Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Велико Търново


град Велико Търново
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 67 214 68 735 68 871
Население към 31.12. - мъже 31 426 32 666 32 721
Население към 31.12. - жени 35 788 36 069 36 150
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 3 201 2 980 3 095
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 4 906 4 813 4 946
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 3 236 3 222 2 925
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 6 573 8 937 8 607
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 32 037 29 823 30 004
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 9 390 9 724 9 688
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 4 899 5 666 5 998
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 2 972 3 570 3 608
Население с българско гражданство . 68 253 68 361
Икономически активно население - общо 32 448 35 356 31 118
Икономически активно население - мъже 16 498 17 504 15 953
Икономически активно население - жени 15 950 17 852 15 165
Безработни лица - общо 3 455 3 943 4 300
Безработни мъже 1 961 2 179 2 516
Безработни жени 1 494 1 764 1 784
Живородени деца 666 659 666
Умирания 667 685 653
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 544 1 688 1 561
Студенти (ниво ISCED 5-6) 26 037 28 163 16 314
Загинали при пътни инциденти 12 10 11
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон 114 283 153 384 166 002
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) 15 16 17
12.04.2016