A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Промени

2022 година:

08.07.2022: Присъединява с. Каменар (ЕКАТТЕ код 35691), община Поморие, област Бургас, към гр. Поморие (ЕКАТТЕ код 57491), община Поморие, област Бургас (Източник: ДВ, бр.53/2022 г.)

2020 година:

21.07.2020: Общинският съвет – Рила създава ново селищно образувание в землището на гр. Рила с местно значение и с наименование „Жабокрек“ (Източник: ДВ, бр.65/2020 г.)

19.06.2020: Общинският съвет – Ивайловград разрешава създаването на ново селищно образувание с наименование „Туристически комплекс Армира“ (Източник: ДВ, бр.55/2020 г.)

26.05.2020: Общинският съвет – Първомай, закрива кметства закрива кметство с. Драгойново, община Първомай, област Пловдив и закрива кметство с. Поройна, община Първомай, област Пловдив. (Източник: ДВ, бр.48/2020 г.)

31.03.2020: Общинският съвет – Асеновград, закрива кметства в населените места: с. Новаково, с. Бачково, с. Долнослав, с. Жълт камък и с. Патриарх Евтимово. (Източник: ДВ, бр.30/2020 г.)

21.01.2020: Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, закрива кметства с. Паисий, с. Стрелец и с. Горски Горен Тръмбеш, община Горна Оряховица, област Велико Търново (Източник: ДВ, бр.6/2020 г.)

17.01.2020: Общинският съвет – гр. Вършец, закрива кметства с. Драганица, с. Черкаски и с. Горно Озирово, община Вършец, област Монтана (Източник: ДВ, бр.4/2020 г.)

14.01.2020: Общинският съвет – с. Георги Дамяново, закрива кметства с. Гаврил Геново, с. Дълги дел, с. Меляне и с. Каменна Рикса. (Източник: ДВ, бр.4/2020 г.)

2019 година:

17.12.2019: Общински съвет - гр. Монтана закрива следните кметства: с. Безденица, с. Белотинци, с. Винище, с. Горна Вереница, с. Долна Вереница, с. Долна Рикса, с. Крапчене, с. Липен, с. Славотин и с. Сумер. (Източник: ДВ, бр.99/2019 г.)

17.05.2019: Наименува се новосъздаденото населено място: Свети Константин общ.Пещера, обл. Пазарджик. (Източник: ДВ, бр. 40/2019 г.)

14.05.2019: Общинският съвет – гр. Севлиево, променя границите на кметствата: Батошево, Душево, Стоките, Шумата . (Източник: ДВ, бр. 39/2019 г.)

2018 година:

27.11.2018: Променя се категорията на 121 населени места (Източник: ДВ, бр.98/2018 г.)

23.01.2018: Създава се ново селищно образувание: Къмпинг - Добруджа, общ.Шабла, обл. Добрич. (Източник: ДВ, бр. 8/2018 г.)

19.01.2018: Създава се ново селищно образувание: Семково, общ. Белица, обл. Благоевград. (Източник: ДВ, бр. 7/2018 г.)

2017 година:

11.07.2017: Общинският съвет – гр. Ловеч, закрива кметство Дренов, община Ловеч, област Ловеч. (Източник: ДВ, бр. 56/2017 г.)

20.02.2017: Общинският съвет – гр. Габрово, променя границите на кметство Донино. (Източник: ДВ, бр. 16/2017 г.)

2016 година:

13.12.2016: Преименува се село Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград, на село Мосомище. (Източник: ДВ, бр. 99/2016 г.)

22.11.2016: Закрива се кметство Станево, община Лом, област Монтана. (Източник: ДВ, бр. 92/2016 г.)

25.10.2016: Закрива населените места с. Мързян (49575) и с. Фабрика (76011) от община Златоград, област Смолян. (Източник: ДВ, бр. 84/2016 г.)

21.10.2016: Създава се ново селищно образувание: Хълмовете на Плана ( гр. Самоков, общ. Самоков, обл. София ). (Източник: ДВ, бр. 83/2016 г.)

27.09.2016: Допълнително категоризиране на общини и населени места в Република България. (Източник: ДВ, бр.75/2016 г.)

