Общ държавен дефицит (-) и излишък (+)


1.5. Общ държавен дефицит (-) и излишък (+) - годишни данни
Процент от брутния вътрешен продукт (БВП)
Географска единица Период от време
2014 2015 2016 2017
Еврозона (19 страни) -2.5 -2.0 -1.5 -0.9
Еврозона (18 страни) -2.5 -2.0 -1.5 -0.9
ЕС (28 държави) -2.9 -2.3 -1.6 -1.0
Европейски съюз (27 страни) -2.9 -2.3 -1.6 -1.0
Белгия -3.1 -2.5 -2.5 -1.0
България -5.5 -1.6 0.2 0.9
Чехия -2.1 -0.6 0.7 1.6
Дания 1.1 -1.5 -0.4 1.0
Германия 0.5 0.8 1.0 1.3
Естония 0.7 0.1 -0.3 -0.3
Ирландия -3.6 -1.9 -0.5 -0.3
Гърция -3.6 -5.7 0.6 0.8
Испания -6.0 -5.3 -4.5 -3.1
Франция -3.9 -3.6 -3.4 -2.6
Хърватия -5.1 -3.4 -0.9 0.8
Италия -3.0 -2.6 -2.5 -2.3
Кипър -9.0 -1.3 0.3 1.8
Латвия -1.5 -1.4 0.1 -0.5
Литва -0.6 -0.2 0.3 0.5
Люксембург 1.3 1.4 1.6 1.5
Унгария -2.6 -1.9 -1.7 -2.0
Малта -1.8 -1.1 1.0 3.9
Нидерландия -2.3 -2.1 0.4 1.1
Австрия -2.7 -1.0 -1.6 -0.7
Полша -3.6 -2.6 -2.3 -1.7
Португалия -7.2 -4.4 -2.0 -3.0
Румъния -1.3 -0.8 -3.0 -2.9
Словения -5.5 -2.9 -1.9 0.0
Словакия -2.7 -2.7 -2.2 -1.0
Финландия -3.2 -2.8 -1.8 -0.6
Швеция -1.6 0.2 1.2 1.3
Великобритания -5.4 -4.3 -3.0 -1.9

База данни на Евростат
1.5. Общ държавен дефицит (-) и излишък (+) - годишни данни
Последно извличане - 23.04.2018 12:03

Диаграма1.5. Общ държавен дефицит (-) и излишък (+) - годишни данни
Милиони евро
Географска единица Период от време
2014 2015 2016 2017
Еврозона (19 страни) -253404.1 -213576.8 -159014.6 -98924.8
Еврозона (18 страни) -253178.3 -213485.2 -159117.6 -99146.0
ЕС (28 държави) -408781.1 -345702.3 -241796.4 -146589.5
Европейски съюз (27 страни) -406550.0 -344167.3 -241361.7 -146958.5
Белгия -12324.3 -10179.6 -10492.5 -4523.2
България -2331.9 -726.2 106.8 470.6
Чехия -3288.8 -1023.8 1281.4 3062.4
Дания 3041.4 -3997.9 -1134.3 2885.0
Германия 15507.2 25431.8 31864.3 41214.8
Естония 134.0 14.2 -61.2 -66.1
Ирландия -7061.5 -4951.6 -1422.2 -1014.3
Гърция -6460.0 -9990.0 1094.0 1454.0
Испания -61942.0 -57004.0 -50401.0 -36233.0
Франция -83941.0 -79697.0 -75939.0 -59341.0
Хърватия -2231.1 -1535.0 -434.7 369.0
Италия -48426.0 -42567.0 -41638.0 -39691.0
Кипър -1577.4 -236.4 58.9 343.6
Латвия -351.6 -330.8 15.6 -131.1
Литва -225.8 -91.6 103.0 221.2
Люксембург 662.9 710.0 855.7 839.2
Унгария -2743.6 -2110.3 -1892.6 -2413.8
Малта -148.6 -104.2 101.0 436.6
Нидерландия -15028.0 -14019.0 2573.0 8014.0
Австрия -9092.0 -3601.9 -5622.5 -2589.1
Полша -14898.1 -11384.0 -10002.3 -7740.9
Португалия -12402.3 -7917.8 -3665.2 -5709.4
Румъния -2012.3 -1271.7 -5050.4 -5475.8
Словения -2074.5 -1109.0 -780.8 13.4
Словакия -2056.1 -2150.9 -1790.7 -884.5
Финландия -6597.0 -5782.0 -3867.0 -1279.0
Швеция -6752.4 822.5 5516.3 6070.3
Великобритания -124160.2 -110899.1 -71172.0 -44891.5

База данни на Евростат
1.5. Общ държавен дефицит (-) и излишък (+) - годишни данни
Последно извличане - 23.04.2018 12:03

ДиаграмаСтраници