Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Стара Загора


град Стара Загора
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Население към 31.12. - общо 139 749 137 416 137 881 137 834 137 729 136 807 136 781 136 307 135 715
Население към 31.12. - мъже 67 400 66 706 66 634 66 508 66 421 65 790 65 636 65 319 64 966
Население към 31.12. - жени 72 349 70 710 71 247 71 326 71 308 71 017 71 145 70 988 70 749
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 7 307 6 430 6 593 6 724 6 850 6 845 6 840 6 727 6 653
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 12 458 11 713 11 869 12 101 12 350 12 569 12 936 13 247 13 446
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 7 221 6 593 6 329 5 974 5 980 6 005 5 987 6 060 6 068
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 9 463 7 916 7 984 7 761 7 334 6 843 6 630 6 050 5 721
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 66 439 63 636 63 302 63 002 62 571 61 691 61 030 60 406 59 613
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 19 454 20 237 20 277 20 073 19 842 19 482 19 377 19 356 19 146
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 10 202 12 048 12 493 13 006 13 591 14 095 14 569 15 001 15 390
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 7 205 8 843 9 034 9 193 9 211 9 277 9 412 9 460 9 678
Население с българско гражданство . . 136 697 137 159 137 024 136 341 135 106 134 847 134 278
Икономически активно население - общо 72 378 69 669 69 210 . . 61 272 60 835 61 744 60 564
Икономически активно население - мъже 37 341 36 220 36 031 . . 31 964 31 818 32 354 31 662
Икономически активно население - жени 35 037 33 449 33 179 . . 29 308 29 017 29 390 28 902
Безработни лица - общо 4 653 4 565 5 360 5 570 4 812 3 617 3 000 2 245 1 510
Безработни мъже 2 493 2 694 2 979 3 077 2 784 2 073 1 687 1 164 852
Безработни жени 2 160 1 871 2 381 2 493 2 028 1 544 1 313 1 081 657
Живородени деца . 1 345 1 366 1 275 1 322 1 302 1 310 1 253 1 244
Умирания . 1 510 1 527 1 528 1 618 1 611 1 530 1 694 1 575
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини . 3 121 3 273 3 203 3 165 3 117 3 100 3 020 3 110
Студенти (ниво ISCED 5-6) . 5 154 4 945 5 036 5 197 5 439 5 250 5 212 5 094
Загинали при пътни инциденти . 3 3 4 16 11 12 20 12
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон . 125 183 106 755 86 329 92 711 104 139 117 771 128 583 107 702
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) . 23 23 24 23.5 25 25 25 25
09.03.2020