Често задавани въпроси

Какво да направя, ако не съм преброен до момента?

За улеснение на гражданите на София и областните градове, които поради отсъствие от домовете си, или по други причини, не са се срещнали с преброителите и не са преброени, Националният статистически институт обявява възможността да се извърши преброяване в стационарни преброителни пунктове.

Преброителните пунктове ще работят в Районните преброителни комисии в София-столица и в сградата на Националния статистически институт и в Териториалните статистически бюра, изброени в списъка.

В тези пунктове от 10 до 20 часа на 26, 27 и 28 февруари 2011 г. служители на НСИ и ТСБ ще извършват преброяване с книжна карта.

Преброилите се по интернет, които не са предали десетцифрения код, могат на имейл: Prebroyavane2011@nsi.bg да изпратят следната информация от електронното преброяване:

1. Адрес, посочен в електронната карта при преброяването по интернет

·         Област

·         Община

·         Населено място

·         Район на София, Пловдив и Варна

·         Улица/ж.к.

·         №на улицата/ № блок

·         Подномер

·         Вход

·         № Апартамент

 

2. Десетцифров уникален код

Продължава да работи Подпомагащият център на Преброяване 2011. До 28 февруари от 8.00 до 20.00 ч. на тел. 0700 16 310 хората могат да задават своите въпроси.

 

СТАЦИОНАРНИ ПУНКТОВЕ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

АДРЕСИ НА РАЙОННИ ПРЕБРОИТЕЛНИ КОМИСИИ В ГР. СОФИЯ

Район

Адрес

Банкя

ул. "Цар Симеон" 1

Витоша

кв. Павлово, ул. "Слънце" 2

Връбница

ж.к."Надежда" 3, бул."Хан Кубрат", бл.328, вх.Б

Възраждане

бул."Ал.Стамболийски" 62

Изгрев

ул. "Атанас Далчев" 12

Илинден

ж.к. Захарна фабрика бл.51А,вх.Б

Искър

бул. "Кръстю Пастухов" 18

Красна поляна

бул. "Освобождение" 25

Красно село

бул. "Цар Борис III" 124

Кремиковци

кв. Ботунец,

Лозенец

бул. "Васил Левски" 2

Люлин

бул. "Захари Стоянов" 15

Младост

Младост 3, бул. "Свето Преображение" 1

Надежда

ул. "Кирил Дрангов" 55

Нови Искър

ул. "Искърско дефиле" № 123

Оборище

бул. "Мадрид" 1

Овча купел

бул. "Цар Борис III" 136 В

Панчарево

ул. "Самоковско шосе", 52

Подуяне

ул. "Плакалница" 51

Сердика

бул. "Мария Луиза" № 88

Слатина

бул. "Шипченски проход" № 67

Средец

ул. Панайот Волов 2, в сградата на Националния статистически институт

Студентски

Студентски град бл.5

Триадица

ул. "Алабин" 54

 

Дежурни стационарни пунктове за преброяване в Териториалните статистически бюра

ТСБ Благоевград - ул.”Даме Груев” 38.

ТСБ Бургас – ж.к. „Славейков”, ул. „Янко Комитов” №3 /срещу КАТ/.

ТСБ Варна - бул.”Сливница” 191, от 8.30 до 17.00 часа , и на 27 и 28.02 2011 г. – и в районните кметства и общинските администрации на област Варна.

ТСБ Велико Търново – ул. „Никола Габровски” №61 и на 28.02. 2011 г. от 8.00 до 17.00 часа в информационните центрове на общините Горна Оряховица, Свищов и Стражица.

ТСБ Видин – южна промишлена зона №49, ет. 4, стая 23.

ТСБ Враца - ул.”Хр.Ботев” 135.

ТСБ Габрово - ул.”Ал.Константинов” 65

ТСБ Добрич – площад „Свобода” №5, ет. 7, телефони: 655314, 655315.

