Skip to main content

Urban Audit - Populated places and Municipalities


Населени места и общини, включени в изследването
  Населено място UA_Code EKATTE
1 София BG001C 68134
2 Пловдив BG002C 56784
3 Варна BG003C 10135
4 Бургас BG004C 07079
5 Плевен BG005C 56722
6 Русе BG006C 63427
7 Видин BG007C 10971
8 Стара Загора BG008C 68850
Разширена Градска Зона Община UA_Code EKATTE
град София
  1. Столична BG001L SOF46
  2. Божурище BG001L SFO06
  3. Костинброд BG001L SFO26
  4. Горна Малина BG001L SFO10
  5. Елин Пелин BG001L SFO17
  6. Своге BG001L SFO43
  7. Сливница BG001L SFO45
град Пловдив
  1. Пловдив BG002L PDV22
  2. Родопи BG002L PDV26
  3. Марица BG002L PDV17
  4. Куклен BG002L PDV42
  5. Перущица BG002L PDV40
  6. Стамболийски BG002L PDV41
град Варна
  1. Варна BG003L VAR06
  2. Девня BG003L VAR14
  3. Аксаково BG003L VAR02
  4. Белослав BG003L VAR04
град Бургас
  1. Бургас BG004L BGS04
  2. Созопол BG004L BGS21
  3. Камено BG004L BGS08
град Плевен
  1. Плевен BG005L PVN24
  2. Долна Митрополия BG005L PVN10
  3. Долни Дъбник BG005L PVN11
град Русе
  1. Русе BG006L RSE27
  2. Иваново BG006L RSE13
град Видин
  1. Видин BG007L VID09
град Стара Загора
  1. Стара Загора BG008L SZR31
  2. Раднево BG008L SZR27
  3. Гълъбово BG008L SZR07
  4. Опан BG008L SZR23
04.05.2012