Статистически годишник 1942 – 1945 година

През 1947 излиза от печат Статистическият годишник с данни за периода 1942 – 1945 година. Изданието е сборен том поради затрудненията, породени от Втората световна война. Дигиталното копие е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XXIV раздела на принципа на предходните статистически годишници. Не са публикувани данни за международен преглед по страни.

Статистическият годишник се състои от 490 страници и е на български и френски език.

Връзка

Електронна версия на публикацията „Статистически годишник 1942 – 1945 година“

Тема

Тема „Общи статистически издания“