ТСБ Кърджали – в сградата на община Кърджали, стая 102 на 28.02.2011 г.

ТСБ Кюстендил - ул.”Добруджа” 2А.

ТСБ Ловеч - ул.”Съйко Съев” 56

ТСБ Монтана – ул. „Н. Вапцаров” № 2, ет. 4, стая 34.

ТСБ Перник – ул. „Отец Паисии” №2, ет. 6 /в сградата на изчислителния център/.

ТСБ Плевен – ул. „Хан Крум” №1, ет.4.

Град Пловдив - Район Централен, Район Изток, Район Тракия на 26, 27 и 28 февруари, Район Север – 26 и 28 февруари, Район Южен – 26 и 28 февруари и Район Запад – 28 февруари.

ТСБ Разград - ул. „Бели лом”, № 15, 6-ти етаж, стая № 62.

ТСБ Русе - ул.”Църковна независимост” 16.

ТСБ Силистра - ул.”Шар планина” 75, ет. 7.

ТСБ Сливен - ул.”Стефан Караджа” 5 и в общинските администрации на Нова Загора, Котел и Твърдица.

ТСБ Стара Загора - ул.”Армейска” 5, стая 406.

ТСБ Търговище - бул.”Митрополит Андрей” 51, ет. 7, стая 76-а.

ТСБ Хасково - бул. “България” 152, ст. 506, тел: 038/608856.

ТСБ Шумен -  бул.”Велики Преслав” 47.

Националният статистически институт благодари на всички граждани на страната, които участваха в преброяването и напомня, че предоставянето на данните за преброяването на населението и жилищния фонд е задължително.

Преброяване на сгради

Съгласно Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г., обект на преброяване са и жилищните сгради.

За сградите се събира следната информация: вид, местонамиране, етажност, материал от който е построена сградата, наличие на слънчеви панели, година на построяване, наличие на асансьор и брой жилища в сградата.

Чрез интернет преброяването не се събират данни за сградата. Данните за сградите се попълват само от преброителя.

Само преброилите се по интернет, които живеят в сграда, в която има само едно жилище (например еднофамилна къща), ще трябва да предоставят на преброителя уникалния код от електронното преброяване и да отговорят на въпросите за сграда от въпросника.

Когато в сградата има повече от едно жилище (например жилищен блок или кооперация), раздел „Сграда” се попълва само в картата, с която се преброява първото жилище. За останалите жилища в жилищната сграда се попълва само раздел „Жилище”, а раздел „Сграда” се зачертава с диагонална черта.

Извадкови изследвания, съпътстващи преброяването

Съгласно Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г., в програмата на преброяването са включени извадкови изследвания за изучаване на раждаемостта и миграцията.

Молим всички лица, които са попаднали в извадките на тези изследвания да отговорят на въпросите в анкетните карти. Резултатите от тези изследвания са от изключително значение за изследване раждаемостта и репродуктивното поведение на населението и миграционното поведение и нагласи на населението.

Информация за предаване на кодовете от електронното преброяване

През първия ден на традиционното преброяване постъпиха запитвания от граждани, преброили домакинствата си с повече от една регистрация. В тези случаи е необходимо:

1. Ако всички лица, които живеят в жилището са били преброени електронно с повече от една регистрация, трябва да предадете на преброителя само един код – този който съдържа пълната информация за Вашето жилище и всички лица, които живеят в него.

2. Ако всяко лице в жилището е било преброено електронно с отделна регистрация, трябва да предадете всички получени кодове от електронното преброяване на преброителя

Защо е необходимо Преброяването?

Преброяването на населението и жилищния фонд се осъществява в изпълнение на Регламент № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно преброяването на населението и жилищния фонд и Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г. (ЗПНЖФ), приет от 40-то Народно събрание на 15.05.2009 г. и обнародван в Държавен вестник, бр.39/26.05.2009 г. и Закон за изменение и допълнение на Закона за преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г. - приет от 41-то Народно събрание на 11.12.2010 г., обнародван в Държавен вестник, бр.100 от 21.12.2010 г.

