Общ ХИПЦ


1.7. Общ ХИПЦ
Index, 2015=100
Географска единица Период от време
II.2016 III.2016 IV.2016 V.2016 VI.2016 VII.2016 VIII.2016 IX.2016 X.2016 XI.2016 XII.2016 I.2017
Еврозона (променящ се състав) 98.88 100.11 100.15 100.51 100.68 100.12 100.21 100.60 100.85 100.76 101.31 100.46e
Еврозона (19 страни) 98.88 100.11 100.15 100.51 100.68 100.12 100.21 100.60 100.85 100.76 101.31 :
Еврозона (18 страни) 98.88 100.11 100.14 100.51 100.68 100.12 100.21 100.60 100.85 100.76 101.30 :
Европейски съюз (променящ се състав) 99.09 100.04 100.11 100.43 100.59 100.17 100.25 100.55 100.80 100.77 101.28 :
ЕС (28 държави) 99.09 100.04 100.11 100.43 100.59 100.17 100.25 100.55 100.80 100.77 101.28 :
Белгия 100.67 101.46 101.65 102.04 102.40 101.30 102.59 102.15 102.56 102.46 102.96 :
България 98.89 98.28 98.12 98.14 98.27 99.25 99.29 98.55 98.46 98.36 99.10 :
Чехия 100.1 100.1 100.7 100.5 100.6 101.0 100.8 100.6 100.8 101.2 101.5 :
Дания 99.8 99.9 100.1 100.3 100.4 100.3 99.9 99.9 100.2 100.0 100.1 :
Германия 99.5 100.3 99.8 100.2 100.3 100.7 100.6 100.6 100.8 100.8 101.8 :
Естония 99.65 100.41 100.49 100.88 101.37 101.38 101.52 101.56 101.09 101.06 101.34 :
Ирландия 99.1 99.4 99.7 100.2 100.9 100.6 100.4 100.0 99.6 99.5 99.4 :
Гърция 98.28 99.40 100.07 100.08 101.38 100.16 100.18 100.88 101.33 99.85 100.27 :
Испания 97.21 99.16 99.65 100.17 100.59 99.25 99.21 99.93 100.71 100.95 101.50 :
Франция 99.31 100.09 100.18 100.65 100.80 100.39 100.74 100.50 100.54 100.55 100.90 :
Хърватия 98.32 98.82 99.23 99.49 99.77 99.72 99.55 99.70 99.84 99.72 99.69 :
Италия 98.0 100.1 100.3 100.6 100.8 98.9 98.8 100.7 100.9 100.7 101.1 :
Кипър 96.65 97.37 97.74 99.03 99.31 100.30 100.74 100.32 99.46 98.48 98.73 :
Латвия 98.72 99.47 99.91 100.65 100.71 100.41 99.74 100.09 100.71 100.79 101.38 :
Литва 99.35 100.41 101.13 101.14 101.13 100.31 99.86 100.63 101.16 101.46 101.94 :
Люксембург 99.37 99.49 99.64 100.17 100.60 99.33 100.32 100.59 100.77 100.82 101.24 :
Унгария 99.38 99.53 100.37 100.66 100.87 100.69 100.28 100.45 101.10 101.06 101.46 :
Малта 97.69 98.64 101.19 102.24 103.36 103.29 103.72 102.80 101.78 99.50 99.55 :
Нидерландия 98.94 100.40 100.51 100.75 100.20 100.50 100.67 100.31 100.67 100.02p 100.27 :
Австрия 99.76 100.82 100.93 101.04 101.04 100.49 100.33 101.33 101.72 101.79r 102.55 :
Полша 99.4 99.5 99.8 100.0 100.1 99.8 99.6 99.6 100.0 100.0 100.5 :
Португалия 98.28 100.48 100.93 101.33 101.50 100.87 100.83 101.49 101.69 100.71 100.74 :
Румъния 98.69 98.85 98.82 99.15 98.94 98.74 98.74 98.59 99.09 99.13 99.41 :
Словения 98.36 99.15 99.49 100.33 100.87 99.96 99.89 100.18 100.60 100.69 100.29 :
Словакия 99.37 99.38 99.74 99.69 99.82 99.41 99.27 99.30 99.58 99.67 99.75 :
Финландия 99.69 100.18 100.49 100.40 100.46 100.31 100.35 100.57 100.82 100.80 101.08 :
Швеция 100.30 100.85 100.86 101.08 101.19 101.27 101.13 101.29 101.69 101.73 102.28 :
Великобритания 99.8 100.2 100.2 100.4 100.6 100.6 100.9 101.1 101.2 101.4 101.9 :
Исландия 99.33 99.91 100.17 101.59 102.51 102.91 102.87 101.37 100.32 99.65 99.75 :
Норвегия 102.2 102.8 103.1 103.5 104.2 104.9 104.2 104.6 105.2 105.5 104.9 :
Швейцария 98.98 99.36 99.59 99.71 99.74 99.66 99.63 99.63 99.73 99.43 99.35 :
Сърбия 100.6d 100.5d 100.9d 101.0d 101.1d 101.2d 102.2d 101.5d 102.2 102.1d 101.9d :
Турция 105.35d 105.31d 105.99d 106.47d 106.76d 108.09d 107.96d 108.26d 109.94d 110.28d : :
САЩ 99.35d 99.89d 100.43d 100.87d 101.22d 100.88d 100.87d 101.09d 101.11d 100.77d : :

