A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Разпределение на населените места от Столична община по райони

ЕКАТТЕ Вид Име Транслитерация Идентификационен код на района Код на типа Код на документа
21 37914 с. Кокаляне Kokalyane 68134-23 3 2004
22 39791 с. Кривина Krivina 68134-23 3 2004
23 40436 с. Кубратово Kubratovo 68134-21 3 2004
24 41010 с. Кътина Katina 68134-21 3 2004
25 44063 с. Лозен Lozen 68134-23 3 2004
26 44224 с. Локорско Lokorsko 68134-21 3 2004
27 46721 с. Мало Бучино Malo Buchino 68134-18 3 2004
28 48393 с. Мировяне Mirovyane 68134-21 3 2004
29 49206 с. Мрамор Mramor 68134-21 3 2004
30 49597 с. Мърчаево Marchaevo 68134-17 3 2004
31 51250 с. Негован Negovan 68134-21 3 2004
32 55419 с. Панчарево Pancharevo 68134-23 3 2004
33 56624 с. Плана Plana 68134-23 3 2004
34 57011 с. Подгумер Podgumer 68134-21 3 2004
35 65601 с. Световрачене Svetovrachene 68134-21 3 2004
36 80409 с. Чепинци Chepintsi 68134-21 3 2004
37 87401 с. Яна Yana 68134-22 3 2004