Статистически годишник 1923 – 1924 година

Статистическият годишник на Българското Царство за 1923 – 1924 г. излиза от печат през 1925 година. Информацията в изданието, което се състои от 696 страници, е структурирана в XXI раздела на принципа на предходните статистически годишници. Дигиталното копие е в пълнотекстов формат, на български и френски език, и е достъпно в уеб пространството.

Връзка

Електронна версия на публикацията „Статистически годишник 1923 – 1924 година“

Тема

Тема „Общи статистически издания“