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 19.02.2017 12:03

Диаграма


1.7. Общ ХИПЦ
Месечна инфлация: предходният месец=100, проценти
Географска единица Период от време
II.2016 III.2016 IV.2016 V.2016 VI.2016 VII.2016 VIII.2016 IX.2016 X.2016 XI.2016 XII.2016 I.2017
Еврозона (променящ се състав) 0.2 1.2 0.0 0.4 0.2 -0.6 0.1 0.4 0.2 -0.1 0.5 -0.8e
Еврозона (19 страни) 0.2 1.2 0.0 0.4 0.2 -0.6 0.1 0.4 0.2 -0.1 0.5 :
Еврозона (18 страни) 0.2 1.2 0.0 0.4 0.2 -0.6 0.1 0.4 0.2 -0.1 0.5 :
Европейски съюз (променящ се състав) 0.1 1.0 0.1 0.3 0.2 -0.4 0.1 0.3 0.2 0.0 0.5 :
ЕС (28 държави) 0.1 1.0 0.1 0.3 0.2 -0.4 0.1 0.3 0.2 0.0 0.5 :
Белгия 1.7 0.8 0.2 0.4 0.4 -1.1 1.3 -0.4 0.4 -0.1 0.5 :
България -0.5 -0.6 -0.2 0.0 0.1 1.0 0.0 -0.7 -0.1 -0.1 0.8 :
Чехия 0.1 0.0 0.6 -0.2 0.1 0.4 -0.2 -0.2 0.2 0.4 0.3 :
Дания 0.5 0.1 0.2 0.2 0.1 -0.1 -0.4 0.0 0.3 -0.2 0.1 :
Германия 0.4 0.8 -0.5 0.4 0.1 0.4 -0.1 0.0 0.2 0.0 1.0 :
Естония 0.8 0.8 0.1 0.4 0.5 0.0 0.1 0.0 -0.5 0.0 0.3 :
Ирландия 0.4 0.3 0.3 0.5 0.7 -0.3 -0.2 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1 :
Гърция 0.0 1.1 0.7 0.0 1.3 -1.2 0.0 0.7 0.4 -1.5 0.4 :
Испания -0.4 2.0 0.5 0.5 0.4 -1.3 0.0 0.7 0.8 0.2 0.5 :
Франция 0.3 0.8 0.1 0.5 0.1 -0.4 0.3 -0.2 0.0 0.0 0.3 :
Хърватия -0.3 0.5 0.4 0.3 0.3 -0.1 -0.2 0.2 0.1 -0.1 0.0 :
Италия -0.4 2.1 0.2 0.3 0.2 -1.9 -0.1 1.9 0.2 -0.2 0.4 :
Кипър -0.6 0.7 0.4 1.3 0.3 1.0 0.4 -0.4 -0.9 -1.0 0.3 :
Латвия 0.1 0.8 0.4 0.7 0.1 -0.3 -0.7 0.4 0.6 0.1 0.6 :
Литва -0.3 1.1 0.7 0.0 0.0 -0.8 -0.4 0.8 0.5 0.3 0.5 :
Люксембург 1.3 0.1 0.2 0.5 0.4 -1.3 1.0 0.3 0.2 0.0 0.4 :
Унгария -0.1 0.2 0.8 0.3 0.2 -0.2 -0.4 0.2 0.6 0.0 0.4 :
Малта 0.6 1.0 2.6 1.0 1.1 -0.1 0.4 -0.9 -1.0 -2.2 0.1 :
Нидерландия 0.9 1.5 0.1 0.2 -0.5 0.3 0.2 -0.4 0.4 -0.6p 0.2p :
Австрия -0.1 1.1 0.1 0.1 0.0 -0.5 -0.2 1.0 0.4 0.1 0.7 :
Полша 0.0 0.1 0.3 0.2 0.1 -0.3 -0.2 0.0 0.4 0.0 0.5 :
Португалия -0.5 2.2 0.4 0.4 0.2 -0.6 0.0 0.7 0.2 -1.0 0.0 :
Румъния -0.3 0.2 0.0 0.3 -0.2 -0.2 0.0 -0.2 0.5 0.0 0.3 :
Словения 0.0 0.8 0.3 0.8 0.5 -0.9 -0.1 0.3 0.4 0.1 -0.4 :
Словакия 0.1 0.0 0.4 -0.1 0.1 -0.4 -0.1 0.0 0.3 0.1 0.1 :
Финландия 0.2 0.5 0.3 -0.1 0.1 -0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.3 :
Швеция 0.3 0.5 0.0 0.2 0.1 0.1 -0.1 0.2 0.4 0.0 0.5 :
Великобритания 0.2 0.4 0.1 0.2 0.2 -0.1 0.3 0.2 0.1 0.2 0.5 :
Исландия 0.2 0.6 0.3 1.4 0.9 0.4 0.0 -1.5 -1.0 -0.7 0.1 :
Норвегия 0.6 0.6 0.3 0.4 0.7 0.7 -0.7 0.4 0.6 0.3 -0.6 :
Швейцария 0.2 0.4 0.2 0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.1 -0.3 -0.1 :
Сърбия -0.1d -0.1d 0.4d 0.1d 0.1d 0.1d 1.0d -0.7d 0.7d -0.1d -0.2d :
Турция 0.0d 0.0d 0.6d 0.5d 0.3d 1.2d -0.1d 0.3d 1.6d 0.3d : :
САЩ 0.0d 0.5d 0.5d 0.4d 0.3d -0.3d 0.0d 0.2d 0.0d -0.3d : :

