Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация Благоевград


Ареал с център гр. Благоевград
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Население към 31.12. - общо 97 335 96 520 96 084 95 738 95 266 94 630 94 198
Население към 31.12. - мъже 46 937 46 540 46 376 46 236 45 852 45 462 45 206
Население към 31.12. - жени 50 398 49 980 49 708 49 502 49 414 49 168 48 992
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 4 709 4 395 4 418 4 336 4 367 4 418 4 422
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 7 835 7 592 7 812 7 991 8 086 8 179 8 332
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 5 059 4 733 4 101 3 917 3 789 3 764 3 680
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 8 414 9 777 9 272 8 335 7 234 6 063 5 033
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 44 700 42 000 42 026 42 188 42 413 42 409 42 554
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 12 840 13 223 13 434 13 560 13 590 13 511 13 448
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 7 961 8 481 8 584 8 894 9 175 9 554 9 913
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 5 817 6 319 6 437 6 517 6 612 6 732 6 816
Население с българско гражданство . . 95 464 94 779 94 270 93 810 93 177
Икономически активно население - общо 46 485 43 797 43 404 . . 38 284 36 759
Икономически активно население - мъже 24 105 22 006 22 637 . . 20 428 19 919
Икономически активно население - жени 22 380 21 791 20 767 . . 17 856 16 840
Безработни лица - общо 4 577 5 272 5 530 6 410 5 461 4 338 3 632
Безработни мъже 2 699 3 049 3 267 3 656 3 209 2 478 2 079
Безработни жени 1 878 2 223 2 263 2 754 2 252 1 860 1 553
Живородени деца . 912 929 816 911 957 907
Умирания . 1 054 1 173 1 081 1 209 1 152 1 164
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 2 292 2 268 2 324 2 362 2 277 2 214 2 177
Загинали при пътни инциденти . 6 16 14 11 17 12
03.08.2018