Пътнотранспортни произшествия в Република България 2022

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Пътнотранспортни произшествия в Република България 2022, съвместно издание на Министерството на вътрешните работи и Националния статистически институт. 

Публикацията съдържа таблици с годишна информация за регистрираните пътнотранспортни произшествия, убитите и ранените лица в страната през 2022 г., разпределени по:
– области и общини;
– вид на произшествията;
– място на извършване и клас на пътя;
– възрастови групи и пол на участниците в движението;
– вид и собственост на превозните средства;
– основни причини;
– дни от седмицата и месеци;
– вина на чуждестранни водачи, разпределени по страни.

Данните дават възможност за многоаспектен анализ на пътнотранспортните произшествия, за настъпилите промени спрямо предходната година и за състоянието на безопасността на движение в страната.

Изданието се публикува на сайта на НСИ. 

Връзка

Електронна версия на публикацията „Пътнотранспортни произшествия в Република Бъ…

Тема

Тема „Население и социални статистики“