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 19.02.2017 12:03

Диаграма


1.7. Общ ХИПЦ
Годишна инфлация: съответният месец от предходната година=100, проценти
Географска единица Период от време
II.2016 III.2016 IV.2016 V.2016 VI.2016 VII.2016 VIII.2016 IX.2016 X.2016 XI.2016 XII.2016 I.2017
Еврозона (променящ се състав) -0.2 0.0 -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.5 0.6 1.1 1.8e
Еврозона (19 страни) -0.2 0.0 -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.5 0.6 1.1 :
Еврозона (18 страни) -0.2 0.0 -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.5 0.6 1.1 :
Европейски съюз (променящ се състав) -0.1 0.0 -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 1.2 :
ЕС (28 държави) -0.1 0.0 -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 1.2 :
Белгия 1.1 1.6 1.5 1.6 1.8 2.0 2.0 1.8 1.9 1.7 2.2 :
България -1.0 -1.9 -2.5 -2.5 -1.9 -1.1 -1.1 -1.1 -1.0 -0.8 -0.5 :
Чехия 0.5 0.3 0.5 0.0 -0.1 0.5 0.6 0.5 0.8 1.6 2.1 :
Дания 0.1 -0.3 -0.3 -0.1 0.1 0.1 0.0 -0.3 0.1 0.1 0.3 :
Германия -0.2 0.1 -0.3 0.0 0.2 0.4 0.3 0.5 0.7 0.7 1.7 :
Естония 0.4 0.5 0.0 0.0 0.4 0.8 1.1 1.7 1.0 1.4 2.4 :
Ирландия -0.2 -0.6 -0.2 -0.2 0.1 0.1 -0.4 -0.3 -0.4 -0.2 -0.2 :
Гърция 0.1 -0.7 -0.4 -0.2 0.2 0.2 0.4 -0.1 0.6 -0.2 0.3 :
Испания -1.0 -1.0 -1.2 -1.1 -0.9 -0.7 -0.3 0.0 0.5 0.5 1.4 :
Франция -0.1 -0.1 -0.1 0.1 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7 0.8 :
Хърватия -0.6 -0.9 -0.9 -1.2 -1.2 -1.1 -1.5 -0.7 -0.3 0.2 0.7 :
Италия -0.2 -0.2 -0.4 -0.3 -0.2 -0.2 -0.1 0.1 -0.1 0.1 0.5 :
Кипър -2.2 -2.2 -2.1 -1.9 -2.0 -0.4 -0.6 -0.4 -1.0 -0.8 0.1 :
Латвия -0.6 -0.6 -0.7 -0.8 -0.6 0.1 -0.1 0.5 1.1 1.2 2.1 :
Литва 0.5 0.8 0.8 0.2 0.4 0.0 0.5 0.6 0.7 1.1 2.0 :
Люксембург -0.3 -0.6 -0.6 -0.6 -0.4 -0.4 -0.2 0.3 0.7 0.6 1.6 :
Унгария 0.3 -0.2 0.3 -0.1 -0.1 -0.3 -0.1 0.7 1.1 1.1 1.8 :
Малта 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 0.9 1.0 0.9 0.5 0.8 1.0 :
Нидерландия 0.3 0.5 -0.2 -0.2 -0.2 -0.6 0.1 -0.1 0.3 0.4p 0.7 :
Австрия 1.0 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1.1 1.4 1.5 1.6 :
Полша -0.2 -0.4 -0.5 -0.4 -0.4 -0.6 -0.5 -0.2 0.1 0.2 0.9 :
Португалия 0.2 0.5 0.5 0.4 0.7 0.7 0.8 0.7 1.1 0.5 0.9 :
Румъния -2.1 -2.4 -2.6 -3.0 -0.7 -0.3 0.3 -0.1 0.1 -0.2 -0.1 :
Словения -0.9 -0.9 -0.7 -0.5 0.1 -0.1 -0.2 0.2 0.7 0.7 0.6 :
Словакия -0.3 -0.5 -0.4 -0.7 -0.7 -0.9 -0.8 -0.5 -0.3 -0.2 0.2 :
Финландия -0.1 0.0 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 1.1 :
Швеция 0.8 1.2 1.0 0.8 1.2 1.1 1.2 0.8 1.1 1.3 1.7 :
Великобритания 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6 1.0 0.9 1.2 1.6 :
Исландия 0.9 0.3 0.4 1.5 1.6 1.1 0.7 1.1 0.3 0.6 -0.1 :
Норвегия 3.3 3.6 3.5 3.7 4.1 5.0 4.5 4.1 4.1 3.9 3.8 :
Швейцария -0.9 -1.0 -0.5 -0.5 -0.6 -0.5 0.0 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 :
Сърбия 1.9d 1.1d 0.9d 0.9d 0.3d 1.2d 1.4d 0.7d 1.6d 1.7d 1.7d :
Турция 8.7d 7.3d 6.6d 6.6d 7.0d 8.3d 7.9d 7.3d 7.2d 7.0d : :
САЩ 0.3d 0.1d 0.5d 0.3d 0.3d 0.0d 0.3d 0.8d 1.0d 1.0d : :