Основната задача на преброяването е получаване на статистически данни общо за страната и по отделни административно-териториални единици за броя и състава на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност и други демографски и етно-културни признаци, за размерите и характеристиките на сградния и жилищен фонд. Чрез преброяването се получават данни за домакинствата и семействата в България. То е единственият източник за установяване на техния състав, вид и размер, както и на демографските и социалните характеристики на поколенията и лицата, които ги съставляват.

Резултатите от Преброяването служат на широк кръг от специалисти във и извън управлението, които в своята дейност се нуждаят от богата и точна демографска и социална информация за вземане на оптимални управленски решения.

Как са защитени личните данни на лицата?

Тайната на Вашите отговори е гарантирана съгласно чл. 25, 26 и 27 от Закона за статистиката и чл. 29, 30 и 31 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд. След обработката на индивидуалните данни, статистическата информация се използва единствено за статистически цели. Лицата, ангажирани със събирането, контрола, въвеждането и обработката на данните от преброяването, съгласно закона са длъжни да опазват поверителността на данните. В противен случай те подлежат на санкции. Задълженията за запазване на конфиденциалността на данните продължават и след приключване на преброяването. Публикуването на резултати от Преброяването става само в агрегиран вид.

Какви въпроси ще бъдат задавани по време на Преброяването?

По време на преброяването лицата отговарят на въпроси, които са разработени в съответствие с Регламент №763 относно преброяването на населението и жилищния фонд и препоръките на Икономическата комисия на ООН за Европа.

Част от въпросите се повтарят при всяко преброяване. Това е необходимо, за да се осигури приемственост и съпоставимост с предходните преброявания. В чл. 6–8 от Закона за преброяването се определят данните, с които ще се характеризират обектите на преброяването.

Въпросите, които ще Ви бъдат зададени, са свързани с възрастта, семейното положение, образованието, заетостта, броя на децата и пр. Никой няма да пита за заплатата, която получавате и данъците, които плащате. За жилищните сгради се събират данни за вида на сградата, година на построяване, брой на етажите и др. Данните за жилищата са свързани с вида и размера на жилището, начина на ползване, наличие на ВиК и др. Данните се събират чрез преброителни карти или по интернет чрез попълване на електронен формуляр.

Ще се преброяват ли чуждите граждани пребиваващи на територията на страната към критичния момент на преброяването?

Преброяват се:

● гражданите на Европейския съюз и чужденците, получили разрешение за постоянно пребиваване, съгласно чл. 23, ал. 3, т. 2 от Закона за чужденците в Република България;

● лицата, на които е предоставена закрила по Закона за убежището и бежанците;

● гражданите на Европейския съюз и чужденците, получили разрешение за краткосрочно или продължително пребиваване, съгласно чл. 23, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Закона за чужденците в Република България

 Не се преброяват:

● чуждите граждани - членове на персонала на чуждестранни дипломатически и консулски представителства, служители на междудържавни и междуправителствени организации и членовете на техните семейства;

● чуждестранният военен персонал и членовете на техните семейства;

● екипажите на чуждестранните речни и морски кораби, намиращи се в пристанищата или в териториалните води на Република България, и пътниците на борда на тези кораби, както и екипажите на чужди самолети и пътниците, пребиваващи в тях или в района на летищата;

Ще се преброяват ли българските граждани отсъстващи от страната към критичния момент на Преброяването?

Преброяват се

● българските граждани, които отсъстват от страната за по-малко от една година (т.е. заминали в чужбина след 01.02.2010 г.) и се намират в друго населено място в чужбина, поради командировка, на гости, на почивка, на лечение и др.

Не се преброяват

● българските граждани, които отсъстват от страната за повече от една година (т.е. заминали в чужбина преди 31.01.2010 г.).

