Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Перник


град Перник
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 77 879 79 169 78 371
Население към 31.12. - мъже 37 074 38 347 37 924
Население към 31.12. - жени 40 805 40 822 40 447
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 3 642 3 607 3 519
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 6 188 6 302 6 467
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 3 782 3 570 3 283
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 4 901 3 543 3 359
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 35 575 35 970 35 332
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 11 285 11 929 12 017
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 6 912 7 862 7 992
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 5 594 6 386 6 402
Население с българско гражданство . 78 906 78 070
Икономически активно население - общо 38 699 38 512 37 810
Икономически активно население - мъже 20 179 19 513 19 902
Икономически активно население - жени 18 520 18 999 17 908
Безработни лица - общо 4 138 4 187 4 225
Безработни мъже 2 235 2 439 2 568
Безработни жени 1 903 1 748 1 657
Живородени деца 659 645 611
Умирания 536 520 554
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 415 1 557 1 548
Студенти (ниво ISCED 5-6) 195 310 364
Загинали при пътни инциденти 3 7 4
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон 17 579 5 461 5 610
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) 17 18 18
12.04.2016