Общ ХИПЦ


1.7. Общ ХИПЦ
Index, 2015=100
Географска единица Период от време
XII.2017 2018M01 2018M02 2018M03 2018M04 2018M05 2018M06 2018M07 2018M08 2018M09 2018M10 2018M11
Еврозона (променящ се състав) 102.68 101.78 101.98 103.01 103.32 103.83 103.95 103.61 103.77 104.25 104.49 104.30
Еврозона (19 страни) 102.68 101.78 101.98 103.01 103.32 103.83 103.95 103.61 103.77 104.25 104.49 104.30
Еврозона (18 страни) 102.67 101.76 101.96 103.00 103.30 103.82 103.94 103.60 103.75 104.23 104.48 104.28
Европейски съюз (променящ се състав) 102.96 102.27 102.49 103.25 103.60 104.07 104.18 103.95 104.16 104.54 104.78 104.64
ЕС (28 държави) 102.96 102.27 102.49 103.25 103.60 104.07 104.18 103.95 104.16 104.54 104.78 104.64
Белгия 105.08 103.82 105.53 105.56 106.01 106.38 106.68 105.93 107.41 107.10 107.80 107.63
България 100.88 101.08 101.31 101.13 101.45 101.84 102.34 103.41 103.75 103.39 103.55 103.25
Czechia 103.7 104.4 104.3 104.3 104.6 105.1 105.5 105.7 105.7 105.3 105.7 105.4
Дания 100.9 100.6 101.2 101.2 101.8 102.0 101.9 102.7 102.2 102.0 102.3 102.0
Германия 103.4 102.4 102.9 103.3 103.2 103.8 103.9 104.3 104.3 104.7 104.8 104.9
Естония 105.15 105.28 106.37 106.44 107.04 107.61 108.65 108.87 109.55 109.26 109.86 108.97
Ирландия 99.9 99.2 100.1 100.5 100.3 100.9 101.0 101.4 101.7 101.4 101.2 100.8
Гърция 101.24 100.00 100.09 101.26 102.23 102.33 103.29 101.87 101.66 103.08 103.59 101.96
Испания 102.74 101.22 101.37 102.59 103.36 104.32 104.56 103.31 103.41 104.06 104.77 104.52
Франция 102.16 102.06 102.05 103.22 103.43 103.92 103.93 103.80 104.35 104.12 104.24 104.00
Хърватия 100.95 100.75 100.62 101.09 102.00 102.27 103.06 103.20 103.16 102.96 103.12 102.60
Италия 102.1 100.6 100.1 102.4 102.9 103.2 103.4 102.0 101.8 103.5 103.7 103.4
Кипър 98.32 96.47 97.58 98.43 99.51 100.87 101.92 101.67 102.91 102.11 101.78 100.25
Латвия 103.57 103.49 103.72 105.06 105.35 105.83 106.59 105.75 105.78 106.44 106.75 106.57
Литва 105.82 105.87 105.73 106.15 106.92 107.42 107.33 106.82 106.37 107.85 108.42 108.22
Люксембург 102.83 101.90 103.14 103.15 103.60 104.22 104.53 103.63 105.06 105.38 105.64 105.47
Унгария 103.68 104.01 104.18 104.29 105.06 105.75 106.11 106.44 106.49 106.82 107.35 106.98
Малта 100.88 99.63 100.19 101.11 103.77 105.19 106.57 106.81 107.56 106.69 105.45 102.35
Нидерландия 101.49 101.12 101.84 102.06 102.99 103.41 102.85 103.96 104.09 103.36 103.89 103.37
Австрия 104.94 103.86 104.12 105.05 105.29 105.40 105.46 104.83 104.82 106.11 106.62r 106.64
Полша 102.2 102.4 102.0 102.0 102.5 102.7 102.8 102.6 102.4 102.7 103.1 103.1
Португалия 102.37 101.15 100.51 102.69 103.68 104.55 104.57 104.16 103.46 105.03 104.49 103.43
Румъния 101.98 102.66 102.91 103.23 103.69 104.28 104.33 103.94 104.02 104.62 105.26 104.96
Словения 102.21 101.56 102.22 102.61 103.07 104.12 104.15 103.27 103.29 103.84 104.21 104.31
Словакия 101.71 102.59 102.75 102.95 103.56 103.57 103.70 103.53 103.77 103.81 103.90 103.76
Финландия 101.59 101.26 101.74 101.98 102.32 102.37 102.55 102.36 102.51 102.78 103.05 103.13
Швеция 104.05 103.10 103.93 104.25 104.66 104.95 105.21 105.82 105.53 106.05 105.89 105.77
Великобритания 104.9 104.4 104.9 105.0 105.4 105.8 105.8 105.8 106.5 106.6 106.7 :
Исландия 98.73 97.86 98.09 98.80 98.70 99.03 101.25 102.80 102.31 99.87 100.08 98.84
Норвегия 106.5 106.2 107.4 107.7 108.2 108.2 109.1 110.1 109.7 110.3 110.1 110.7
Швейцария 100.45 99.95 100.24 100.56 100.76 101.15 101.11 101.47 101.46 101.47 101.65 101.24
Бивша Югославска Република Македония 103.22d 102.96d 103.22d 103.45d 103.84d 105.59d 105.49d 105.08d 105.48d 105.33d 105.62d 105.09d
Сърбия 105.0d 105.3d 105.7d 105.8d 106.3d 107.1d 107.6d 107.1d 107.6d 107.1d 107.5d 107.0d
Турция 125.48d 126.76d 127.69d 128.96d 131.37d 133.50d 136.99d 137.74d 140.91d 149.79d 153.79d 151.57d
САЩ 102.54d 103.20d 103.75d 103.98d 104.44d 104.94d 105.08d 105.00d 104.97d 105.04d 105.17d 104.60d