Ще има ли други изследвания по време на преброяването?

По време на преброяването ще бъдат проведени и извадкови статистически изследвания за раждаемостта, миграцията и бюджета на времето. Във връзка с качеството на преброяването, законът предвижда проверка на точността на регистрацията и изчерпателността на наблюдението да се извърши чрез използване на данни от административни източници. Провежданите извадкови изследванията по време на преброяванията са средство за събиране на допълнителна аналитична информация за важни процеси в развитието на обществото и на сравнително ниска цена.

Как се провежда преброяването?

Преброяването на лицата се извършва на принципа на местоживеенето. Съгласно чл. 26 (1) от Закона за преброяването преброителите, контрольорите и придружителите имат право да посетят всички жилища и сгради от своя преброителен участък и контролен район от 8,00 до 20,00 ч. На свой ред лицата са длъжни да осигурят достъп до жилището си в тези часове (чл. 26 ал.2). Данните за лицата и домакинствата се подават лично от преброяваните лица. Данните за жилищата и сградите се предоставят от главата на домакинството или друг пълнолетен член на домакинството. На преброителите, контрольорите и придружителите се издава служебна карта, с техните имена, служебен номер, снимка и срок на валидност.

Кой финансира преброяването?

Всички необходими средства за провеждането на преброяването се осигуряват от републиканския бюджет. Средствата се разходват по план сметка предложена от председателя на НСИ и одобрена от Министъра на финансите.

 

На вниманието на лицата, които ще се преброяват по интернет!

С една регистрация се преброява едно жилище и всички лица, които живеят в него.

С един валиден е-mail адрес може да се направи само една регистрация.

Как да попълним преброителна карта по интернет?

Регистрирайте се с ЕГН и валиден е-mail адрес на интернет страницата на Преброяване 2011.

Електронната карта се състои от отделни секции за въвеждане, като последователно трябва да бъдат попълнени секциите за адрес, жилище, население и временно присъстващи лица. Попълват се данни за всички лица, които обичайно живеят в жилището и за временно присъстващите лица.

След успешното попълване на електронната карта, системата автоматично ще генерира системен уникален код на преброеното жилище, който ще Ви бъде изпратен по електронната поща заедно със съобщение за успешно попълнена електронна преброителна карта.

Този код Вие ще трябва да дадете на преброителя, който ще посети Вашия адрес по време на традиционното преброяване.

Инструкция за преброяване по интернет

 

Не мога да вляза в Информационна система „Преброяване”. Излиза съобщение за сертификат за сигурност. Какво да направя?

Системата електронно преброяване е защитена с цифров сертификат издаден от фирмата GeoTrust (https://www.geotrust.com/). Възможно е някои потребители с по-стари версии на операционната система Microsoft Windows или с версия, при която не е включена опцията “Automatic Updates” (Автоматично обновяване) да получат следното съобщение за грешка от системата:

За да могат тези потребители да използват системата е необходимо ръчно да инсталират необходимият Root сертификат на GeoTrust. За целта трябва да свалят сертификата Root 2 - GeoTrust Global CA от тук:

или

от страницата на GeoTrust
https://www.geotrust.com/resources/root_certificates/certificates/GeoTrust_Global_CA.cer
  Необходимо да се копира съдържанието на страницата и да се запази във файл на компютъра с разширение .cer

Необходимо е да стартирате файла (двойно кликване с мишката). Отваря се посочения по-долу прозорец.

Натиснете бутона “Install Certificate”.

 

На следващия екран натиснете бутона “Next”.

 

На следващия екран пак натиснете бутона “Next”.

 

На последния екран натиснете бутона “Finish”.

 

С това сертификатът е инсталиран и Вие може да продължите с електронното преброяване на адрес https://iscensus2011.nsi.bg при гарантирана максимална степен на сигурност.

 

Преброяване 2011 население
Електронно преброяване