16.08.2016: Общински съвет - гр. Монтана закрива кметство Клисурица. (Източник: ДВ, бр.64/2016 г.)

01.08.2016: Общинският съвет – гр. Костинброд създава кметство, състоящо се от съседните населени места с. Градец и с. Царичина с административен център с. Градец. (Източник: ДВ, бр.59/2016 г.)

26.04.2016: Общинският съвет – гр. Габрово, променя територията на кметствата: Гъбене, Гергини, Жълтеш, Драгановци, Поповци и Чарково. (Източник: ДВ, бр.32/2016 г.)

03.01.2016: Присъединява с. Будилци (06834) към населеното място с. Сливница (67369) от община Кресна, област Благоевград. (Източник: ДВ, бр.103/2015 г.)

2015 година:

10.08.2015: Актуализиран е списъкът на кметствата в РБ в съответствие с промените в Изборния кодекс.

06.11.2015: Създава се ново населено място – с. Свети Спас (87816), общ. Долна баня, обл. София. (Източник: ДВ, бр.86 /2015 г.)

05.10.2015: Промяна в отнасянето на населените места към новите териториални статистически бюра – обособени са шест териториални статистически бюра. (Източник: ДВ, бр.79/2015 г.) 05.10.2015: Закриват се населените места с. Занога (30315) и с. Гюргево (18472) община Петрич, област Благоевград. (Източник: ДВ, бр.76/2015 г.)

07.09.2015: Закрива се населеното място с. Бързея (07483), общ. Кирково, обл. Кърджали. (Източник: ДВ, бр.68/2015 г.)

28.08.2015: Закриват се кметства: Рудник и Черно море и се обособяват като квартали на гр. Бургас (07079), обл. Бургас. (Източник: ДВ, бр.66/2015 г.)

25.08.2015: Създават се кметства Скала и Прохлада в общ. Дулово, обл. Силистра. (Източник: ДВ, бр.65/2015 г.)

17.08.2015: Закрива се населеното място с. Градинка (17525), общ. Антоново, обл. Търговище. (Източник: ДВ, бр.62/2015 г.)

03.08.2015: Закрива се населеното място с. Бедрово (03132) от община Черноочене (KRZ35), област Кърджали (KRZ). (Източник: ДВ, бр.58/2015 г.)

10.07.2015: Присъединяват се с. Киркова махала (36912) към с. Голец, общ. Угърчин, обл. Ловеч и с. Василковска махала (10197) към с. Славщица, общ. Угърчин, обл. Ловеч. (Източник: ДВ, бр. 52/2015 г.)

30.06.2015: Създава се селищно образувание с местно значение с наименование Черноморска панорама (Ювез), общ.Аксаково, обл.Варна. (Източник: ДВ, бр.49/2015 г.)

30.06.2015: Присъединяват се с. Рудник (63183) и с. Черно море (81164) към гр. Бургас (07079), общ. Бургас, обл. Бургас. (Източник: ДВ, бр.47/2015 г.)

12.06.2015: Създава се ново населено място – с. Попови ливади (87802), общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград. (Източник: ДВ, бр.43/2015 г.)

28.04.2015: Създават се кметства Войново, Давидово, Добруджанка, Полковник Чолаково и Светослав в общ. Кайнарджа, обл. Силистра. (Източник: ДВ, бр.31/2015 г.) 20.04.2015: Въведени са данните за населението по населени места към 31.12.2014 г. (Текуща демографска статистика)

01.01.2015: Създава се нова община Сърница, област Пазарджик, с административен център гр. Сърница, включваща населените места: гр. Сърница, с. Медени поляни и с. Побит камък. (Източник: ДВ, бр.62/2014 г.)