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 17.12.2018 14:33

Диаграма1.7. Общ ХИПЦ
Месечна инфлация: предходният месец=100, проценти
Географска единица Период от време
XII.2017 2018M01 2018M02 2018M03 2018M04 2018M05 2018M06 2018M07 2018M08 2018M09 2018M10 2018M11
Еврозона (променящ се състав) 0.4 -0.9 0.2 1.0 0.3 0.5 0.1 -0.3 0.2 0.5 0.2 -0.2
Еврозона (19 страни) 0.4 -0.9 0.2 1.0 0.3 0.5 0.1 -0.3 0.2 0.5 0.2 -0.2
Еврозона (18 страни) 0.4 -0.9 0.2 1.0 0.3 0.5 0.1 -0.3 0.1 0.5 0.2 -0.2
Европейски съюз (променящ се състав) 0.3 -0.7 0.2 0.7 0.3 0.5 0.1 -0.2 0.2 0.4 0.2 -0.1
ЕС (28 държави) 0.3 -0.7 0.2 0.7 0.3 0.5 0.1 -0.2 0.2 0.4 0.2 -0.1
Белгия 0.4 -1.2 1.6 0.0 0.4 0.3 0.3 -0.7 1.4 -0.3 0.7 -0.2
България 0.7 0.2 0.2 -0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 0.3 -0.3 0.2 -0.3
Czechia 0.0 0.7 -0.1 0.0 0.3 0.5 0.4 0.2 0.0 -0.4 0.4 -0.3
Дания -0.4 -0.3 0.6 0.0 0.6 0.2 -0.1 0.8 -0.5 -0.2 0.3 -0.3
Германия 0.8 -1.0 0.5 0.4 -0.1 0.6 0.1 0.4 0.0 0.4 0.1 0.1
Естония -0.4 0.1 1.0 0.1 0.6 0.5 1.0 0.2 0.6 -0.3 0.5 -0.8
Ирландия -0.1 -0.7 0.9 0.4 -0.2 0.6 0.1 0.4 0.3 -0.3 -0.2 -0.4
Гърция 0.3 -1.2 0.1 1.2 1.0 0.1 0.9 -1.4 -0.2 1.4 0.5 -1.6
Испания 0.0 -1.5 0.1 1.2 0.8 0.9 0.2 -1.2 0.1 0.6 0.7 -0.2
Франция 0.4 -0.1 0.0 1.1 0.2 0.5 0.0 -0.1 0.5 -0.2 0.1 -0.2
Хърватия -0.3 -0.2 -0.1 0.5 0.9 0.3 0.8 0.1 0.0 -0.2 0.2 -0.5
Италия 0.3 -1.5 -0.5 2.3 0.5 0.3 0.2 -1.4 -0.2 1.7 0.2 -0.3
Кипър -0.3 -1.9 1.2 0.9 1.1 1.4 1.0 -0.2 1.2 -0.8 -0.3 -1.5
