Общ ХИПЦ


1.7. Общ ХИПЦ
Index, 2015=100
Географска единица Период от време
II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 2018M01
Еврозона (променящ се състав) 100.84 101.65 102.04 101.92 101.95 101.44 101.71 102.14 102.24 102.31 102.68 101.76e
Еврозона (19 страни) 100.84 101.65 102.04 101.92 101.95 101.44 101.71 102.14 102.24 102.31 102.68 :
Еврозона (18 страни) 100.83 101.64 102.02 101.91 101.94 101.43 101.70 102.13 102.22 102.29 102.67 :
Европейски съюз (променящ се състав) 101.06 101.69 102.08 102.05 102.06 101.71 101.96 102.34 102.48 102.62 102.96 :
ЕС (28 държави) 101.06 101.69 102.08 102.05 102.06 101.71 101.96 102.34 102.48 102.62 102.96 :
Белгия 104.00 103.99 104.35 104.02 103.95 103.13 104.64 104.15 104.44 104.61 105.08 :
България 99.80 99.28 99.74 99.52 99.35 99.85 100.03 99.81 99.94 100.21 100.88 :
Чехия 102.7 102.7 102.8 103.0 103.0 103.4 103.2 103.1 103.6 103.7 103.7 :
Дания 100.7 100.8 101.1 101.0 100.8 101.8 101.4 101.5 101.6 101.3 100.9 :
Германия 101.7 101.8 101.8 101.6 101.8 102.2 102.4 102.4 102.3 102.6 103.4 :
Естония 103.08 103.46 104.06 104.41 104.55 105.36 105.80 105.56 105.16 105.56 105.15 :
Ирландия 99.4 100.0 100.4 100.2 100.3 100.4 100.8 100.2 100.1 100.0 99.9 :
Гърция 99.69 101.06 101.72 101.56 102.30 101.08 100.77 101.93 101.80 100.90 101.24 99.99e
Испания 100.16 101.29 102.21 102.16 102.22 100.98 101.15 101.77 102.40 102.73 102.74 101.19e
Франция 100.73 101.47 101.57 101.59 101.58 101.17 101.74 101.58 101.70 101.80 102.16 :
Хърватия 99.70 99.92 100.60 100.45 100.86 100.95 101.00 101.32 101.43 101.29 100.95 :
Италия 99.6 101.5 102.3 102.2 102.0 100.1 100.2 102.0 102.0 101.8 102.1 :
Кипър 97.99 98.83 99.78 99.92 100.19 100.24 101.22 100.45 99.84 98.66 98.32 96.63e
Латвия 101.86 102.74 103.19 103.39 103.82 103.00 102.90 103.07 103.44 103.54 103.57 103.45e
Литва 102.49 103.58 104.64 104.42 104.66 104.46 104.45 105.28 105.42 105.69 105.82 :
Люксембург 102.05 101.98 102.23 102.11 102.09 101.13 102.58 102.61 102.79 102.80 102.83 101.90e
Унгария 102.22 102.21 102.63 102.79 102.85 102.92 102.95 103.01 103.34 103.66 103.68 :
Малта 98.87 99.78 102.35 103.39 104.44 104.57 105.00 104.05 103.33 100.97 100.88 100.02e
Нидерландия 100.58 101.03 101.94 101.49 101.17 102.00 102.18 101.75 101.97 101.57 101.49 :
Австрия 102.13 102.94 103.27 103.21 103.06 102.47 102.46 103.90 104.12 104.27 104.94 :
Полша 101.3 101.3 101.6 101.5 101.4 101.2 101.0 101.2 101.6 102.0 102.2 :
Португалия 99.85 101.86 103.35 103.08 102.53 101.89 102.12 103.15 103.64 102.53 102.37 101.19e
Румъния 99.18 99.25 99.46 99.68 99.61 99.61 99.36 99.92 101.03 101.68 101.98 :
Словения 100.79 101.14 101.18 101.86 101.76 101.14 101.27 101.60 101.87 102.14 102.21 :
Словакия 100.55 100.42 100.56 100.82 100.82 100.87 100.88 101.05 101.40 101.73 101.71 102.41e
Финландия 101.12 101.10 101.50 101.32 101.34 100.94 101.12 101.35 101.32 101.67 101.59 101.20e
Швеция 102.25 102.25 102.84 102.89 103.00 103.59 103.37 103.51 103.40 103.63 104.05 :
Великобритания 102.1 102.5 102.9 103.3 103.3 103.2 103.8 104.1 104.2 104.6 104.9 :
Исландия 99.12 98.54 99.39 99.05 99.83 100.93 100.16 98.66 99.16 97.41 98.73 :
Норвегия 105.0 105.4 105.5 105.8 106.2 106.4 105.6 106.3 106.3 106.6 106.5 :
Швейцария 99.71 99.85 100.31 100.13 100.16 100.24 100.17 100.39 100.50 100.22 100.45 :
Сърбия 104.0d 104.3d 105.2d 104.8d 105.0d 104.6d 104.9d 104.9d 105.1d 105.0d 105.0d :
Турция 115.80d 116.98d 118.51d 119.04d 118.72d 118.89d 119.51d 120.29d 122.79d 124.62d 125.48d :
САЩ 101.79d 101.87d 102.22d 102.27d 102.29d 102.11d 102.42d 103.02d 102.78d 102.68d 102.54d :