2014 година:

02.09.2014: Утвърдени са изменения в категоризацията на населените места и общините. (Източник: ДВ, бр.73)

01.07.2014: Въведени са данните за броя на населението по населени места към 31.12.2013 г. (Източник: Текуща демографска статистика)

29.04.2014: Създава се селищно образувание с местно значение „Върбите“, общ. Кресна, обл.Благоевград (Източник: ДВ, бр.37)

11.03.2014: Присъединява се населеното място с. Графитово към населеното място с. Омарчево от община Нова Загора, област Сливен. (Източник: ДВ, бр.20)

28.01.2014: Закрива се населеното място с. Железари (общ. Омуртаг, обл. Търговище). (Източник: ДВ, бр.7)

2013 година:

26.11.2013: Създадени са нови селищни образувания: Черни дол, Равно расте и Побит камък (общ. Елин Пелин, обл. София). (Източник: ДВ, бр.102)

31.05.2013: Създадено е ново селищно образувание „Китка“ на мястото на закритото с. Китка (общ. Руен, обл. Бургас). (Източник: ДВ, бр.48)

29.04.2013: Въведени са данните за броя на населението по населени места към 31.12.2012 г. (Източник: Текуща демографска статистика)

23.03.2013: Закрива се населеното място с. Дрянът; присъединяват се селата Баева ливада, Българи, Малиново, Мариновци и Рогулят към с. Млечево; присъединява се с. Дялък към с. Столът (общ. Севлиево, обл. Габрово). (Източник: ДВ, бр. 28)

26.02.2013: Закриват се населените места с. Балабанчево и с. Каменско (общ. Сунгурларе, обл. Бургас). (Източник: ДВ, бр. 18)

22.01.2013: Закрива се населеното място с. Китка (общ. Руен, обл. Бургас). (Източник: ДВ, бр. 5)

22.01.2013: Утвърждават се нови граници на общ. Чирпан и общ. Стара Загора, обл. Стара Загора - с. Яворово се премества от общ. Чирпан в общ. Стара Загора. (Източник: ДВ, бр. 103/2012 г.; бр. 5/2013 г.)

2012 година:

18.12.2012: Присъединява се с. Модрен към с. Мишевско. (общ. Джебел, обл. Кърджали); закриват се кметствата в селата Прохлада и Скала. (общ. Дулово, обл. Силистра). (Източник: ДВ, бр. 99)

23.11.2012: Закрити са 576 кметства, в които не са проведени избори за кмет през 2011 г. и за които няма публикувани решения на общинските съвети за закриване в Държавен вестник. (Източник: Централна избирателна комисия за местни избори)

06.11.2012: Присъединяват се с. Езерец към с. Ощава и с. Ново село към гр. Кресна (общ. Кресна, обл. Благоевград). (Източник: ДВ, бр.84)

30.10.2012: Закрива се населеното място с. Халовски колиби (общ. Бойница, обл. Видин). (Източник: ДВ, бр.82)

13.10.2012: Закриват се населените места с. Четрока и с. Чуката (общ. Лъки, обл. Пловдив). (Източник: ДВ, бр.77)

22.09.2012: Присъединява се с. Изворово към с. Бор (общ. Асеновград, обл. Пловдив). (Източник: ДВ, бр.71)

08.09.2012: Присъединяват се с. Баба Стана и с. Радоевското към с. Орешак; с. Габърска към с. Балабанско; с. Долна Маргатина към с. Белиш; с. Дрянска, с. Калчевска и с. Райковска към гр. Троян; с. Лакарево и с. Селце към с. Гумощник; с. Жеравица, с. Жидов дол, с. Иваншница, с. Лешко пресои, с. Миленча, с. Стойновското и с. Стругът към с. Черни Осъм (общ. Троян, обл. Ловеч). (Източник: ДВ, бр.68 )

04.09.2012: Закрито е с. Бостаните (общ. Чупрене, обл. Видин). (Източник: ДВ, бр.67)

28.08.2012: Утвърдена е нова категоризация на населените места и общините. (Източник: ДВ, бр.66)

24.07.2012: Създадено е ново селищно образувание „Шато Бургозоне“ в землището на с. Лесковец. (Източник: ДВ, бр.56)

20.07.2012: Създадено е ново селищно образувание „Пирин“ в землището на гр. Разлог. (Източник: ДВ, бр.55)

10.07.2012: Създадени са 17 нови селищни образувания (Бизнес парк Бургас 1, Бизнес парк Бургас 2, Бизнес парк Бургас 3, Бизнес парк Бургас 4, Бизнес парк Бургас 5, Фотоволтаичен парк Мочура, Бизнес парк Сарафово, Бизнес парк Меден рудник, Бизнес парк Крайморие, Рибарско селище, Птицата, Шилото, Брастите – 1, Брастите – 2, Каменица – Изворите, Тополите, Росенец) в землището на гр. Бургас, общ. Бургас. (Източник: ДВ, бр.52)

