Общ ХИПЦ


1.7. Общ ХИПЦ
Index, 2015=100
Географска единица Период от време
IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 2018M01 2018M02 2018M03
Еврозона (променящ се състав) 102.04 101.92 101.95 101.44 101.71 102.14 102.24 102.31 102.68 101.78 101.98 103.01
Еврозона (19 страни) 102.04 101.92 101.95 101.44 101.71 102.14 102.24 102.31 102.68 101.78 101.98 103.01
Еврозона (18 страни) 102.02 101.91 101.94 101.43 101.70 102.13 102.22 102.29 102.67 101.76 101.96 103.00
Европейски съюз (променящ се състав) 102.08 102.05 102.06 101.71 101.96 102.34 102.48 102.62 102.96 102.27 102.49r 103.17
ЕС (28 държави) 102.08 102.05 102.06 101.71 101.96 102.34 102.48 102.62 102.96 102.27 102.49r 103.17
Белгия 104.35 104.02 103.95 103.13 104.64 104.15 104.44 104.61 105.08 103.82 105.53 105.56
България 99.74 99.52 99.35 99.85 100.03 99.81 99.94 100.21 100.88 101.08 101.31 101.13
Чехия 102.8 103.0 103.0 103.4 103.2 103.1 103.6 103.7 103.7 104.4 104.3 104.3
Дания 101.1 101.0 100.8 101.8 101.4 101.5 101.6 101.3 100.9 100.6 101.2 101.2
Германия 101.8 101.6 101.8 102.2 102.4 102.4 102.3 102.6 103.4 102.4 102.9 103.3
Естония 104.06 104.41 104.55 105.36 105.80 105.56 105.16 105.56 105.15 105.28 106.37 106.44
Ирландия 100.4 100.2 100.3 100.4 100.8 100.2 100.1 100.0 99.9 99.2 100.1 100.5
Гърция 101.72 101.56 102.30 101.08 100.77 101.93 101.80 100.90 101.24 100.00 100.09 101.26
Испания 102.21 102.16 102.22 100.98 101.15 101.77 102.40 102.73 102.74 101.22 101.37 102.59
Франция 101.57 101.59 101.58 101.17 101.74 101.58 101.70 101.80 102.16 102.06 102.05 103.22
Хърватия 100.60 100.45 100.86 100.95 101.00 101.32 101.43 101.29 100.95 100.75 100.62 101.09
Италия 102.3 102.2 102.0 100.1 100.2 102.0 102.0 101.8 102.1 100.6 100.1 102.4
Кипър 99.78 99.92 100.19 100.24 101.22 100.45 99.84 98.66 98.32 96.47 97.58 98.43
Латвия 103.19 103.39 103.82 103.00 102.90 103.07 103.44 103.54 103.57 103.49 103.72 105.06
Литва 104.64 104.42 104.66 104.46 104.45 105.28 105.42 105.69 105.82 105.87 105.73 106.15
Люксембург 102.23 102.11 102.09 101.13 102.58 102.61 102.79 102.80 102.83 101.90 103.14 103.15
Унгария 102.63 102.79 102.85 102.92 102.95 103.01 103.34 103.66 103.68 104.01 104.18 104.29
Малта 102.35 103.39 104.44 104.57 105.00 104.05 103.33 100.97 100.88 99.63 100.19 101.11
Нидерландия 101.94 101.49 101.17 102.00 102.18 101.75 101.97 101.57 101.49 101.12 101.84 102.06
Австрия 103.27 103.21 103.06 102.47 102.46 103.90 104.12 104.27 104.94 103.86 104.12 105.06
Полша 101.6 101.5 101.4 101.2 101.0 101.2 101.6 102.0 102.2 102.4 102.0 102.0
Португалия 103.35 103.08 102.53 101.89 102.12 103.15 103.64 102.53 102.37 101.15 100.51 102.69
Румъния 99.46 99.68 99.61 99.61 99.36 99.92 101.03 101.68 101.98 102.66 102.91 103.23
Словения 101.18 101.86 101.76 101.14 101.27 101.60 101.87 102.14 102.21 101.56 102.22 102.61
Словакия 100.56 100.82 100.82 100.87 100.88 101.05 101.40 101.73 101.71 102.59 102.75 102.95
Финландия 101.50 101.32 101.34 100.94 101.12 101.35 101.32 101.67 101.59 101.26 101.74 101.98
Швеция 102.84 102.89 103.00 103.59 103.37 103.51 103.40 103.63 104.05 103.10 103.93 104.25
Великобритания 102.9 103.3 103.3 103.2 103.8 104.1 104.2 104.6 104.9 104.4 104.9 :
Исландия 99.39 99.05 99.83 100.93 100.16 98.66 99.16 97.41 98.73 97.86 98.09 98.80
Норвегия 105.5 105.8 106.2 106.4 105.6 106.3 106.3 106.6 106.5 106.2 107.4 107.7
Швейцария 100.31 100.13 100.16 100.24 100.17 100.39 100.50 100.22 100.45 99.95 100.24 100.56
Бивша Югославска Република Македония 101.54d 102.83d 103.39d 102.71d 103.11d 103.20d 103.20d 103.12d 103.22d 102.96d 103.22d 103.45d
Сърбия 105.2d 104.8d 105.0d 104.6d 104.9d 104.9d 105.1d 105.0d 105.0d 105.3d 105.7d 105.8d
Турция 118.51d 119.04d 118.72d 118.89d 119.51d 120.29d 122.79d 124.62d 125.48d 126.76d 127.69d 128.96d
САЩ 102.22d 102.27d 102.29d 102.11d 102.42d 103.02d 102.78d 102.68d 102.54d 103.20d 103.75d 103.98d