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 19.02.2017 12:03

Диаграма


1.7. Общ ХИПЦ
Проценти change - 12-months average
Географска единица Период от време
II.2016 III.2016 IV.2016 V.2016 VI.2016 VII.2016 VIII.2016 IX.2016 X.2016 XI.2016 XII.2016 I.2017
Еврозона (променящ се състав) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 :
Еврозона (19 страни) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 :
Еврозона (18 страни) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 :
Европейски съюз (променящ се състав) 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 :
ЕС (28 държави) 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 :
Белгия 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 :
България -0.8 -0.9 -1.0 -1.2 -1.3 -1.3 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.3 :
Чехия 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5 0.6 :
Дания 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 :
Германия 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 :
Естония 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 :
Ирландия 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 :
Гърция -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 :
Испания -0.5 -0.5 -0.6 -0.6 -0.7 -0.8 -0.8 -0.7 -0.5 -0.5 -0.3 :
Франция 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 :
Хърватия -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8 -0.8 -0.8 -0.7 -0.6 :
Италия 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 :
Кипър -1.7 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.6 -1.5 -1.4 -1.3 -1.3 -1.2 :
Латвия 0.2 0.1 0.0 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 :
Литва -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.5 0.7 :
Люксембург 0.2 0.1 0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 :
Унгария 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 :
Малта 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 0.9 0.9 :
Нидерландия 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 :
Австрия 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 :
Полша -0.6 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 -0.5 -0.4 -0.4 -0.3 -0.2 :
Португалия 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 :
Румъния -0.8 -1.1 -1.3 -1.7 -1.7 -1.6 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.1 :
Словения -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 :
Словакия -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -0.5 -0.5 -0.6 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 :
Финландия -0.1 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 :
Швеция 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 :
Великобритания 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.7 :
Исландия 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 :
Норвегия 2.3 2.4 2.6 2.7 2.9 3.1 3.4 3.6 3.7 3.8 3.9 :
Швейцария -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 :
Сърбия 1.8d 1.7d 1.7d 1.6d 1.5d 1.5d 1.4d 1.3d 1.3d 1.3d 1.3d :
Турция 8.0d 8.0d 7.9d 7.7d 7.7d 7.8d 7.9d 7.8d 7.8d 7.7d : :
САЩ -0.5d -0.4d -0.3d -0.2d -0.1d 0.0d 0.1d 0.2d 0.4d 0.5d : :

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 19.02.2017 12:03

Диаграма


Страници