Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Видин


град Видин
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 48 859 47 382 46 877
Население към 31.12. - мъже 23 485 23 099 22 828
Население към 31.12. - жени 25 374 24 283 24 049
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 2 241 2 021 2 037
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 4 877 4 615 4 527
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 2 925 2 729 2 555
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 3 299 2 217 2 209
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 22 160 21 146 20 845
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 7 769 7 663 7 415
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 3 541 4 331 4 627
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 2 047 2 660 2 662
Население с българско гражданство . 47 238 46 715
Икономически активно население - общо 23 160 21 156 20 748
Икономически активно население - мъже 12 046 11 100 10 943
Икономически активно население - жени 11 114 10 056 9 805
Безработни лица - общо 2 471 2 715 2 861
Безработни мъже 1 439 1 542 1 717
Безработни жени 1 032 1 173 1 144
Живородени деца 401 393 350
Умирания 596 596 536
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 929 968 1 008
Студенти (ниво ISCED 5-6) 0 0 0
Загинали при пътни инциденти 3 3 4
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон 32 850 36 024 36 674
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) . . .
12.04.2016