Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - метаданни

Цена на месечна карта за цялата градска мрежа
Загинали при пътни инциденти
Дирекция "Демографска и социална статистика"
отдел "Демографска статистика"
Ивайло Гавазки
главен експерт
ул. "Панайот Волов" № 2, София 1038
+359 2 9857 635
 
Последно обновяване на данните: 31.03.2016
 
Номер Понятия Описание
1 Описание на данните В България цената на месечната карта за цялата градска мрежа не зависи от превозното разстояние.        
Загиналите при пътни инциденти са лица, убити на място или починали в рамките на 30 дни в резултат на инцидента.
2 Използвани класификации Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE)
3 Обхват "Статистика на Европейските градове" обхваща всички случаи на убити при пътни инциденти в наблюдаваните градове, техните разширени градски зони и за страната през референтната година.
Променливата "Цена на месечната карта за цялата градска мрежа" не е приложима за град Видин.
4 Единици на измерванe Евро
5 Период, за който се отнасят данните Година
6 Период, за който има налични данни 2010-2012
7 Срокове на разпространение на информацията Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания  на НСИ.
8 Начини на разпространение на информацията
www.nsi.bg
9 Методологични документи • Речник на Дефиниции на променливите в областта на Урбанистичната статистика - Евростат
 
10 Източници на данни Източник на данните за загиналите при пътни инциденти е МВР.
Данните за цена на месечната карта за цялата градска мрежа се събират от Националното Сдружение на Общините в Република България.
11 Честота на събиране на данните Годишно
12 Начин за събиране на данните Изчерпателно наблюдение