Премини към основното съдържание

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на НСИ, чрез монтиране на съоръжения, охранявани с други, извън тези на НСИ технически средства