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 20.04.2018 12:03

Диаграма1.7. Общ ХИПЦ
Месечна инфлация: предходният месец=100, проценти
Географска единица Период от време
IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 2018M01 2018M02 2018M03
Еврозона (променящ се състав) 0.4 -0.1 0.0 -0.5 0.3 0.4 0.1 0.1 0.4 -0.9 0.2 1.0
Еврозона (19 страни) 0.4 -0.1 0.0 -0.5 0.3 0.4 0.1 0.1 0.4 -0.9 0.2 1.0
Еврозона (18 страни) 0.4 -0.1 0.0 -0.5 0.3 0.4 0.1 0.1 0.4 -0.9 0.2 1.0
Европейски съюз (променящ се състав) 0.4 0.0 0.0 -0.3 0.2 0.4 0.1 0.1 0.3 -0.7 0.2r 0.7
ЕС (28 държави) 0.4 0.0 0.0 -0.3 0.2 0.4 0.1 0.1 0.3 -0.7 0.2r 0.7
Белгия 0.3 -0.3 -0.1 -0.8 1.5 -0.5 0.3 0.2 0.4 -1.2 1.6 0.0
България 0.5 -0.2 -0.2 0.5 0.2 -0.2 0.1 0.3 0.7 0.2 0.2 -0.2
Чехия 0.1 0.2 0.0 0.4 -0.2 -0.1 0.5 0.1 0.0 0.7 -0.1 0.0
Дания 0.3 -0.1 -0.2 1.0 -0.4 0.1 0.1 -0.3 -0.4 -0.3 0.6 0.0
Германия 0.0 -0.2 0.2 0.4 0.2 0.0 -0.1 0.3 0.8 -1.0 0.5 0.4
Естония 0.6 0.3 0.1 0.8 0.4 -0.2 -0.4 0.4 -0.4 0.1 1.0 0.1
Ирландия 0.4 -0.2 0.1 0.1 0.4 -0.6 -0.1 -0.1 -0.1 -0.7 0.9 0.4
Гърция 0.7 -0.2 0.7 -1.2 -0.3 1.2 -0.1 -0.9 0.3 -1.2 0.1 1.2
Испания 0.9 0.0 0.1 -1.2 0.2 0.6 0.6 0.3 0.0 -1.5 0.1 1.2
Франция 0.1 0.0 0.0 -0.4 0.6 -0.2 0.1 0.1 0.4 -0.1 0.0 1.1
Хърватия 0.7 -0.1 0.4 0.1 0.0 0.3 0.1 -0.1 -0.3 -0.2 -0.1 0.5
Италия 0.8 -0.1 -0.2 -1.9 0.1 1.8 0.0 -0.2 0.3 -1.5 -0.5 2.3
Кипър 1.0 0.1 0.3 0.0 1.0 -0.8 -0.6 -1.2 -0.3 -1.9 1.2 0.9
Латвия 0.4 0.2 0.4 -0.8 -0.1 0.2 0.4 0.1 0.0 -0.1 0.2 1.3
