Oбщини

Забележка: На основание Указ 1 от 05.01.1999 год. за утвърждаване границите, административните центрове на областите и общини, включени в тях и по решение на постояннодействащата междуведомствена работна група за поддържането на Националния регистър на населените места (НРНМ) наименованието на община Добрич с идентификационен код DOB15 е променено в НРНМ и ЕКАТТЕ на Добрич-селска.

Филтри за търсене

Код на общината Код на общинския център Име на общинския център Име на общината Транслитерация NUTS1 NUTS2 NUTS3 Категория на общината Код на документа
21
KNL04
04501
гр. Бобов дол, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил
Бобов дол
Bobov dol
BG4
BG41
BG415
3
1896
22
KNL05
04532
гр. Бобошево, общ. Бобошево, обл. Кюстендил
Бобошево
Boboshevo
BG4
BG41
BG415
5
1825
23
SFO06
05027
гр. Божурище, общ. Божурище, обл. София
Божурище
Bozhurishte
BG4
BG41
BG412
3
1896
24
VID03
05195
с. Бойница, общ. Бойница, обл. Видин
Бойница
Boynitsa
BG3
BG31
BG311
5
1896
25
MON04
05236
гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци, обл. Монтана
Бойчиновци
Boychinovtsi
BG3
BG31
BG312
5
1896
26
JAM03
05284
гр. Болярово, общ. Болярово, обл. Ямбол
Болярово
Bolyarovo
BG3
BG34
BG343
4
1896
27
SML05
05462
с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян
Борино
Borino
BG4
BG42
BG424
5
1896
28
VRC05
05548
с. Борован, общ. Борован, обл. Враца
Борован
Borovan
BG3
BG31
BG313
5
1896
29
RSE03
05611
гр. Борово, общ. Борово, обл. Русе
Борово
Borovo
BG3
BG32
BG323
4
1896
30
SFO07
05815
гр. Ботевград, общ. Ботевград, обл. София
Ботевград
Botevgrad
BG4
BG41
BG412
2
1896
31
SZR04
06183
с. Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора
Братя Даскалови
Bratya Daskalovi
BG3
BG34
BG344
5
1896
32
PAZ06
06207
гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик
Брацигово
Bratsigovo
BG4
BG42
BG423
4
1825
33
VID06
06224
гр. Брегово, общ. Брегово, обл. Видин
Брегово
Bregovo
BG3
BG31
BG311
5
1896
34
PER08
06286
гр. Брезник, общ. Брезник, обл. Перник
Брезник
Breznik
BG4
BG41
BG414
3
1896
35
PDV07
06361
гр. Брезово, общ. Брезово, обл. Пловдив
Брезово
Brezovo
BG4
BG42
BG421
4
1896
36
MON07
06570
гр. Брусарци, общ. Брусарци, обл. Монтана
Брусарци
Brusartsi
BG3
BG31
BG312
5
1896
37
BGS04
07079
гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
Бургас
Burgas
BG3
BG34
BG341
1
1896
38
VAR05
07598
гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна
Бяла
Byala
BG3
BG33
BG331
4
1896
39
RSE04
07603
гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе
Бяла
Byala
BG3
BG32
BG323
3
1896
40
VRC08
07702
гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца
Бяла Слатина
Byala Slatina
BG3
BG31
BG313
3
1896

Моля изчакайте