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
e = Оценена стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 17.02.2018 12:03

Диаграма


1.7. Общ ХИПЦ
Месечна инфлация: предходният месец=100, проценти
Географска единица Период от време
II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 2018M01
Еврозона (променящ се състав) 0.4 0.8 0.4 -0.1 0.0 -0.5 0.3 0.4 0.1 0.1 0.4 -0.9e
Еврозона (19 страни) 0.4 0.8 0.4 -0.1 0.0 -0.5 0.3 0.4 0.1 0.1 0.4 :
Еврозона (18 страни) 0.4 0.8 0.4 -0.1 0.0 -0.5 0.3 0.4 0.1 0.1 0.4 :
Европейски съюз (променящ се състав) 0.4 0.6 0.4 0.0 0.0 -0.3 0.2 0.4 0.1 0.1 0.3 :
ЕС (28 държави) 0.4 0.6 0.4 0.0 0.0 -0.3 0.2 0.4 0.1 0.1 0.3 :
Белгия 1.9 0.0 0.3 -0.3 -0.1 -0.8 1.5 -0.5 0.3 0.2 0.4 :
България 0.0 -0.5 0.5 -0.2 -0.2 0.5 0.2 -0.2 0.1 0.3 0.7 :
Чехия 0.4 0.0 0.1 0.2 0.0 0.4 -0.2 -0.1 0.5 0.1 0.0 :
Дания 0.7 0.1 0.3 -0.1 -0.2 1.0 -0.4 0.1 0.1 -0.3 -0.4 :
Германия 0.7 0.1 0.0 -0.2 0.2 0.4 0.2 0.0 -0.1 0.3 0.8 -1.0e
Естония 1.4 0.4 0.6 0.3 0.1 0.8 0.4 -0.2 -0.4 0.4 -0.4 :
Ирландия 0.5 0.6 0.4 -0.2 0.1 0.1 0.4 -0.6 -0.1 -0.1 -0.1 :
Гърция -0.1 1.4 0.7 -0.2 0.7 -1.2 -0.3 1.2 -0.1 -0.9 0.3 -1.2e
Испания -0.3 1.1 0.9 0.0 0.1 -1.2 0.2 0.6 0.6 0.3 0.0 -1.5e
Франция 0.2 0.7 0.1 0.0 0.0 -0.4 0.6 -0.2 0.1 0.1 0.4 :
Хърватия 0.2 0.2 0.7 -0.1 0.4 0.1 0.0 0.3 0.1 -0.1 -0.3 :
Италия 0.2 1.9 0.8 -0.1 -0.2 -1.9 0.1 1.8 0.0 -0.2 0.3 :
Кипър 0.1 0.9 1.0 0.1 0.3 0.0 1.0 -0.8 -0.6 -1.2 -0.3 -1.7e
Латвия 0.4 0.9 0.4 0.2 0.4 -0.8 -0.1 0.2 0.4 0.1 0.0 -0.1e
Литва 0.3 1.1 1.0 -0.2 0.2 -0.2 0.0 0.8 0.1 0.3 0.1 0.1e
Люксембург 1.5 -0.1 0.2 -0.1 0.0 -0.9 1.4 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.9e
Унгария 0.3 0.0 0.4 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.3 0.3 0.0 :
Малта 0.4 0.9 2.6 1.0 1.0 0.1 0.4 -0.9 -0.7 -2.3 -0.1 -0.9e
Нидерландия 0.9 0.4 0.9 -0.4 -0.3 0.8 0.2 -0.4 0.2 -0.4 -0.1 :
Австрия 0.2 0.8 0.3 -0.1 -0.1 -0.6 0.0 1.4 0.2 0.1 0.6 :
Полша 0.5 0.0 0.3 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 :
Португалия -0.2 2.0 1.5 -0.3 -0.5 -0.6 0.2 1.0 0.5 -1.1 -0.2 -1.2e
Румъния -0.1 0.1 0.2 0.2 -0.1 0.0 -0.3 0.6 1.1 0.6 0.3 :
Словения 1.0 0.3 0.0 0.7 -0.1 -0.6 0.1 0.3 0.3 0.3 0.1 :
Словакия 0.5 -0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 0.0 0.7e
Финландия 0.7 0.0 0.4 -0.2 0.0 -0.4 0.2 0.2 0.0 0.3 -0.1 -0.4e
Швеция 0.7 0.0 0.6 0.0 0.1 0.6 -0.2 0.1 -0.1 0.2 0.4 :
Великобритания 0.7 0.4 0.5 0.3 0.0 -0.1 0.6 0.3 0.1 0.3 0.4 :
Исландия 0.6 -0.6 0.9 -0.3 0.8 1.1 -0.8 -1.5 0.5 -1.8 1.4 :
Норвегия 0.5 0.4 0.1 0.3 0.4 0.2 -0.8 0.7 0.0 0.3 -0.1 :
Швейцария 0.6 0.1 0.5 -0.2 0.0 0.1 -0.1 0.2 0.1 -0.3 0.2 :
Сърбия 0.8d 0.3d 0.9d -0.4d 0.2d -0.4d 0.3d 0.0d 0.2d -0.1d 0.0d :
Турция 0.8d 1.0d 1.3d 0.4d -0.3d 0.1d 0.5d 0.7d 2.1d 1.5d 0.7d :
САЩ 0.4d 0.1d 0.3d 0.0d 0.0d -0.2d 0.3d 0.6d -0.2d -0.1d -0.1d :