Литва 1.0 -0.2 0.2 -0.2 0.0 0.8 0.1 0.3 0.1 0.0 -0.1 0.4
Люксембург 0.2 -0.1 0.0 -0.9 1.4 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.9 1.2 0.0
Унгария 0.4 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.3 0.3 0.0 0.3 0.2 0.1
Малта 2.6 1.0 1.0 0.1 0.4 -0.9 -0.7 -2.3 -0.1 -1.2 0.6 0.9
Нидерландия 0.9 -0.4 -0.3 0.8 0.2 -0.4 0.2 -0.4 -0.1 -0.4 0.7 0.2
Австрия 0.3 -0.1 -0.1 -0.6 0.0 1.4 0.2 0.1 0.6 -1.0 0.3 0.9
Полша 0.3 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 0.2 -0.4 0.0
Португалия 1.5 -0.3 -0.5 -0.6 0.2 1.0 0.5 -1.1 -0.2 -1.2 -0.6 2.2
Румъния 0.2 0.2 -0.1 0.0 -0.3 0.6 1.1 0.6 0.3 0.7 0.2 0.3
Словения 0.0 0.7 -0.1 -0.6 0.1 0.3 0.3 0.3 0.1 -0.6 0.6 0.4
Словакия 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 0.0 0.9 0.2 0.2
Финландия 0.4 -0.2 0.0 -0.4 0.2 0.2 0.0 0.3 -0.1 -0.3 0.5 0.2
Швеция 0.6 0.0 0.1 0.6 -0.2 0.1 -0.1 0.2 0.4 -0.9 0.8 0.3
Великобритания 0.5 0.3 0.0 -0.1 0.6 0.3 0.1 0.3 0.4 -0.5 0.4 :
Исландия 0.9 -0.3 0.8 1.1 -0.8 -1.5 0.5 -1.8 1.4 -0.9 0.2 0.7
Норвегия 0.1 0.3 0.4 0.2 -0.8 0.7 0.0 0.3 -0.1 -0.3 1.1 0.3
Швейцария 0.5 -0.2 0.0 0.1 -0.1 0.2 0.1 -0.3 0.2 -0.5 0.3 0.3
Бивша Югославска Република Македония 0.8d 1.3d 0.5d -0.7d 0.4d 0.1d 0.0d -0.1d 0.1d -0.3d 0.3d 0.2d
Сърбия 0.9d -0.4d 0.2d -0.4d 0.3d 0.0d 0.2d -0.1d 0.0d 0.3d 0.4d 0.1d
Турция 1.3d 0.4d -0.3d 0.1d 0.5d 0.7d 2.1d 1.5d 0.7d 1.0d 0.7d 1.0d
САЩ 0.3d 0.0d 0.0d -0.2d 0.3d 0.6d -0.2d -0.1d -0.1d 0.6d 0.5d 0.2d