03.07.2012: Закрити са кметствата в селата: Горна махала, Ръжево, Главатар, Отец Паисиево, Сухозем и Иван Вазово (общ. Калояново, обл. Пловдив). (Източник: ДВ, бр. 50)

29.06.2012: Закрити са кметствата в селата: Ветрен и Срацимир (общ. Силистра, обл. Силистра). Създадени са нови селищни образувания „Индустриална зона Марица“, „Пристанище“ и „Помпена станция“. (Източник: ДВ, бр.49)

08.05.2012: Създадено е ново селищно образувание „Курортен комплекс Върбица“ в землището на общ. Върбица. (Източник: ДВ, бр.35)

04.05.2012: Въведени са данните за броя на населението по населени места към 31.12.2011 г. (Източник: Текуща демографска статистика)

16.03.2012: Закрити са кметствата в селата: Църквище, Карлиево и Петрич (общ. Златица, обл. София); Алваново, Александрово, Бистра, Братово, Васил Левски, Горна Кабда, Копрец, Кошничари, Кръшно, Маково, Миладиновци, Мировец, Момино, Осен, Пайдушко, Певец, Пресиян, Пролаз, Ралица, Твърдинци и Цветница (общ. Търговище, обл. Търговище). (Източник: ДВ, бр. 22)

09.03.2012: Закрити са кметствата в селата: Байлово, Гайтанево, Горно Камарци, Долна Малина, Макоцево, Осоица, Саранци, Стъргел и Чеканчево (общ. Горна Малина, обл. София). (Източник: ДВ, бр. 20)

06.03.2012: Закрити са кметствата в селата: Жеглица, Синаговци, Дружба, Каленик и Майор Узуново (общ. Видин, обл. Видин); Кленовик, Старо село, Владимир, Гълъбник, Копаница, Горна Диканя, Прибой и Кондофрей (общ. Радомир, обл. Перник). (Източник: ДВ, бр. 19) 02.03.2012: Закрити са кметствата в селата: Черно поле, Гюргич, Плешивец, Дражинци, Тополовец и Динково (общ. Ружинци, обл. Видин); Киреево и Подгоре (общ. Макреш, обл. Видин). (Източник: ДВ, бр. 18)

28.02.2012: Закрити са кметствата в селата: Долни Лом, Търговище, Средогрив и Репляна (общ. Чупрене, обл. Видин); Голяма Бара и Ненково (общ. Кърджали, обл. Кърджали); Големаново, Тополовец и Цар Петрово (общ. Кула, обл. Видин). (Източник: ДВ, бр. 17)

10.02.2012: Закрити са кметствата в селата: Ягодово, Слатина, Мездрея, Гаганица и Котеновци (общ. Берковица , обл. Монтана ). (Източник: ДВ, бр. 12)

07.02.2012: Закрити са кметствата в селата: Голямо Дряново, Горно Изворово и Средногорово (общ. Казанлък, обл. Стара Загора); Страхилица и Денница (общ. Венец, обл. Шумен). (Източник: ДВ, бр. 11)

03.02.2012: Закрити са кметствата в селата: Велчево (общ. Априлци, обл. Ловеч); Кобиляк и Бели брод (общ. Бойчиновци, обл. Монтана). (Източник: ДВ, бр. 10)

31.01.2012: Закрити са кметствата в селата: Бистренци, Ботров, Пейчиново и Стърмен (общ. Бяла, обл. Русе); Каранци, Вързулица и Стефан Стамболово (общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново); Ахматово (общ. Садово, обл. Пловдив); Драганица, Черкаски и Горно Озирово (общ. Вършец, обл. Монтана); Червен и Кошов (общ. Иваново, обл. Русе); Белица и Дряново (общ. Лъки, Пловдив). (Източник: ДВ, бр. 9)

