Контакти


Национален статистически институт
ул. "П. Волов" № 2,
София 1038, България
Номератор: (02) 9857 577
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
ДИРЕКЦИЯ "РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА"
Отдел "Връзки с потребителите":
Телефони: (02) 9857 111 - Приемна на НСИ
  (02) 9857 247
  (02) 9857 400
  (02) 9857 515
  (02) 9857 547
  (02) 9857 700
  (02) 9857 771
Факс: (02) 9857 799
E-mail: [email protected]
Пресцентър:
Телефони: (02) 9857 729
  (02) 9857 457
Факс: (02) 9857 799
E-mail: [email protected]
Публикации:
Телефони: (02) 9857 142
  (02) 9857 773
E-mail: [email protected]
Библиотека:
София 1038,
ул. "П. Волов" 2, ниска сграда, партер,
работно време с читатели: понеделник - петък:
9.00 - 17.00 ч.,
тел. (02) 9857 633, (02) 9857 521
"Инспекторат" на НСИ:
Телефони: (02) 9857 746
  (02) 9857 552
Факс: (02) 9857 764
E-mail: [email protected]
   
ПОЩЕНСКА КУТИЯ ЗА СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ
Пощенска кутия за подаване на сигнали, свързани с нередности, нарушения и корупция, е поставена във входа на Националния статистически институт, ул. "П. Волов" №2, гр. София.

Всеки гражданин, разполагащ с данни за извършени от служители на Националния статистически институт нарушения, може да подаде писмен сигнал, който ще бъде проверен от контролните органи на института.

Сигналите могат да бъдат изпращани и по пощата (като обикновено писмо или с обратна разписка) на адрес:

Гр. София 1038
ул. "П. Волов" №2
Национален статистически институт
Пощенска кутия за сигнали, свързани с нередности, корупция, измами и злоупотреби
За кореспонденция с електронен подпис:
E-mail: [email protected]


Преброяване 2011 население
Електронно преброяване