Oбщини

Забележка: На основание Указ 1 от 05.01.1999 год. за утвърждаване границите, административните центрове на областите и общини, включени в тях и по решение на постояннодействащата междуведомствена работна група за поддържането на Националния регистър на населените места (НРНМ) наименованието на община Добрич с идентификационен код DOB15 е променено в НРНМ и ЕКАТТЕ на Добрич-селска.

Филтри за търсене

Код на общината Код на общинския център Име на общинския център Име на общината Транслитерация NUTS1 NUTS2 NUTS3 Категория на общината Код на документа
261
SHU30
83510
гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен
Шумен
Shumen
BG3
BG33
BG333
1
1896
262
LOV38
87014
гр. Ябланица, общ. Ябланица, обл. Ловеч
Ябланица
Yablanitsa
BG3
BG31
BG315
4
1896
263
MON38
87299
с. Якимово, общ. Якимово, обл. Монтана
Якимово
Yakimovo
BG3
BG31
BG312
5
1825
264
BLG53
87338
гр. Якоруда, общ. Якоруда, обл. Благоевград
Якоруда
Yakoruda
BG4
BG41
BG413
4
1825
265
JAM26
87374
гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол
Ямбол
Yambol
BG3
BG34
BG343
1
1825

Моля изчакайте