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 20.04.2018 12:03

Диаграма1.7. Общ ХИПЦ
Годишна инфлация: съответният месец от предходната година=100, проценти
Географска единица Период от време
IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 2018M01 2018M02 2018M03
Еврозона (променящ се състав) 1.9 1.4 1.3 1.3 1.5 1.5 1.4 1.5 1.4 1.3 1.1 1.3
Еврозона (19 страни) 1.9 1.4 1.3 1.3 1.5 1.5 1.4 1.5 1.4 1.3 1.1 1.3
Еврозона (18 страни) 1.9 1.4 1.3 1.3 1.5 1.5 1.4 1.5 1.4 1.3 1.1 1.3
Европейски съюз (променящ се състав) 2.0 1.6 1.5 1.5 1.7 1.8 1.7 1.8 1.7 1.6 1.4r 1.5
ЕС (28 държави) 2.0 1.6 1.5 1.5 1.7 1.8 1.7 1.8 1.7 1.6 1.4r 1.5
Белгия 2.7 1.9 1.5 1.8 2.0 2.0 1.8 2.1 2.1 1.8 1.5 1.5
България 1.7 1.4 1.1 0.6 0.7 1.3 1.5 1.9 1.8 1.3 1.5 1.9
Чехия 2.1 2.5 2.4 2.4 2.4 2.5 2.8 2.5 2.2 2.1 1.6 1.6
Дания 1.0 0.7 0.4 1.5 1.5 1.6 1.4 1.3 0.8 0.6 0.5 0.4
Германия 2.0 1.4 1.5 1.5 1.8 1.8 1.5 1.8 1.6 1.4 1.2 1.5
Естония 3.6 3.5 3.1 3.9 4.2 3.9 4.0 4.5 3.8 3.6 3.2 2.9
Ирландия 0.7 0.0 -0.6 -0.2 0.4 0.2 0.5 0.5 0.5 0.3 0.7 0.5
Гърция 1.6 1.5 0.9 0.9 0.6 1.0 0.5 1.1 1.0 0.2 0.4 0.2
Испания 2.6 2.0 1.6 1.7 2.0 1.8 1.7 1.8 1.2 0.7 1.2 1.3
Франция 1.4 0.9 0.8 0.8 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.5 1.3 1.7
Хърватия 1.4 1.0 1.1 1.2 1.5 1.6 1.6 1.6 1.3 1.2 0.9 1.2
Италия 2.0 1.6 1.2 1.2 1.4 1.3 1.1 1.1 1.0 1.2 0.5 0.9
Кипър 2.1 0.9 0.9 -0.1 0.5 0.1 0.4 0.2 -0.4 -1.5 -0.4 -0.4
Латвия 3.3 2.7 3.1 2.6 3.2 3.0 2.7 2.7 2.2 2.0 1.8 2.3
Литва 3.5 3.2 3.5 4.1 4.6 4.6 4.2 4.2 3.8 3.6 3.2 2.5
Люксембург 2.6 1.9 1.5 1.8 2.3 2.0 2.0 2.0 1.6 1.3 1.1 1.1
Унгария 2.3 2.1 2.0 2.2 2.7 2.5 2.2 2.6 2.2 2.1 1.9 2.0
Малта 1.1 1.1 1.0 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.3 1.2 1.3 1.3
Нидерландия 1.4 0.7 1.0 1.5 1.5 1.4 1.3 1.5 1.2 1.5 1.3 1.0
Австрия 2.3 2.1 2.0 2.0 2.1 2.5 2.4 2.4 2.3 1.9 1.9 2.1
Полша 1.8 1.5 1.3 1.4 1.4 1.6 1.6 2.0 1.7 1.6 0.7 0.7
Португалия 2.4 1.7 1.0 1.0 1.3 1.6 1.9 1.8 1.6 1.1 0.7 0.8
Румъния 0.6 0.5 0.7 0.9 0.6 1.3 2.0 2.6 2.6 3.4 3.8 4.0
Словения 1.7 1.5 0.9 1.2 1.4 1.4 1.3 1.4 1.9 1.7 1.4 1.5
Словакия 0.8 1.1 1.0 1.5 1.6 1.8 1.8 2.1 2.0 2.6 2.2 2.5
Финландия 1.0 0.9 0.9 0.6 0.8 0.8 0.5 0.9 0.5 0.8 0.6 0.9
Швеция 2.0 1.8 1.8 2.3 2.2 2.2 1.7 1.9 1.7 1.6 1.6 2.0
Великобритания 2.7 2.9 2.6 2.6 2.9 3.0 3.0 3.1 3.0 3.0 2.7 :
Исландия -0.8 -2.5 -2.6 -1.9 -2.6 -2.7 -1.2 -2.2 -1.0 -0.7 -1.0 0.3
Норвегия 2.3 2.2 1.9 1.4 1.3 1.6 1.0 1.0 1.5 1.6 2.3 2.2
Швейцария 0.7 0.4 0.4 0.6 0.5 0.8 0.8 0.8 1.1 0.8 0.5 0.7
Бивша Югославска Република Македония 1.6d 2.2d 2.6d 2.1d 2.5d 2.4d 2.7d 3.2d 3.5d 2.1d 3.0d 2.6d
Сърбия 4.3d 3.8d 3.9d 3.4d 2.6d 3.3d 2.8d 2.8d 3.0d 2.0d 1.6d 1.4d
Турция 11.8d 11.8d 11.2d 10.0d 10.7d 11.1d 11.7d 13.0d 11.9d 10.4d 10.3d 10.2d
САЩ 1.8d 1.4d 1.1d 1.2d 1.5d 1.9d 1.7d 1.9d 1.8d 1.7d 1.9d 2.1d

