iskar
BG3
BG31
BG314
5
1825
97
RAZ14
32874
гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград
Исперих
Isperih
BG3
BG32
BG324
3
1825
98
SFO20
32901
гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. София
Ихтиман
Ihtiman
BG4
BG41
BG412
3
1896
99
DOB17
35064
гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич
Каварна
Kavarna
BG3
BG33
BG332
3
1896
100
SZR12
35167
гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора
Казанлък
Kazanlak
BG3
BG34
BG344
2
1896

Моля изчакайте