Премини към основното съдържание

Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на обособена част от недвижим имот в ТСБ - Север, гр. Габрово