Латвия 0.0 -0.1 0.2 1.3 0.3 0.5 0.7 -0.8 0.0 0.6 0.3 -0.2
Литва 0.1 0.0 -0.1 0.4 0.7 0.5 -0.1 -0.5 -0.4 1.4 0.5 -0.2
Люксембург 0.0 -0.9 1.2 0.0 0.4 0.6 0.3 -0.9 1.4 0.3 0.2 -0.2
Унгария 0.0 0.3 0.2 0.1 0.7 0.7 0.3 0.3 0.0 0.3 0.5 -0.3
Малта -0.1 -1.2 0.6 0.9 2.6 1.4 1.3 0.2 0.7 -0.8 -1.2 -2.9
Нидерландия -0.1 -0.4 0.7 0.2 0.9 0.4 -0.5 1.1 0.1 -0.7 0.5 -0.5
Австрия 0.6 -1.0 0.3 0.9 0.2 0.1 0.1 -0.6 0.0 1.2 0.5 0.0
Полша 0.2 0.2 -0.4 0.0 0.5 0.2 0.1 -0.2 -0.2 0.3 0.4 0.0
Португалия -0.2 -1.2 -0.6 2.2 1.0 0.8 0.0 -0.4 -0.7 1.5 -0.5 -1.0
Румъния 0.3 0.7 0.2 0.3 0.4 0.6 0.0 -0.4 0.1 0.6 0.6 -0.3
Словения 0.1 -0.6 0.6 0.4 0.4 1.0 0.0 -0.8 0.0 0.5 0.4 0.1
Словакия 0.0 0.9 0.2 0.2 0.6 0.0 0.1 -0.2 0.2 0.0 0.1 -0.1
Финландия -0.1 -0.3 0.5 0.2 0.3 0.0 0.2 -0.2 0.1 0.3 0.3 0.1
Швеция 0.4 -0.9 0.8 0.3 0.4 0.3 0.2 0.6 -0.3 0.5 -0.2 -0.1
Великобритания 0.4 -0.5 0.4 0.1 0.4 0.4 0.0 0.0 0.7 0.1 0.1 :
Исландия 1.4 -0.9 0.2 0.7 -0.1 0.3 2.2 1.5 -0.5 -2.4 0.2 -1.2
Норвегия -0.1 -0.3 1.1 0.3 0.5 0.0 0.8 0.9 -0.4 0.5 -0.2 0.5
Швейцария 0.2 -0.5 0.3 0.3 0.2 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.2 -0.4
Бивша Югославска Република Македония 0.1d -0.3d 0.3d 0.2d 0.4d 1.7d -0.1d -0.4d 0.4d -0.1d 0.3d -0.5d
Сърбия 0.0d 0.3d 0.4d 0.1d 0.5d 0.8d 0.5d -0.5d 0.5d -0.5d 0.4d -0.5d
Турция 0.7d 1.0d 0.7d 1.0d 1.9d 1.6d 2.6d 0.5d 2.3d 6.3d 2.7d -1.4d
САЩ -0.1d 0.6d 0.5d 0.2d 0.4d 0.5d 0.1d -0.1d 0.0d 0.1d 0.1d -0.5d