17.01.2012: Закрити са кметствата в селата: Добри дол, Сливата, Долно Линево и Станево (общ. Лом, обл. Монтана); Голямо Крушево, Шарково, Малко Шарково, Попово и Воден (общ. Болярово, обл. Ямбол); Калайджии и Средно село (общ. Златарица, обл. Велико Търново); Гурково и Радотина (общ. Ботевград, обл. София). (Източник: ДВ, бр. 5)

06.01.2012: Закрити са кметствата в селата: Любен и Церетелево (общ. Съединение, обл. Пловдив); Болярино (общ. Раковски, обл. Пловдив); Ново Железаре, Михилци и Мало Крушево (общ. Хисаря, обл. Пловдив); Оризари (общ. Родопи, обл. Пловдив); Московец и Куртово (общ. Карлово, обл. Пловдив); Рудина и Каменяк (общ. Руен, обл. Бургас); Долна Кабда, Захари Стояново, Осиково, Посабина, Тръстика и Цар Асен (общ. Попово, обл. Търговище); Българаново, Веселец, Горно Козарево, Горско село, Горно Новково, Долно Новково, Змейно, Красноселци, Паничино, Петрино, Станец, Тъпчилещово, Угледно и Царевци (общ. Омуртаг, обл. Търговище); Моравица, Семерци, Добротица, Разделци, Моравка, Коноп и Таймище (общ. Антоново, обл. Търговище). (Източник: ДВ, бр. 2)

2011 година:

27.12.2011: Закрити са кметствата в селата: Бориново, Галище, Ловци, Митовска, Мъглища, Равнища, Буково, Студена, Равнил, Вехтино, Шаренска и Лещак (общ. Мадан, обл. Смолян). (Източник: ДВ, бр. 104)

22.12.2011: Закрити са кметствата в селата: Палици и Каменари (общ. Елена, обл. Велико Търново); Безденица, Винище, Долна Рикса, Долна Вереница, Горна Вереница, Крапчене, Липен и Сумер (общ. Монтана, обл. Монтана); Аспарухово, Венец, Деветак, Детелина, Житосвят, Зимен, Огнен, Сигмен, Смолник, Сърнево, Церковски и Черково (общ. Карнобат, обл. Бургас); Шаново (общ. Мъглиж, обл. Стара Загора); Бяла река (общ. Сухиндол, обл. Велико Търново). (Източник: ДВ, бр. 102)

20.12.2011: Закрити са кметствата в селата: Михалково и Стоманево (общ. Девин, обл. Смолян); Първенец, Маленово, Чарда, Джинот, Недялско, Поляна, Тамарино, Люлин, Атолово и Александрово (общ. Стралджа, обл. Ямбол); Богутево, Малево и Орехово (общ. Чепеларе, обл. Смолян); Балканец, Гумощник, Добродан, Дълбок дол, Ломец, Старо село, Терзийско и Чифлик (общ. Троян, обл. Ловеч). (Източник: ДВ, бр. 100)

16.12.2011: Закрити са кметствата в селата: Горни Цибър, Игнатово (общ. Вълчедръм, обл. Монтана); Драгойново, Поройна (общ. Първомай, обл. Пловдив). ( Източник: ДВ, бр. 99) 13.12.2011: Закрити са кметствата в селата: Голец, Микре, Сопот, Драгана и Каленик (общ. Угърчин, обл. Ловеч). (Източник: ДВ, бр. 98)

09.12.2011: Закрити са кметствата в селата: Българене, Владиня, Горан, Дренов, Деветаки, Йоглав, Казачево, Къкрина, Пресяка, Скобелево, Смочан, Умаревци, Хлевене и Чавдарци (общ. Ловеч, обл. Ловеч); Бояна, Войводино, Генерал Колево, Изворник, Калоян и Щипско (общ. Вълчи дол, обл. Варна); Патриарх Евтимово, Долнослав и Бачково (общ. Асеновград, обл. Пловдив). (Източник: ДВ, бр. 97)

06.12.2011: Закрити са кметствата в селата: Тюркмен, Розовец, Отец Кирилово, Върбен (общ. Брезово, обл. Пловдив); Борислав (общ. Пордим, обл. Плевен). ( Източник: ДВ, бр. 96)