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
e = Оценена стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 17.02.2018 12:03

Диаграма


1.7. Общ ХИПЦ
Годишна инфлация: съответният месец от предходната година=100, проценти
Географска единица Период от време
II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 2018M01
Еврозона (променящ се състав) 2.0 1.5 1.9 1.4 1.3 1.3 1.5 1.5 1.4 1.5 1.4 1.3e
Еврозона (19 страни) 2.0 1.5 1.9 1.4 1.3 1.3 1.5 1.5 1.4 1.5 1.4 :
Еврозона (18 страни) 2.0 1.5 1.9 1.4 1.3 1.3 1.5 1.5 1.4 1.5 1.4 :
Европейски съюз (променящ се състав) 2.0 1.6 2.0 1.6 1.5 1.5 1.7 1.8 1.7 1.8 1.7 :
ЕС (28 държави) 2.0 1.6 2.0 1.6 1.5 1.5 1.7 1.8 1.7 1.8 1.7 :
Белгия 3.3 2.5 2.7 1.9 1.5 1.8 2.0 2.0 1.8 2.1 2.1 :
България 0.9 1.0 1.7 1.4 1.1 0.6 0.7 1.3 1.5 1.9 1.8 :
Чехия 2.6 2.6 2.1 2.5 2.4 2.4 2.4 2.5 2.8 2.5 2.2 :
Дания 0.9 0.9 1.0 0.7 0.4 1.5 1.5 1.6 1.4 1.3 0.8 :
Германия 2.2 1.5 2.0 1.4 1.5 1.5 1.8 1.8 1.5 1.8 1.6 1.4e
Естония 3.4 3.0 3.6 3.5 3.1 3.9 4.2 3.9 4.0 4.5 3.8 :
Ирландия 0.3 0.6 0.7 0.0 -0.6 -0.2 0.4 0.2 0.5 0.5 0.5 :
Гърция 1.4 1.7 1.6 1.5 0.9 0.9 0.6 1.0 0.5 1.1 1.0 0.2e
Испания 3.0 2.1 2.6 2.0 1.6 1.7 2.0 1.8 1.7 1.8 1.2 0.7e
Франция 1.4 1.4 1.4 0.9 0.8 0.8 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.5e
Хърватия 1.4 1.1 1.4 1.0 1.1 1.2 1.5 1.6 1.6 1.6 1.3 :
Италия 1.6 1.4 2.0 1.6 1.2 1.2 1.4 1.3 1.1 1.1 1.0 :
Кипър 1.4 1.5 2.1 0.9 0.9 -0.1 0.5 0.1 0.4 0.2 -0.4 -1.3e
Латвия 3.2 3.3 3.3 2.7 3.1 2.6 3.2 3.0 2.7 2.7 2.2 2.0e
Литва 3.2 3.2 3.5 3.2 3.5 4.1 4.6 4.6 4.2 4.2 3.8 3.7e
Люксембург 2.7 2.5 2.6 1.9 1.5 1.8 2.3 2.0 2.0 2.0 1.6 1.3e
Унгария 2.9 2.7 2.3 2.1 2.0 2.2 2.7 2.5 2.2 2.6 2.2 :
Малта 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.3 1.6e
Нидерландия 1.7 0.6 1.4 0.7 1.0 1.5 1.5 1.4 1.3 1.5 1.2 :
Австрия 2.4 2.1 2.3 2.1 2.0 2.0 2.1 2.5 2.4 2.4 2.3 :
Полша 1.9 1.8 1.8 1.5 1.3 1.4 1.4 1.6 1.6 2.0 1.7 :
Португалия 1.6 1.4 2.4 1.7 1.0 1.0 1.3 1.6 1.9 1.8 1.6 1.1e
Румъния 0.5 0.4 0.6 0.5 0.7 0.9 0.6 1.3 2.0 2.6 2.6 :
Словения 2.5 2.0 1.7 1.5 0.9 1.2 1.4 1.4 1.3 1.4 1.9 :
Словакия 1.2 1.0 0.8 1.1 1.0 1.5 1.6 1.8 1.8 2.1 2.0 2.4e
Финландия 1.4 0.9 1.0 0.9 0.9 0.6 0.8 0.8 0.5 0.9 0.5 0.8e
Швеция 1.9 1.4 2.0 1.8 1.8 2.3 2.2 2.2 1.7 1.9 1.7 :
Великобритания 2.3 2.3 2.7 2.9 2.6 2.6 2.9 3.0 3.0 3.1 3.0 :
Исландия -0.2 -1.4 -0.8 -2.5 -2.6 -1.9 -2.6 -2.7 -1.2 -2.2 -1.0 :
Норвегия 2.7 2.5 2.3 2.2 1.9 1.4 1.3 1.6 1.0 1.0 1.5 :
Швейцария 0.7 0.5 0.7 0.4 0.4 0.6 0.5 0.8 0.8 0.8 1.1 :
Сърбия 3.4d 3.8d 4.3d 3.8d 3.9d 3.4d 2.6d 3.3d 2.8d 2.8d 3.0d :
Турция 9.9d 11.1d 11.8d 11.8d 11.2d 10.0d 10.7d 11.1d 11.7d 13.0d 11.9d :
САЩ 2.5d 2.0d 1.8d 1.4d 1.1d 1.2d 1.5d 1.9d 1.7d 1.9d 1.8d :