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 17.12.2018 14:33

Диаграма1.7. Общ ХИПЦ
Годишна инфлация: съответният месец от предходната година=100, проценти
Географска единица Период от време
XII.2017 2018M01 2018M02 2018M03 2018M04 2018M05 2018M06 2018M07 2018M08 2018M09 2018M10 2018M11
Еврозона (променящ се състав) 1.4 1.3 1.1 1.3 1.3 1.9 2.0 2.1 2.0 2.1 2.2 1.9
Еврозона (19 страни) 1.4 1.3 1.1 1.3 1.3 1.9 2.0 2.1 2.0 2.1 2.2 1.9
Еврозона (18 страни) 1.4 1.3 1.1 1.3 1.3 1.9 2.0 2.1 2.0 2.1 2.2 1.9
Европейски съюз (променящ се състав) 1.7 1.6 1.4 1.5 1.5 2.0 2.1 2.2 2.2 2.1 2.2 2.0
ЕС (28 държави) 1.7 1.6 1.4 1.5 1.5 2.0 2.1 2.2 2.2 2.1 2.2 2.0
Белгия 2.1 1.8 1.5 1.5 1.6 2.3 2.6 2.7 2.6 2.8 3.2 2.9
България 1.8 1.3 1.5 1.9 1.7 2.3 3.0 3.6 3.7 3.6 3.6 3.0
Czechia 2.2 2.1 1.6 1.6 1.8 2.0 2.4 2.2 2.4 2.1 2.0 1.6
Дания 0.8 0.6 0.5 0.4 0.7 1.0 1.1 0.9 0.8 0.5 0.7 0.7
Германия 1.6 1.4 1.2 1.5 1.4 2.2 2.1 2.1 1.9 2.2 2.4 2.2
Естония 3.8 3.6 3.2 2.9 2.9 3.1 3.9 3.3 3.5 3.5 4.5 3.2
Ирландия 0.5 0.3 0.7 0.5 -0.1 0.7 0.7 1.0 0.9 1.2 1.1 0.8
Гърция 1.0 0.2 0.4 0.2 0.5 0.8 1.0 0.8 0.9 1.1 1.8 1.1
Испания 1.2 0.7 1.2 1.3 1.1 2.1 2.3 2.3 2.2 2.3 2.3 1.7
Франция 1.2 1.5 1.3 1.7 1.8 2.3 2.3 2.6 2.6 2.5 2.5 2.2
Хърватия 1.3 1.2 0.9 1.2 1.4 1.8 2.2 2.2 2.1 1.6 1.7 1.3
Италия 1.0 1.2 0.5 0.9 0.6 1.0 1.4 1.9 1.6 1.5 1.7 1.6
Кипър -0.4 -1.5 -0.4 -0.4 -0.3 1.0 1.7 1.4 1.7 1.7 1.9 1.6
Латвия 2.2 2.0 1.8 2.3 2.1 2.4 2.7 2.7 2.8 3.3 3.2 2.9
Литва 3.8 3.6 3.2 2.5 2.2 2.9 2.6 2.3 1.8 2.4 2.8 2.4
Люксембург 1.6 1.3 1.1 1.1 1.3 2.1 2.4 2.5 2.4 2.7 2.8 2.6
Унгария 2.2 2.1 1.9 2.0 2.4 2.9 3.2 3.4 3.4 3.7 3.9 3.2
Малта 1.3 1.2 1.3 1.3 1.4 1.7 2.0 2.1 2.4 2.5 2.1 1.4
Нидерландия 1.2 1.5 1.3 1.0 1.0 1.9 1.7 1.9 1.9 1.6 1.9 1.8
Австрия 2.3 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.3 2.3 2.3 2.1 2.4 2.3
Полша 1.7 1.6 0.7 0.7 0.9 1.2 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.1
Португалия 1.6 1.1 0.7 0.8 0.3 1.4 2.0 2.2 1.3 1.8 0.8 0.9
Румъния 2.6 3.4 3.8 4.0 4.3 4.6 4.7 4.3 4.7 4.7 4.2 3.2
Словения 1.9 1.7 1.4 1.5 1.9 2.2 2.3 2.1 2.0 2.2 2.3 2.1
Словакия 2.0 2.6 2.2 2.5 3.0 2.7 2.9 2.6 2.9 2.7 2.5 2.0
Финландия 0.5 0.8 0.6 0.9 0.8 1.0 1.2 1.4 1.4 1.4 1.7 1.4
Швеция 1.7 1.6 1.6 2.0 1.8 2.0 2.1 2.2 2.1 2.5 2.4 2.1
Великобритания 3.0 3.0 2.7 2.5 2.4 2.4 2.4 2.5 2.7 2.4 2.4 :
Исландия -1.0 -0.7 -1.0 0.3 -0.7 0.0 1.4 1.9 2.1 1.2 0.9 1.5
Норвегия 1.5 1.6 2.3 2.2 2.6 2.3 2.7 3.5 3.9 3.8 3.6 3.8
Швейцария 1.1 0.8 0.5 0.7 0.4 1.0 0.9 1.2 1.3 1.1 1.1 1.0
Бивша Югославска Република Македония 3.5d 2.1d 3.0d 2.6d 2.3d 2.7d 2.0d 2.3d 2.3d 2.1d 2.3d 1.9d
Сърбия 3.0d 2.0d 1.6d 1.4d 1.0d 2.2d 2.5d 2.4d 2.6d 2.1d 2.3d 1.9d
Турция 11.9d 10.4d 10.3d 10.2d 10.9d 12.1d 15.4d 15.9d 17.9d 24.5d 25.2d 21.6d
САЩ 1.8d 1.7d 1.9d 2.1d 2.2d 2.6d 2.7d 2.8d 2.5d 2.0d 2.3d 1.9d

