Статистически годишник 1942 – 1945 година

През 1947 излиза от печат Статистическият годишник с данни за периода 1942 – 1945 година. Изданието е сборен том поради затрудненията, породени от Втората световна война. Дигиталното копие е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XXIV раздела на принципа на предходните статистически годишници. Не са публикувани данни за международен преглед по страни.

Статистическият годишник се състои от 490 страници и е на български и френски език.

Връзка

Електронна версия на публикацията „Статистически годишник 1942 – 1945 година“

Тема

Тема „Общи статистически издания“

Статистически годишник 1941 година

Тридесет и четвъртото издание на Статистическия годишник на Българското Царство за 1941 г. излиза от печат през 1942 година. Дигиталното копие е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XXV раздела на принципа на предходните статистически годишници, с включени актуални данни за международен преглед по страни. Годишникът е обогатен със 17 нови таблици. Възстановена е рубриката „Географско положение, граници и повърхнина на Българското Царство“.

Публикацията се състои от 926 страници и е на български и на френски език.

Връзка

Електронна версия на публикацията „Статистически годишник 1941 година“

Тема

Тема „Общи статистически издания“

Статистически годишник 1940 година

Статистическият годишник на Българското Царство за 1940 г. излиза от печат през 1941 г. и е тридесет и третото издание на Главната дирекция на статистиката. Дигиталното копие е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XXIV раздела на принципа на предходните статистически годишници, с включени актуални данни за международен преглед по страни, който за първи път помества данни в четири нови таблици, отнасящи се до средната продължителност на живота, плодовитостта на жените, търговския флот и въздушните съобщения. Годишникът е обогатен с 16 нови таблици.

Публикацията се състои от 926 страници и е на български и на френски език.

Връзка

Електронна версия на публикацията „Статистически годишник 1940 година“

Тема

Тема „Общи статистически издания“