02.12.2011: Закрити са кметствата в селата: Бял бряг (общ. Смядово, обл. Шумен); Дъбен (общ. Луковит, обл. Ловеч); Александрово, Деляновци, Совата, Червена (общ. Свищов, обл. Велико Търново); Раздел, Кирилово, Жребино и Трънково (общ.Елхово, обл. Ямбол) ( Източник: ДВ, бр. 95)

25.11.2011: Закрити са кметствата в селата: Вишовград, Мусина, Паскалевец и Росица (общ. Павликени, обл. Велико Търново); Орешене, Батулци и Малък извор (общ. Ябланица, обл. Ловеч); Болярско, Генерал Тошево, Гълъбинци, Златари, Каравелово, Коневец, Меден кладенец, Межда, Миладиновци, Савино, Симеоново, Сламино, Стара река, Търнава и Челник (общ. Тунджа, обл. Ямбол). (Източник: ДВ, бр. 93)

22.11.2011: Закрито е кметството в село Дръндар (общ. Суворово, обл. Варна). (Източник: ДB, бр.92)

15.11.2011: Закрити са кметствата в селата: Кюлевча и Косово (общ. Каспичан, обл. Шумен); Крайгорци (общ. Върбица, обл. Шумен). (Източник: ДB, бр.90)

08.11.2011: Закрити са кметствата в селата: Васил Друмев, Велино, Ветрище, Кладенец, Лозево, Овчарово (вкл. селата Овчарово и Костена река), Панайот Волов и Радко Димитриево. (общ. Шумен, обл. Шумен). (Източник: ДВ, бр. 88)

25.10.2011: Село Крън (40292), община Казанлък (SZR12), област Стара Загора (SZR), се обявява за град. (Източник: ДB, бр.83)

21.10.2011: Закрити са кметствата в селата: Балканци, Владислав, Горски Сеновец, Мирово, Нова Върбовка и Ново Градище (общ. Стражица, обл. Велико Търново); Калино (общ. Хитрино, обл. Шумен). (Източник: ДB, бр.82)

20.10.2011: Въведени са данните за броя на населението по населени места към 01.02.2011 г. (Източник: Преброяване 2011)

14.10.2011: Закрити са кметствата в селата: Манастирци, Манастирско, Крояч и Тръбач (общ. Лозница, обл. Разград); Жилино, Зайчино ореше, Преселка и Сечище (общ. Нови пазар, обл. Шумен). (Източник: ДB, бр.80)

07.10.2011: Закрито е кметството в село Долно Абланово (общ. Русе, обл. Русе). (Източник: ДB, бр.78)

04.10.2011: Закрити са кметствата в селата: Беляново и Джулюница (общ. Ценово, обл. Русе); Писанец (общ. Ветово, обл. Русе). (Източник: ДB, бр.77)

21.09.2011: Закрити са кметствата в селата: Даскал-Атанасово, Тополяне и Диня (общ. Раднево, обл. Ст. Загора). (Източник: ДB, бр.74)

20.09.2011: Закрити са кметствата в селата: Осмар и Хан Крум (общ. Велики Преслав, обл. Шумен). (Източник: ДB, бр.73)

13.09.2011: Закрити са кметствата в селата: Могилино и Острица (общ. Две могили, обл. Русе). (Източник: ДB, бр.71)

08.09.2011: Закрити са кметствата в селата: Васильово, Бабинци и Дивчовото (общ. Тетевен, обл. Ловеч); Балкански, Недоклан, Побит камък, Пороище, Просторно и Ушинци (общ. Разград, обл. Разград). (Източник: ДB, бр.69)

02.09.2011: Закрити са кметствата в селата: Куманово, Ботево, Осеново и Долище (общ. Аксаково, обл. Варна); Брестовица и Волово (общ. Борово, обл. Русе); Тертер (общ. Кубрат, обл. Разград). (Източник: ДB, бр.68)

22.07.2011: Създадено е ново селищно образувание "Индустриална зона Куклен" в землището на гр. Куклен, общ. Куклен. (Източник: ДВ, бр.56)

21.06.2011: Създадени са нови селищни образувания в землището на с. Кунино, общ. Роман. (Източник: ДВ, бр.47)

28.05.2011: Въведени са данните за броя на населението по населени места към 31.12.2010 г. (Източник: Текуща демографска статистика)