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 17.12.2018 14:33

Диаграма1.7. Общ ХИПЦ
Проценти change - 12-months average
Географска единица Период от време
XII.2017 2018M01 2018M02 2018M03 2018M04 2018M05 2018M06 2018M07 2018M08 2018M09 2018M10 2018M11
Еврозона (променящ се състав) 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7
Еврозона (19 страни) 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7
Еврозона (18 страни) 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7
Европейски съюз (променящ се състав) 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9
ЕС (28 държави) 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9
Белгия 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3
България 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.9 2.1 2.3 2.5 2.6
Czechia 2.4 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0
Дания 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7
Германия 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8
Естония 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.4
Ирландия 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7
Гърция 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8
Испания 2.0 1.9 1.7 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7
Франция 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.3 1.5 1.6 1.7 1.9 2.0 2.0
Хърватия 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6
Италия 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2
Кипър 0.7 0.5 0.3 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7
Латвия 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.5 2.5 2.5
Литва 3.7 3.8 3.8 3.7 3.6 3.6 3.5 3.4 3.1 3.0 2.8 2.7
Люксембург 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0
Унгария 2.4 2.4 2.3 2.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
Малта 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.7
Нидерландия 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5
Австрия 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Полша 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2
Португалия 1.6 1.5 1.5 1.4 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2
Румъния 1.1 1.3 1.6 1.9 2.2 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8 4.0 4.0
Словения 1.6 1.6 1.5 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0
Словакия 1.4 1.5 1.6 1.7 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5 2.5
Финландия 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1
Швеция 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0
Великобритания 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 :
Исландия -1.7 -1.7 -1.7 -1.6 -1.6 -1.4 -1.0 -0.7 -0.3 0.0 0.2 0.5
Норвегия 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8
Швейцария 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9
Бивша Югославска Република Македония 2.1d 2.2d 2.4d 2.5d 2.6d 2.6d 2.6d 2.6d 2.6d 2.6d 2.5d 2.4d
Сърбия 3.3d 3.3d 3.1d 2.9d 2.6d 2.5d 2.4d 2.3d 2.3d 2.2d 2.2d 2.1d
Турция 11.1d 11.2d 11.2d 11.2d 11.1d 11.1d 11.5d 12.0d 12.6d 13.7d 14.9d 15.6d
САЩ 1.7d 1.7d 1.7d 1.7d 1.7d 1.8d 1.9d 2.1d 2.2d 2.2d 2.2d 2.2d

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 17.12.2018 14:33

ДиаграмаСтраници