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 20.04.2018 12:03

Диаграма1.7. Общ ХИПЦ
Проценти change - 12-months average
Географска единица Период от време
IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 2018M01 2018M02 2018M03
Еврозона (променящ се състав) 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4
Еврозона (19 страни) 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4
Еврозона (18 страни) 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4
Европейски съюз (променящ се състав) 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6
ЕС (28 държави) 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6
Белгия 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.0 1.9
България -0.5 -0.2 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.3 1.3 1.4
Чехия 1.3 1.5 1.7 1.9 2.0 2.2 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2
Дания 0.3 0.4 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0
Германия 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6
Естония 1.8 2.1 2.3 2.6 2.8 3.0 3.3 3.5 3.7 3.7 3.7 3.7
Ирландия 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
Гърция 0.6 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 0.9 0.8
Испания 0.8 1.1 1.3 1.5 1.7 1.8 1.9 2.1 2.0 1.9 1.7 1.6
Франция 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 1.2
Хърватия 0.0 0.2 0.3 0.5 0.8 1.0 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Италия 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2
Кипър -0.1 0.1 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.5 0.3 0.2
Латвия 1.3 1.6 1.9 2.1 2.4 2.6 2.8 2.9 2.9 2.8 2.7 2.6
Литва 1.5 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.6 3.7 3.8 3.8 3.7
Люксембург 1.0 1.2 1.4 1.5 1.8 1.9 2.0 2.1 2.1 2.0 1.9 1.8
Унгария 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.1 2.2 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2
Малта 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.2 1.3 1.3
Нидерландия 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3
Австрия 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Полша 0.5 0.7 0.8 1.0 1.1 1.3 1.4 1.6 1.6 1.6 1.5 1.4
Португалия 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.5 1.5 1.4
Румъния -0.2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9
Словения 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.6 1.6 1.5 1.4
Словакия 0.0 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7
Финландия 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8
Швеция 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.8 1.9
Великобритания 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.2 2.4 2.6 2.7 2.8 2.8 :
Исландия 0.3 0.0 -0.4 -0.6 -0.9 -1.2 -1.3 -1.6 -1.7 -1.7 -1.7 -1.6
Норвегия 3.6 3.5 3.3 3.0 2.8 2.6 2.3 2.1 1.9 1.8 1.7 1.7
Швейцария 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7
Бивша Югославска Република Македония 0.6d 0.8d 1.0d 1.1d 1.3d 1.4d 1.6d 1.8d 2.1d 2.2d 2.4d 2.5d
Сърбия 1.9d 2.2d 2.5d 2.7d 2.8d 3.0d 3.1d 3.2d 3.3d 3.3d 3.1d 2.9d
Турция 8.5d 8.9d 9.3d 9.4d 9.7d 10.0d 10.3d 10.8d 11.1d 11.2d 11.2d 11.2d
САЩ 1.1d 1.2d 1.3d 1.4d 1.5d 1.6d 1.6d 1.7d 1.7d 1.7d 1.7d 1.7d

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 20.04.2018 12:03

ДиаграмаСтраници