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
e = Оценена стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 17.02.2018 12:03

Диаграма


1.7. Общ ХИПЦ
Проценти change - 12-months average
Географска единица Период от време
II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 2018M01
Еврозона (променящ се състав) 0.5 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 :
Еврозона (19 страни) 0.5 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 :
Еврозона (18 страни) 0.5 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 :
Европейски съюз (променящ се състав) 0.5 0.7 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 :
ЕС (28 държави) 0.5 0.7 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 :
Белгия 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 :
България -1.1 -0.9 -0.5 -0.2 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 :
Чехия 1.0 1.2 1.3 1.5 1.7 1.9 2.0 2.2 2.4 2.4 2.4 :
Дания 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 :
Германия 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.6 1.7 1.7 :
Естония 1.3 1.5 1.8 2.1 2.3 2.6 2.8 3.0 3.3 3.5 3.7 :
Ирландия -0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 :
Гърция 0.3 0.5 0.6 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 :
Испания 0.3 0.5 0.8 1.1 1.3 1.5 1.7 1.8 1.9 2.1 2.0 :
Франция 0.5 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 :
Хърватия -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.3 0.5 0.8 1.0 1.1 1.3 1.3 :
Италия 0.1 0.3 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 :
Кипър -0.8 -0.5 -0.1 0.1 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 :
Латвия 0.7 1.0 1.3 1.6 1.9 2.1 2.4 2.6 2.8 2.9 2.9 :
Литва 1.1 1.2 1.5 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.6 3.7 :
Люксембург 0.5 0.7 1.0 1.2 1.4 1.5 1.8 1.9 2.0 2.1 2.1 :
Унгария 0.8 1.0 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.1 2.2 2.4 2.4 :
Малта 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 :
Нидерландия 0.3 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3 1.3 :
Австрия 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.2 :
Полша 0.1 0.3 0.5 0.7 0.8 1.0 1.1 1.3 1.4 1.6 1.6 :
Португалия 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 :
Румъния -0.7 -0.5 -0.2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.9 1.1 :
Словения 0.3 0.6 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.6 :
Словакия -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.2 1.4 :
Финландия 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 :
Швеция 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 :
Великобритания 1.0 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.2 2.4 2.6 2.7 :
Исландия 0.6 0.4 0.3 0.0 -0.4 -0.6 -0.9 -1.2 -1.3 -1.6 -1.7 :
Норвегия 3.8 3.7 3.6 3.5 3.3 3.0 2.8 2.6 2.3 2.1 1.9 :
Швейцария -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 :
Сърбия 1.4d 1.7d 1.9d 2.2d 2.5d 2.7d 2.8d 3.0d 3.1d 3.2d 3.3d :
Турция 7.7d 8.1d 8.5d 8.9d 9.3d 9.4d 9.7d 10.0d 10.3d 10.8d 11.1d :
САЩ 0.8d 1.0d 1.1d 1.2d 1.3d 1.4d 1.5d 1.6d 1.6d 1.7d 1.7d :

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
e = Оценена стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 17.02.2018 12:03

Диаграма


Страници